Publisko iepirkumu likuma norma

 Publicēts: 07.04.2016. 14.44


Apakšsadaļu izvēlne

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 48.panta 1.1daļā noteikto visiem pretendentiem uz valsts un pašvaldību iepirkumiem ir jānodrošina, ka viņu darbinieku vidējā stundas tarifa likme nav zemāka par 80 % no darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes attiecīgajā profesiju grupā valstī.

Lai nodrošinātu nodokļu maksātājiem iespēju objektīvi novērtēt savu atbilstību šim kritērijam, VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) ir pieejami pārskati, kuros attēlota vidējā stundas tarifa likme uzņēmumā, vidējā stundas tarifa likme valstī un aprēķinātie 80 % no vidējās stundu tarifa likmes valstī, salīdzinot un attēlojot rezultātu ar vidējās stundu tarifa likmi uzņēmumā. Minētie dati ir apkopoti, izmantojot darba devēju VID iesniegtās ziņas par darba ņēmējiem.

VID Publiskojamo datu bāzē ir iespējams izdrukāt pārskatu ar informāciju par nodokļu (nodevu) parādu uz konkrētu datumu.