Cik bieži VID var iesniegt pārskata labojumu/precizējumu, ja nav uzsākts audits?
var precizēt (vairākkārt) triju gadu laikā  pēc Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa (t.i., pēctaksācijas perioda 23.datums)

piemēram, 2022.gada jūlija PVN deklarācijas precizēšanas termiņš vispārīgā gadījumā (triju gadu laikā) beigsies 2025.gada 23.augustā

EDS veicamas darbības pārskata labojuma/precizējuma gadījumā
Iepriekš iesniegtā deklarācija ir jānokopē, jāveic nepieciešamos kļūdu labojumus vai papildinājumus, jāveic atzīme “Precizējums”.
Pēc dokumenta labošanas jānospiež “Pārbaudīt un saglabāt” un “Iesniegt”.

Informatīvie, metodiskie materiāli VID tīmekļvietnē:

Cik bieži VID var iesniegt pārskata labojumu/precizējumu, ja nav uzsākts audits?
var precizēt (vairākkārt) triju gadu laikā  pēc Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa (t.i., pēctaksācijas perioda 23.datums)

EDS veicamas darbības pārskata labojuma/precizējuma gadījumā
Iepriekš iesniegtais pārskats un deklarācija ir jānokopē, jāveic nepieciešamos kļūdu labojumus vai papildinājumus, jāveic atzīme “Precizējums”.
Pēc dokumenta labošanas jānospiež “Pārbaudīt un saglabāt” un “Iesniegt”.

Informatīvie, metodiskie materiāli VID tīmekļvietnē:

Cik bieži VID var iesniegt pārskata labojumu/precizējumu, ja nav uzsākts audits?
var precizēt (vairākkārt) triju gadu laikā  pēc Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa (t.i., pēctaksācijas perioda 23.datums)

EDS veicamas darbības pārskata labojuma/precizējuma gadījumā
Iepriekš iesniegtais pārskats un deklarācija ir jānokopē, jāveic nepieciešamos kļūdu labojumus vai papildinājumus, jāveic atzīme “Precizējums”.
Pēc dokumenta labošanas jānospiež “Pārbaudīt un saglabāt” un “Iesniegt”.

Informatīvie, metodiskie materiāli VID tīmekļvietnē:

Cik bieži VID var iesniegt pārskata labojumu/precizējumu, ja nav uzsākts audits?
var precizēt (vairākkārt) triju gadu laikā  pēc Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa (t.i., pēctaksācijas perioda 23.datums)

EDS veicamas darbības pārskata labojuma/precizējuma gadījumā

Iepriekš iesniegtais Labojuma pārskats un deklarācija ir jānokopē, jāveic nepieciešamos kļūdu labojumus vai papildinājumus, jāveic atzīme “Precizējums”.

Pēc dokumenta labošanas jānospiež “Pārbaudīt un saglabāt” un “Iesniegt”.

Informatīvie, metodiskie materiāli VID tīmekļvietnē:

Cik bieži VID var iesniegt pārskata labojumu/precizējumu, ja nav uzsākts audits?
var precizēt (vairākkārt) triju gadu laikā  pēc Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa (t.i., pēctaksācijas perioda 23.datums)

EDS veicamas darbības pārskata labojuma/precizējuma gadījumā

Iepriekš iesniegtā PVN deklarācija par taksācijas gadu ir jānokopē, jāveic nepieciešamos kļūdu labojumus vai papildinājumus, jāveic atzīme “Precizējums”.

Pēc dokumenta labošanas jānospiež “Pārbaudīt un saglabāt” un “Iesniegt”.

Informatīvie, metodiskie materiāli VID tīmekļvietnē:

Cik bieži VID var iesniegt pārskata labojumu/precizējumu, ja nav uzsākts audits?
var precizēt (vairākkārt) triju gadu laikā  pēc Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa (t.i., pēctaksācijas perioda 23.datums)

EDS veicamas darbības pārskata labojuma/precizējuma gadījumā

Iepriekš iesniegtais pārskats par nekustamā īpašuma izmantošanu un deklarācija ir jānokopē, jāveic nepieciešamos kļūdu labojumus vai papildinājumus, jāveic atzīme “Precizējums”.

Pēc dokumenta labošanas jānospiež “Pārbaudīt un saglabāt” un “Iesniegt”. 
Informatīvie, metodiskie materiāli VID tīmekļvietnē:
VID metodiskais materiāls "Par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas un tās pielikumu aizpildīšanu 50.lpp."

Cik bieži VID var iesniegt pārskata labojumu/precizējumu, ja nav uzsākts audits?

var precizēt (vairākkārt) triju gadu laikā  pēc Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa (t.i., pēctaksācijas perioda 23.datums)


EDS veicamas darbības pārskata labojuma/precizējuma gadījumā

Iepriekš iesniegtais pārskats par fiskālā pārstāvja darījumiem un deklarācija ir jānokopē, jāveic nepieciešamos kļūdu labojumus vai papildinājumus, jāveic atzīme “Precizējums”.

Pēc dokumenta labošanas jānospiež “Pārbaudīt un saglabāt” un “Iesniegt”. 


Informatīvie, metodiskie materiāli VID tīmekļvietnē:

Cik bieži VID var iesniegt pārskata labojumu/precizējumu, ja nav uzsākts audits?
Jebkuri labojumi deklarācijā par taksācijas periodā veiktajiem darījumiem, uz kuriem attiecas ārpussavienības, savienības vai importa režīms, ir veicami nākamajā deklarācijā trīs gadus pēc datuma, kurā bija pieprasīts iesniegt kārtējo deklarāciju.

Informatīvie, metodiskie materiāli VID tīmekļvietnē:

Cik bieži VID var iesniegt pārskata labojumu/precizējumu, ja nav uzsākts audits?
Jebkuras korekcijas īpašā nodokļa režīma deklarācijā ir veicamas, izdarot labojumus tikai oriģinālajā deklarācijā trīs gadu laikā pēc datuma, kurā bija jāiesniedz sākotnējā deklarācija. 

Informatīvie, metodiskie materiāli VID tīmekļvietnē: