Fiziskām un juridiskām personām, kas uzsāk saimniecisko darbību, informāciju par pamatdarbības veidu jāiesniedz mēneša laikā pēc saimnieciskās darbības reģistrācijas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā.

Turpmāk, veicot saimniecisko darbību, informāciju par iepriekšējā taksācijas gada pamatdarbības veidu, ja tas iepriekšējā taksācijas gadā ir mainījies un neatbilst nodokļu administrācijai sniegtajai informācijai, jāiesniedz aktuālajā gadā no 1.janvāra līdz 1.maijam. Plašāku informāciju par pamatdarbības veida paziņošanu skatīt šeit:

Nodokļu maksātājam patstāvīgi jāveic pamatdarbības veida izvēle un jāizvērtē tā atbilstība faktiskajam saimnieciskās darbības veidam - nereti ir obligāta attiecīgās nozares regulējošo normatīvo aktu ievērošana, kā piemēram, reģistrēšanās atbildīgo iestāžu uzturētajos reģistros, atļauju, licenču saņemšana, ja tādas nepieciešamas, vai citu kritēriju izpildīšana.

(!) Atbilstoša NACE kodu izvēle attiecīgajai nozarei nepieciešama ne tikai statistiskās klasifikācijas vajadzībām, bet arī nodokļu administrēšanai un pareizai piemērošanai.

Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā – NACE 2 kodu klasifikators – pieejama Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļvietnē:  

NACE: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, 2. redakcija

Klasifikatora laukā “Apraksts” atradīsiet sīkāku skaidrojumu.
Skatīt vairāk