Likme

(ar 01.01.2021.) 

Nodokļa bāze

Valsts pamatbudžeta ieņēmumu konts

Motocikls, tricikls un kvadricikls, kuri pirmo reizi reģistrēti pēc 2005.gada 1.janvāra un par kuru transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā ir informācija par motora tilpumu – maksā atbilstoši tā motora tilpumam kubikcentimetros (cm3):

18 EUR – līdz 500 cm3;

36 EUR – no 501 līdz 1000 cm3;

54 EUR –  no 1001 līdz1500 cm3;

72 EUR – virs 1500 cm3

Par transportlīdzekļiem, kas reģistrēti uz fizisko personu vārda LV61TREL1060000545100

Par transportlīdzekļiem, kas reģistrēti uz juridisko personu vārda LV77TREL1060000545200

Pārējie motocikli, tricikli un kvadricikli

36 EUR

Vieglie automobiļi vai kravas automobiļi ar pilnu masu līdz 3500 kilogramiem (kg) un kuri pirmo reizi reģistrēti pēc 2020. gada 31. decembra, maksā, piemērojot likmi atkarībā no automobiļa radītā oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzuma gramos (g) uz vienu kilometru (km) atbilstoši pasaulē saskaņotajai vieglo transportlīdzekļu testēšanas procedūrai:

0 EUR - automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu līdz 50 g;

 

9 EUR - automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 51 g līdz 95 g uz vienu km;

 

36 EUR - automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 96 g līdz 115 g uz vienu km;

 

66 EUR - automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 116 g līdz 130 g uz vienu km;

 

90 EUR - automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 131 g līdz 155 g uz vienu km;

 

114 EUR - automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 156 g līdz 175 g uz vienu km;

 

132 EUR - automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 176 g līdz 200 g uz vienu km;

 

168 EUR - automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 201 g līdz 225 g uz vienu km;

 

204 EUR - automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 226 g līdz 250 g uz vienu km;

 

258 EUR - automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 251 g līdz 275 g uz vienu km;

 

318 EUR - automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 276 g līdz 300 g uz vienu km;

 

426 EUR automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 301 g līdz 350 g uz vienu km;

 

582 EUR - automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 351 g līdz 400 g uz vienu km;

 

756 EUR - automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 401 g uz vienu km.

Par transportlīdzekļiem, kas reģistrēti uz fizisko personu vārda LV61TREL1060000545100

Par transportlīdzekļiem, kas reģistrēti uz juridisko personu vārda LV77TREL1060000545200

Vieglie automobili, kuri pirmo reizi reģistrēti pēc 2008. gada 31. decembra, vai kravas automobiļi ar pilnu masu līdz 3500 kg, kuri pirmo reizi reģistrēti pēc 2011. gada 31. decembra, maksā,

 

1) piemērojot likmi atkarībā no automobiļa radītā oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzuma gramos (g) uz vienu kilometru (km) saskaņā ar Eiropas jaunā braukšanas cikla metodi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) papildus 1.punktā minētajai nodokļa likmei

0 EUR - automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu līdz 50 g uz vienu km;

 

12 EUR - automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 51 g līdz 95 g uz vienu km;

 

48 EUR - automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 96 g līdz 115 g uz vienu km;

 

84 EUR -automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 116 g līdz 130 g uz vienu km;

 

120 EUR - automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 131 g līdz 155 g uz vienu km;

 

144 EUR - automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 156 g līdz 175 g uz vienu km;

 

168 EUR - automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 176 g līdz 200 g uz vienu km;

 

264 EUR - automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 201 g līdz 250 g uz vienu km;

 

408 EUR - automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 251 g līdz 300 g uz vienu km;

 

552 EUR - automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 301 g līdz 350 g uz vienu km;

 

756 EUR - automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 351 g uz vienu km.

 

300 EUR – vieglajiem automobiļiem, kuriem motora tilpums ir lielāks par 3500 cm3

Par transportlīdzekļiem, kas reģistrēti uz fizisko personu vārda LV61TREL1060000545100

Par transportlīdzekļiem, kas reģistrēti uz juridisko personu vārda LV77TREL1060000545200

Vieglie automobiļi vai kravas automobiļi ar pilnu masu līdz 3500 kg un kuri pirmo reizi reģistrēti pēc 2005. gada 1. janvāra, un par kuriem transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā ir informācija par pilnu masu, motora tilpumu un motora maksimālo jaudu, maksā, summējot nodokļa likmes atbilstoši automobiļa pilnai masai, motora tilpumam un motora maksimālajai jaudai, šādā apmērā:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) par pilno masu kilogramos (kg):

15 EUR -  līdz 1500 kg;

32 EUR - no 1501 kg līdz 1800 kg;

55 EUR - no 1801 kg līdz 2100 kg;

70 EUR - no 2101 kg līdz 2600 kg;

84 EUR - no 2601 kg līdz 3000 kg;

97 EUR - no 3001 kg līdz 3500 kg;

110 EUR - vairāk par 3500 kg.


2) par motora tilpumu (cm3):

