Tiesību akti

 Publicēts: 11.04.2016. 13.34


Apakšsadaļu izvēlne
MK noteikumi Pieņemts Stājas spēkā
Nr. 304 Kārtība, kādā piešķirama algas nodokļu grāmatiņa 04.06.2013. 01.06.2014.