Breksits

 Publicēts: 01.02.2021. 08.36


Apakšsadaļu izvēlne

Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības 

2020. gada 31. janvārī Apvienotā Karaliste izstājās no Eiropas Savienības.

Atbilstoši “Līgumam par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas” no 1. februāra līdz 31. decembrim bija noteikts pārejas periods, kad AK vairs nebija ES dalībvalsts, bet uz to turpināja attiekties ES tiesības un pienākumi. Pārejas periodā AK bija daļa no ES Vienotā tirgus un Muitas savienības, tādējādi līdz 2020. gada 31. decembrim turpinājās brīva preču aprite starp ES un AK. 

No 2021. gada 1. janvāra visas preces, kas tiek ievestas ES muitas teritorijā no AK vai kuras tiek izvestas no ES uz AK, ir pakļautas muitas uzraudzībai un kontrolei. Pārvietojot preces uz/no AK, ir jākārto tiesību aktos noteiktās muitas formalitātes.

2021. gada 1. janvārī stājās spēkā Tirdzniecības un sadarbības nolīgums starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, no vienas puses, un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti, no otras puses”.  

Nolīgumā paredzēta preferenciāla tirdzniecība starp līgumslēdzējpusēm. Tas nozīmē, ka, importējot otras puses izcelsmes preces, tām tiek piemērota samazināta vai 0% ievedmuitas tarifa likme, ja preču izcelsme tiek apliecināta Nolīgumā paredzētajā veidā – ar eksportētāja sagatavotu paziņojumu par izcelsmi vai, ja importētāja rīcībā ir dokumentāri pierādāma informācija par to, ka ievestajai precei ir AK izcelsme.

 

Privātpersonām  Uzņēmumiem