Tiesību akti

 Publicēts: 28.05.2020. 12.33


Apakšsadaļu izvēlne
Likums Pieņemts Stājas spēkā
Sabiedriskā labuma organizāciju likums 17.06.2004 01.10.2004.
Likums Pieņemts Stājas spēkā
Biedrību un nodibinājumu likums 30.10.2003.  01.04.2004.
Likums Pieņemts Stājas spēkā
Reliģisko organizāciju likums 07.09.1995. 10.10.1995.