Breksits

 Publicēts: 31.10.2019. 15.06


Apakšsadaļu izvēlne

Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības 

Uzsākot breksita procesu, bija plānots, ka 2019. gada 30.martā Apvienotā Karaliste (turpmāk – AK) izstāsies no Eiropas Savienības (turpmāk - ES) un kļūs par trešo valsti jeb valsti ārpus ES. Izstāšanās no ES nozīmē būtiskas izmaiņas, kas ietekmēs gan uzņēmumus, gan privātpersonas.

 

Savukārt 2019. gada 10. aprīļa Eiropadomes ārkārtas sanāksmē 27 ES dalībvalstu vadītāji vienbalsīgi apstiprināja pagarinājumu līdz 31. oktobrim. 17. oktobrī Eiropadomē tika apstiprināta ES un AK sarunvežu panāktā vienošanās par precizēto dokumentu pakotni - Izstāšanās līgumu, tam pievienotajiem protokoliem un politisko deklarāciju par nākotnes attiecībām. Tā kā AK parlaments laikus neatbalstīja panākto vienošanos par precizēto dokumentu paketi, 19. oktobrī AK valdība, pildot nacionālā likuma prasību, nosūtīja Eiropadomes prezidentam vēstuli, lūdzot 50. panta pagarinājumu līdz 2020. gada 31. janvārim. Pagarinājums nosaka, ka AK izstāšanās var notikt arī ātrāk, ja tiks ratificēts Izstāšanās līgums.

Ņemot vērā AK iekšpolitiskās norises un to, ka AK parlaments jau vairākas reizes balsojumā noraidījis ES-AK sarunu rezultātā panākto vienošanos par Izstāšanās līgumu un tam pievienoto politisko deklarāciju par ES-AK nākotnes attiecību ietvaru, vēl joprojām jāpatur prātā arī bezvienošanās scenārija iespējamība.

Bezvienošanās scenārija gadījumā  AK nebūs spēkā ES tiesības un uz to neattieksies ES starptautiskie līgumi. Atsevišķās jomās ES un AK sadarbosies starptautisko organizāciju formātā (piemēram, Pasaules Tirdzniecības organizācija, ANO, NATO), tomēr sadarbība nebūs tik cieša, abpusēji ērta un izdevīga kā Eiropas Savienībā. Piemēram, AK izstājoties no Muitas savienības, pret AK būs jāpiemēro noteikumi, pārbaudes un tarifi kā pret citām trešajām valstīm. Jautājumos, kas ir ES kompetence un kurus starptautiskās organizācijas neregulē, var iestāties tiesiskā nenoteiktība.

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai par breksita procesu Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas mājaslapā.

   Privātpersonām           Uzņēmumiem