Nekustamā īpašuma nodokli maksā Latvijas vai ārvalstu fiziskās un juridiskās personas un uz līguma vai citādas vienošanās pamata izveidotas šādu personu grupas vai to pārstāvji, kuru īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai likumā noteiktajos gadījumos lietošanā ir nekustamais īpašums.

Nekustamā īpašuma nodokļa bāze ir nekustamā īpašuma (zemes, ēku, inženierbūvju) kadastrālā vērtība. Lauku zemei (līdz 2025.gadam) – speciālā vērtība, ko nosaka īpaši nodokļa aprēķinam.

Ar nekustamā īpašuma nodokli apliekamais objekts, nodokļa likmes, taksācijas periods, nodokļa aprēķināšana, piemērojamie nodokļa atvieglojumi un citi aspekti ir noteikti likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” un Ministru kabineta noteikumos, kas pieejami sadaļā “Tiesību akti”.

Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 20.pantu nekustamā īpašuma nodokli administrē VID un pašvaldības.