Valūtas konvertācija

 Publicēts: 15.07.2019. 16.19


Apakšsadaļu izvēlne

Valūtas konvertācija muitas vērtības noteikšanas vajadzībām


Normatīvie akti:

  1. Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9.oktobra Regulas Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (turpmāk  - SMK), 53.panta 1.punkta a) apakšpunkts.
  2. Komisijas 2015.gada 24.novembra Īstenošanas regulas Nr.2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus SMK noteikumus (turpmāk – ĪA), 146.pants.

Valūtas kursa noteikšana


Nosakot preces muitas vērtību, atbilstoši SMK ĪA 146.pantam tiek izmantots Eiropas Centrālās Bankas (turpmāk – ECB) valūtas maiņas kurss, kurš publicēts katra mēneša priekšpēdējā trešdienā un tiek izmantots visu nākamo mēnesi.

Muitas vērtības noteikšanai piemērojamos valūtas kursus viegli var atrast Integrētā tarifa vadības sistēmā (ITVS), sadaļā TARIC / Nodokļu aprēķins / Valūtas maiņas kursi.

Savukārt, ja nav publicēts ECB valūtas maiņas kurss, kursu, kas jāizmanto, nosaka attiecīgā dalībvalsts. Šim kursam iespējami tuvu jāatspoguļo attiecīgās dalībvalsts valūtas vērtība. Šādos gadījumos izmantojams pasaules finanšu tirgus atzīta finanšu informācijas sniedzēja periodiskajā izdevumā vai tā interneta resursā publicētais valūtas tirgus kurss attiecībā pret eiro. Papildu informācija pieejama Latvijas Bankas mājas lapā, sadaļā Valūtu kursi / Nekotēto valūtu kursi un zelta cena.

Iesakām izmantot “XE” publicētos ārvalstu valūtu kursus pret euro (pieejams interneta vietnē).

Valūtas kursa aprēķins un norādīšana importa muitas deklarācijā pasta sūtījumiem:

  1. ja Eiropas Centrālā Banka ir noteikusi valūtas kursu, sistēma to attēlo automātiski;
  2. ja Eiropas Centrālā Banka nav noteikusi valūtas kursu kādai valūtai, jāievada valūtas kurss, kas aprēķināts šādi: 1 dalot ar “XE” publicēto ārvalstu valūtu kursu pret euro (skat. zemāk).

Piemēram:

  • rēķins ir izrakstīts Ukrainas grivnās (UAH);

Eiropas Centrālā Banka nav noteikusi valūtas kursu UAH;

VID mājaslapā publicēts valūtas kurss (piemēro no 01.05.2019. līdz 31.05.2019.): 30,249719;

  • Sistēmā norādāmais kurss: 1 / 30,249719 = 0,03306.

Sistēmā norāda valūtas kursu = 0,03306.

“XE” publicētie ārvalstu valūtu kursi pret euro: