Breksits

 Publicēts: 21.09.2020. 15.01


Apakšsadaļu izvēlne

Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības 

Uzsākot breksita procesu, bija plānots, ka 2019. gada 30.martā Apvienotā Karaliste (turpmāk – AK) izstāsies no Eiropas Savienības (turpmāk - ES) un kļūs par trešo valsti jeb valsti ārpus ES. Izstāšanās no ES nozīmē būtiskas izmaiņas, kas ietekmēs gan uzņēmumus, gan privātpersonas.

2019. gada 10. aprīļa Eiropadomes ārkārtas sanāksmē 27 ES dalībvalstu vadītāji vienbalsīgi apstiprināja pagarinājumu līdz 31. oktobrim, bet 19. oktobrī AK valdība nosūtīja Eiropadomes prezidentam vēstuli, lūdzot pagarinājumu līdz 2020. gada 31. janvārim.

 

2020. gada 31. janvārī AK izstājās no ES

Atbilstoši “Līgumam par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas” no 1. februāra līdz 31. decembrim ir noteikts pārejas periods, kad AK vairs nav ES dalībvalsts, bet uz to turpina attiekties ES tiesības un pienākumi. ES un AK sadarbība šajā laikā turpina tāpat kā līdz 2020.gada 31. janvārim ar vienīgo izņēmumu, ka AK vairs nepiedalās ES lēmumu pieņemšanā.

Pārejas periodā AK ir daļa no ES Vienotā tirgus un Muitas savienības. Tas nozīmē, ka muitas jomā līdz šī gada beigām nekādu izmaiņu nebūs ne privātpersonām, kuras ceļo no AK uz Latviju vai kuras saņem sūtījumus no AK, ne uzņēmumiem, kuriem ir tirdzniecības partneri AK. Brīva preču aprite starp ES un AK turpināsies līdz pārejas perioda beigām. Noteikumi, ierobežojumi un citas formalitātes, ko piemēro tirdzniecībai starp ES un trešām valstīm, netiks piemērotas pārejas periodā. Kad pārejas periods beigsies, uzņēmējiem un privātpersonām būs pienākums veikt muitošanu precēm, kas tiks pārvietotas no ES uz AK vai no AK uz ES. 

Atbilstoši sarunu mandātam (Norādes sarunām par jaunu partnerību ar AK) un Politiskajai deklarācijai, kurā izklāstīts ES un AK turpmāko attiecību satvars, notiks sarunas par ES un AK attiecībām pēc 2021.gada 1.janvāra. Šīs sarunas jānoslēdz līdz pārejas perioda beigām.

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai par ES un AK nākotnes attiecību sarunu procesu Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas mājaslapā.

 

Privātpersonām  Uzņēmumiem