Savienības Muitas kodekss nosaka, ka visai informācijas apmaiņai starp muitas dienestiem un uzņēmējiem Eiropas Savienībā (ES) izmanto elektroniskas datu apstrādes metodes.

Muitas atļaujas piesaka un izsniedz tikai elektroniskā veidā. Atļauju saņemšanai uzņēmēji iesniedz pieteikumus, kurus izskata un lēmumus pieņem muitas iestāde. Atļauju pieteikumu izskatīšanai muitas iestāde no uzņēmēja var pieprasīt papildu informāciju, kā arī pirms nelabvēlīga lēmuma pieņemšanas vienmēr uzņēmējam nodrošināta iespēja sniegt savu viedokli muitas iestādei. Atļauju pieteikumu pielikumā uzņēmēji var pievienot visus attiecīgā pieteikuma izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai nepieciešamos dokumentus. Visas minētās darbības, tāpat kā atļaujas grozījumus, apturēšanu, atcelšanu piesaka un izpilda elektroniski.

Uzņēmējiem nav nepieciešams iesniegt dokumentus citā veidā. Vienīgi, ja elektroniskas sistēmas tehniskās funkcionalitātes dēļ un sazinoties ar muitas iestādes kontaktpersonām - to izdarīt nevar, tad dokumentus muitas atļauju jomā var iesniegt Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (VID EDS).

Šajā sadaļā iekļauta informācija par divām Eiropas Savienības informācijas sistēmām:

  • Eiropas Atzītā uzņēmēja sistēma* un
  • Eiropas Muitas lēmumu sistēma**
     

Minētās Eiropas atļauju informācijas sistēmas pastāvīgi pilnveido, t.sk., lai novērstu identificētās nepilnības un praktiskā darbā radušos incidentus.

Detalizētāka informācija Eiropas Komisijas (TAXUD) mājaslapā (angļu valodā) par:

Minēto sistēmu lietotāju atbalsta materiāli un e-apmācība šo sistēmu lietošanai Eiropas Komisijas (TAXUD) mājaslapā ir pieejami latviski.


* - Eiropas Atzītā uzņēmēja sistēma paredzēta vienīgi AEO atļaujām (AEOC, AEOS un AEOF).

** - Eiropas Muitas lēmuma sistēma paredzēta šādiem 22 atļauju veidiem: CVA, CGU, DPO, TST, RSS, ACP, SDE, CCL, EIR, SAS, AWB, IPO, OPO, EUR, TEA, CWP (CW1, CW2), ACT, ACR, ACE, SSE, TRD un ETD