Breksits

 Publicēts: 23.01.2020. 13.55


Apakšsadaļu izvēlne

Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības 

Uzsākot breksita procesu, bija plānots, ka 2019. gada 30.martā Apvienotā Karaliste (turpmāk – AK) izstāsies no Eiropas Savienības (turpmāk - ES) un kļūs par trešo valsti jeb valsti ārpus ES. Izstāšanās no ES nozīmē būtiskas izmaiņas, kas ietekmēs gan uzņēmumus, gan privātpersonas.

 

Savukārt 2019. gada 10. aprīļa Eiropadomes ārkārtas sanāksmē 27 ES dalībvalstu vadītāji vienbalsīgi apstiprināja pagarinājumu līdz 31. oktobrim. 17. oktobrī Eiropadomē tika apstiprināta ES un AK sarunvežu panāktā vienošanās par precizēto dokumentu pakotni - Izstāšanās no ES līgumu (turpmāk – Līgumu), tam pievienotajiem protokoliem un politisko deklarāciju par nākotnes attiecībām. Tā kā AK parlaments laikus neatbalstīja panākto vienošanos par precizēto dokumentu paketi, 19. oktobrī AK valdība, pildot nacionālā likuma prasību, nosūtīja Eiropadomes prezidentam vēstuli, lūdzot 50. panta pagarinājumu līdz 2020. gada 31. janvārim.

2020.gada 22.janvārī AK parlaments ratificēja Līgumu, bet 29. janvārī vēl plānots Eiropas Parlamenta balsojums par Līgumu. Ja arī šis balsojums būs pozitīvs, ratifikācijas procedūras tiks noslēgtas līdz 31. janvārim, un AK sakārtotā veidā izstāsies no ES.

Atbilstoši Līgumam no 1. februāra līdz 31. decembrim iestāsies pārejas periods, kad AK vairs nebūs ES dalībvalsts, bet uz to turpinās attiekties ES tiesības un pienākumi. ES un AK sadarbība šajā laikā turpināsies tāpat kā līdz šim ar vienīgo izņēmumu, ka AK vairs nepiedalīsies ES lēmumu pieņemšanā.

Pārejas periodā AK, tāpat kā pašlaik, būs daļa no ES Vienotā tirgus un Muitas savienības. Tas nozīmē, ka muitas jomā līdz šī gada beigām nekādu izmaiņu nebūs ne privātpersonām, kuras ceļo no AK uz Latviju vai kuras saņem sūtījumus no AK, ne uzņēmumiem, kuriem ir tirdzniecības partneri AK. Brīva preču aprite starp ES un AK turpināsies līdz pārejas perioda beigām. Noteikumi, ierobežojumi un citas formalitātes, ko piemēro tirdzniecībai starp ES un trešām valstīm, netiks piemērotas pārejas periodā. Kad pārejas periods beigsies, uzņēmējiem un privātpersonām būs pienākums veikt muitošanu precēm, kas tiks pārvietotas no ES uz AK vai no AK uz ES. 
 

Par ES un AK attiecībām, sākot ar 2021.gada 1.janvāri, turpināsies sarunas atbilstoši ES un AK kopīgajai Politiskajai deklarācijai par nākotnes attiecību ietvaru. Šīs sarunas jānoslēdz līdz pārejas perioda beigām.

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai par breksita procesu Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas mājaslapā.