Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmes

 Publicēts: 08.02.2019. 15.17


Apakšsadaļu izvēlne

Likme

Nodokļa bāze

Valsts pamatbudžeta ieņēmumu konts

Motocikls, tricikls un kvadricikls, kuri pirmo reizi reģistrēti pēc 2005.gada 1.janvāra un par kuru transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā ir informācija par motora tilpumu – maksā atbilstoši tā motora tilpumam kubikcentimetros (cm3):

17,07 EUR – līdz 500 cm3;

34,15 EUR – no 501 līdz 1000 cm3;

51,22 EUR –  no 1001 līdz1500 cm3;

68,30 EUR – virs 1500 cm3

Par transportlīdzekļiem, kas reģistrēti uz fizisko personu vārda LV61TREL1060000545100

Par transportlīdzekļiem, kas reģistrēti uz juridisko personu vārda LV77TREL1060000545200

Pārējie motocikli, tricikli un kvadricikli

35,57 EUR

Transportlīdzekļi, kuru pirmās reģistrācijas datums ir pēc 2008.gada 31.decembra un kuri pirmo reizi Latvijā tiek reģistrēti pēc 2016.gada 31.decembra, - maksā:

1) piemērojot likmi atkarībā no automobiļa radītā oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzuma gramos (g) uz vienu kilometru (km):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) papildus 1.punktā minētajai nodokļa likmei

0 EUR - automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu līdz 50 g uz vienu km;

 

12 EUR - automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 51 g līdz 95 g uz vienu km;

 

48 EUR - automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 96 g līdz 115 g uz vienu km;

 

84 EUR -automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 116 g līdz 130 g uz vienu km;

 

120 EUR - automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 131 g līdz 155 g uz vienu km;

 

144 EUR - automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 156 g līdz 175 g uz vienu km;

 

168 EUR - automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 176 g līdz 200 g uz vienu km;

 

264 EUR - automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 201 g līdz 250 g uz vienu km;

 

408 EUR - automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 251 g līdz 300 g uz vienu km;

 

552 EUR - automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 301 g līdz 350 g uz vienu km;

 

756 EUR - automobiļiem ar oglekļa dioksīda (CO2) izmešu daudzumu no 351 g uz vienu km.

 

300 EUR – vieglajiem automobiļiem, kuriem motora tilpums ir lielāks par 3500 cm3

Par transportlīdzekļiem, kas reģistrēti uz fizisko personu vārda LV61TREL1060000545100

Par transportlīdzekļiem, kas reģistrēti uz juridisko personu vārda LV77TREL1060000545200

Vieglais automobilis, kurš ir aprīkots ar iekšdedzes dzinēju vai pēc savas konstrukcijas ir aprīkots ar iekšdedzes dzinēju un kā mehānisku dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātas elektroenerģijas vai dzinējspēka glabāšanas iekārtas un pirmo reizi reģistrēts pēc 2005.gada 1.janvāra, un par kuru transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā ir informācija par pilno masu, motora tilpumu un motora maksimālo jaudu, – maksā, summējot nodokļa likmes atbilstoši vieglā automobiļa pilnai masai, motora tilpumam un motora maksimālajai jaudai:

1) par pilno masu kilogramos (kg):

15 EUR -  līdz 1500 kg;

32 EUR - no 1501 kg līdz 1800 kg;

55 EUR - no 1801 kg līdz 2100 kg;

70 EUR - no 2101 kg līdz 2600 kg;

84 EUR - no 2601 kg līdz 3000 kg;

97 EUR - no 3001 kg līdz 3500 kg;

110 EUR - vairāk par 3500 kg.


2) par motora tilpumu (cm3):

9 EUR - līdz 1500 cm3;

23 EUR - no 1501 cm3 līdz 2000 cm3;

37 EUR - no 2001 cm3 līdz 2500 cm3;

55 EUR - no 2501 cm3 līdz 3000 cm3;

91 EUR - no 3001 cm3 līdz 3500 cm3;

160 EUR - no 3501 cm3 līdz 4000 cm3;

228 EUR - no 4001 cm3 līdz 5000 cm3;

297 EUR - virs 5000 cm3.

3) par motora maksimālo jaudu kilovatos (kW):