9 EUR - līdz 1500 cm3;

23 EUR - no 1501 cm3 līdz 2000 cm3;

37 EUR - no 2001 cm3 līdz 2500 cm3;

55 EUR - no 2501 cm3 līdz 3000 cm3;

91 EUR - no 3001 cm3 līdz 3500 cm3;

160 EUR - no 3501 cm3 līdz 4000 cm3;

228 EUR - no 4001 cm3 līdz 5000 cm3;

297 EUR - virs 5000 cm3.

3) par motora maksimālo jaudu kilovatos (kW):

9 EUR - līdz 55 kW;

23 EUR - no 56 kW līdz 92 kW;

37 EUR - no 93 kW līdz 129 kW;,

55 EUR - no 130 kW līdz 166 kW;

91 EUR - no 167 kW līdz 203 kW;

160 EUR - no 204 kW līdz 240 kW;

228 EUR - no 241 kW līdz 300 kW;

297 EUR - virs 300 kW

Par transportlīdzekļiem, kas reģistrēti uz fizisko personu vārda LV61TREL1060000545100

Par transportlīdzekļiem, kas reģistrēti uz juridisko personu vārda LV77TREL1060000545200

Pārējie vieglie automobiļi – maksā atbilstoši tā pilnai masai:

38 EUR - līdz 1500 kg;

81 EUR - no 1501 kg līdz 1800 kg;

137 EUR - no 1801 kg līdz 2100 kg;

174 EUR - no 2101 kg līdz 2600 kg;

210 EUR - no 2601 kg līdz 3000 kg;

242 EUR - no 3001 kg līdz 3500 kg;

274 EUR - vairāk par 3500 kg

Par transportlīdzekļiem, kas reģistrēti uz fizisko personu vārda LV61TREL1060000545100

Par transportlīdzekļiem, kas reģistrēti uz juridisko personu vārda LV77TREL1060000545200

 

Autobusi maksā atbilstoši tā pilnai masai vai pilnai masai un dzinēja izmešu līmenim šādā apmērā:

18 EUR - līdz 1500 kg;

 

36 EUR - no 1501 kg līdz 1800 kg;

 

66 EUR - no 1801 kg līdz 2100 kg;

 

78 EUR-  no 2101 kg līdz 2600 kg;

 

102 EUR - no 2601 kg līdz 3500 kg;

 

no 3501 kg līdz 12 000 kg:

a) 252 EUR - EURO 0, EURO I, EURO II;

b) 180 EUR - EURO III, EURO IV;

c) 120 EUR - EURO V;

d) 96 EUR - EURO VI un mazāk piesārņojošs;

 

virs 12 000 kg:

a) 300 EUR - EURO 0, EURO I, EURO II;

b) 210 EUR - EURO III, EURO IV;

c) 156 EUR - EURO V;

d) 120 EUR - EURO VI un mazāk piesārņojošs.

Kravas automobiļi ar pilnu masu no 3501 kg līdz 12 000 kg maksā atbilstoši tā dzinēja izmešu līmenim:

432 EUR - EURO 0, EURO I, EURO II;

 

300 EUR - EURO III, EURO IV;

 

192 EUR - EURO V;

 

144 EUR - EURO VI un mazāk piesārņojošs.

 

Par transportlīdzekļiem, kas reģistrēti uz fizisko personu vārda LV61TREL1060000545100

Par transportlīdzekļiem, kas reģistrēti uz juridisko personu vārda LV77TREL1060000545200

Kravas automobiļi ar pilnu masu virs 12 000 kg (izņemot seglu vilcēju) maksā atkarībā no tā asu skaita un dzinēja izmešu līmeņa:

Saskaņā ar Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu likuma 1.pielikumu

Seglu vilcēji maksā atkarībā no tā asu skaita un dzinēja izmešu līmeņa:

Saskaņā ar Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu likuma 4.pielikumu

Par transportlīdzekļiem, kas reģistrēti uz fizisko personu vārda LV61TREL1060000545100

Par transportlīdzekļiem, kas reģistrēti uz juridisko personu vārda LV77TREL1060000545200

Divasu, trīsasu vai vairāk asu piekabes maksā atkarībā no tās asu skaita, pilnas masas un šo piekabi velkošā kravas automobiļa pilnas masas, asu skaita un dzenošā tilta atsperojuma veida (pneimatiskais vai mehāniskais atsperojums):

Saskaņā ar Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma 2.pielikumu

Vienass piekabes un vienass puspiekabes

60 EUR

Par transportlīdzekļiem, kas reģistrēti uz fizisko personu vārda LV61TREL1060000545100

Par transportlīdzekļiem, kas reģistrēti uz juridisko personu vārda LV77TREL1060000545200

Divasu, trīsasu vai vairāk asu puspiekabes maksā atkarībā no tās asu skaita, pilnas masas un šo puspiekabi velkošā seglu vilcēja pašmasas, asu skaita un dzenošā tilta atsperojuma veida (pneimatiskais vai mehāniskais atsperojums):

Saskaņā ar Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma 3.pielikumu