Riskanto nodokļu maksātāju grupas

 Publicēts: 07.04.2016. 15.11


Apakšsadaļu izvēlne

Nodokļu maksātāji, kuriem VID veiktās datorizētās riska analīzes rezultātā ir identificēts “aplokšņu” algu risks, par to saņem brīdinājuma paziņojumu VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS). Saņemot šādu paziņojumu, aicinām pārliecināties par VID iesniegto datu atbilstību veiktajai saimnieciskajai darbībai un, izmantojot nodokļu maksātāja tiesības, iesniegt VID pārskata “Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī” labojumus.

Nodokļu maksātājam saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 16.panta 6.punktu un 23.panta otro daļu ir tiesības iesniegt VID pārskata labojumu vai nodokļu (ar nodokli apliekamā objekta) aprēķina precizējumu triju gadu laikā pēc konkrētajos likumos noteiktā maksāšanas termiņa, ja šajā laikā par konkrētajiem nodokļiem un attiecīgajiem taksācijas periodiem nav uzsākta vai veikta nodokļu revīzija (audits). Skatīt arī sadaļu “VID vadlīnijas”.