9 EUR - līdz 55 kW;

23 EUR - no 56 kW līdz 92 kW;

37 EUR - no 93 kW līdz 129 kW;,

55 EUR - no 130 kW līdz 166 kW;

91 EUR - no 167 kW līdz 203 kW;

160 EUR - no 204 kW līdz 240 kW;

228 EUR - no 241 kW līdz 300 kW;

297 EUR - virs 300 kW

Par transportlīdzekļiem, kas reģistrēti uz fizisko personu vārda LV61TREL1060000545100

Par transportlīdzekļiem, kas reģistrēti uz juridisko personu vārda LV77TREL1060000545200

Pārējie vieglie automobiļi – maksā atbilstoši tā pilnai masai:

38 EUR - līdz 1500 kg;

81 EUR - no 1501 kg līdz 1800 kg;

137 EUR - no 1801 kg līdz 2100 kg;

174 EUR - no 2101 kg līdz 2600 kg;

210 EUR - no 2601 kg līdz 3000 kg;

242 EUR - no 3001 kg līdz 3500 kg;

274 EUR - vairāk par 3500 kg

Par transportlīdzekļiem, kas reģistrēti uz fizisko personu vārda LV61TREL1060000545100

Par transportlīdzekļiem, kas reģistrēti uz juridisko personu vārda LV77TREL1060000545200

 

Autobusi – maksā atbilstoši tā pilnai masai:

17,07 EUR - līdz 1500 kg;

34,15 EUR - no 1501 kg līdz 1800 kg;

64,03 EUR - no 1801 kg līdz 2100 kg;

76,84 EUR - no 2101 kg līdz 2600 kg;

102,45 EUR - no 2601 kg līdz 3500 kg;

110,98 EUR - no 3501 kg līdz 12 000 kg;

145,13 EUR - vairāk par 12 000 kg

Kravas automobiļi ar pilnu masu līdz 12 000 kg – maksā atbilstoši šo transportlīdzekļu pilnai masai šādā apmērā:

36 EUR - līdz 1500 kg;

72 EUR - no 1501 kg līdz 1800 kg;

138 EUR - no 1801 kg līdz 2100 kg;

165 EUR - no 2101 kg līdz 2600;

219 EUR - no 2601 kg līdz 3500 kg;

156 EUR - no 3501 kg līdz 12 000 kg

 

Par transportlīdzekļiem, kas reģistrēti uz fizisko personu vārda LV61TREL1060000545100

Par transportlīdzekļiem, kas reģistrēti uz juridisko personu vārda LV77TREL1060000545200

Kravas automobiļi ar pilnu masu virs 12 000 kg (izņemot seglu vilcējus) – maksā atkarībā no šo kravas automobiļu asu skaita un dzenošā tilta atsperojuma veida (pneimatiskais vai mehāniskais atsperojums)

Saskaņā ar Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu likuma 1.pielikumu

Seglu vilcēji – maksā atkarībā no šo transportlīdzekļu dzenošā tilta atsperojuma:

170,74 EUR- ar pneimatisko atsperojumu

256,12 EUR - ar mehānisko atsperojumu

Par transportlīdzekļiem, kas reģistrēti uz fizisko personu vārda LV61TREL1060000545100

Par transportlīdzekļiem, kas reģistrēti uz juridisko personu vārda LV77TREL1060000545200

Divasu, trīsasu un vairāk asu piekabes – maksā atkarībā no šo piekabju asu skaita, pilnas masas un šīs piekabes velkošo kravas automobiļu pilnas masas, asu skaita un dzenošā tilta atsperojuma veida (pneimatiskais vai mehāniskais atsperojums)

Saskaņā ar Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma 2.pielikumu

Vienass piekabes un vienass puspiekabes

59,76 EUR

Par transportlīdzekļiem, kas reģistrēti uz fizisko personu vārda LV61TREL1060000545100

Par transportlīdzekļiem, kas reģistrēti uz juridisko personu vārda LV77TREL1060000545200

Divasu, trīsasu un vairāk asu puspiekabes – maksā atkarībā no šo puspiekabju asu skaita, pilnas masas un šīs puspiekabes velkošo seglu vilcēju pašmasas, asu skaita un dzenošā tilta atsperojuma veida (pneimatiskais vai mehāniskais atsperojums)

Saskaņā ar Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma 3.pielikumu