Akcīzes preču ievešanas nosacījumi -

Ne biežāk kā vienu reizi trīsdesmit dienās bez nodokļu nomaksas savam patēriņam Jūs drīkstat ievest:

 1. Ja ceļojat ar autotransportu, dzelzceļa transportu vai ūdens transportu:
  • 40 cigaretes vai
  • 20 cigarillas (cigāri, kas katrs sver ne vairāk par 3 gramiem), vai
  • 10 cigārus, vai
  • 50 gramus smēķējamās tabakas vai tabakas lapu, vai karsējamās tabakas, vai
  • tabakas izstrādājumus jebkurā kombinācijā, ja procentu daļa, ko izmanto individuāli noteiktajiem daudzumiem, kopā nepārsniedz 100 procentus;
 2. Ja ceļojat ar aviotransportu:
  • 200 cigaretes vai
  • 100 cigarillas (cigāri, kas katrs sver ne vairāk par 3 gramiem) vai
  • 50 cigārus, vai
  • 250 gramus smēķējamās tabakas vai tabakas lapu, vai karsējamās tabakas,  vai
  • tabakas izstrādājumus jebkurā kombinācijā, ja procentu daļa, ko izmanto individuāli noteiktajiem daudzumiem, kopā nepārsniedz 100 procentus.

! Atbilstoši Eiropas Savienības noteiktajām sankcijām aizliegts ievest no Krievijas cigārus, Manilas cigārus, cigarillas un cigaretes no tabakas vai tabakas aizstājējiem.

Piemērs (pieļaujamo tabakas izstrādājumu daudzumu pārvietošanai bez nodokļu nomaksas, ceļojot ar aviotransportu):

 • 100 cigaretes (50% no atļautā cigarešu daudzuma) un 50 cigarillas (50% no atļautā cigarešu daudzuma);
 • 50 cigaretes (25% no atļautā cigarešu daudzuma), 25 cigarillas (25% no atļautā cigarillu daudzuma) un 25 cigārus (50% no atļautā cigāru daudzuma).
 • 1 litru alkoholiskā dzēriena ar spirta saturu virs 22 tilpumprocentiem vai nedenaturēta etilspirta ar spirta saturu 80 vai vairāk vai
 • 2 litrus alkoholiskā dzēriena ar spirta saturu līdz 22 tilpumprocentiem (t.sk. dzirkstošā vīna, stiprinātā vīna, augļu un ogu vīna u.c.), izņemot negāzēto vīnu un alu;
 • augstāk minētos alkoholiskos dzērienus jebkurā kombinācijā, ja procentu daļa, ko izmanto no individuāli noteiktajiem daudzumiem, kopā nepārsniedz 100 procentus;
 • 4 litrus negāzētā vīna (kas iegūts tikai no vīnogām un nav stiprināts);
 • 16 litrus alus.

! Eiropas Savienības noteiktās sankcijas paredz, ka no Krievijas aizliegts ievest stipros alkoholiskos dzērienus, piemēram, viskiju, degvīnu, rumu, džinu, liķierus un spirtotos uzlējumus.  Aizliegums neattiecas uz dabiski raudzētu vīnu un alu (bez mākslīgiem aromatizatoriem un piedevām).

Personām, kas jaunākas par 18 gadiem, atbrīvojumi no nodokļu maksājumiem tabakas un alkoholisko izstrādājumu ievešanai netiek piešķirti.

Piemēri pieļaujamo alkoholisko dzērienu daudzumu pārvietošanai bez nodokļu nomaksas:

 • 1 litrs alkoholiskā dzēriena, ja alkohola stiprums pārsniedz 22%, 4 litri nedzirkstošā (negāzētā) vīna, 16 litri alus;
 • 2 litri dzirkstošā vīna, 4 litri nedzirkstošā (negāzētā) vīna, 16 litri alus;
 • 0,5 litri alkoholiskā dzēriena, ja alkohola stiprums pārsniedz 22% (50% no atļautā stiprā alkohola daudzuma), 1 litrs dzirkstošā vīna (50% no atļautā dzirkstošā vīna daudzuma), 4 litri nedzirkstošā (negāzētā) vīna, 16 litri alus;
 • 0,3 litri alkoholiskā dzēriena, ja alkohola stiprums pārsniedz 22% (30% no atļautā stiprā alkohola daudzuma), 1,4 litri dzirkstošā vīna (70% no atļautā dzirkstošā vīna daudzuma), 4 litri nedzirkstošā (negāzētā) vīna, 16 litri alus.
 • transportlīdzekļa degvielas standarttvertnē, ja fiziskā persona spēj pierādīt, ka degviela Baltkrievijā un Krievijā iegādāta personas pamatvajadzību apmierināšanai, piemēram, saistībā ar ceļojuma mērķi (nokļūšanai ceļojuma galamērķī (izvērtējot personas sniegto informāciju, ņem vērā attālumu līdz galamērķim, to, vai ceļojuma maršrutā ir iespējams iegādāties degvielu, u.c. faktorus)).

Lūdzam ievērot, ka, ņemot vērā noteiktās Eiropas Savienības sankcijas, aizliegts iegādāties naftas produktus, kas atrodas vai kuru izcelsme ir Baltkrievijā vai Krievijā, līdz ar to no Baltkrievijas un Krievijas nevar ievest arī degvielu pārnēsājamās/pārvietojamās tvertnēs savām vajadzībām.

Ievērojot preču pārvietošanai noteiktos preču vērtības ierobežojumus.

Ievedot Latvijā degvielu transportlīdzekļa degvielas standarttvertnē, cigaretes vai alkoholu biežāk nekā trīsdesmit dienās vienu reizi vai arī pārsniedzot noteikto daudzumu, preces ir jādeklarē un jāmaksā attiecīgie nodokļi – akcīzes nodoklis, pievienotās vērtības nodoklis un muitas nodoklis.  

Ja bagāžā ir deklarējamas preces, šķērsojot robežu, jādodas pa “sarkano koridoru”. “Zaļais koridors” izmantojams, ja nav deklarējamu preču vai ceļotāja bagāžā ir preces tādā daudzumā, par kuru nav jāmaksā nodokļi.

Ja Jūs šķērsojat Latvijas ārējo sauszemes robežu pa autoceļiem, tas ir, iebraucot Latvijā no Krievijas vai Baltkrievijas, robežšķērsošanas vietā tiesību aktos¹ noteiktos gadījumos Jums jāaizpilda Akcīzes preču pārvietošanas paziņojums.  

Akcīzes preču pārvietošanas paziņojums Jums ir jāaizpilda:

 • ja ieceļojat Latvijā biežāk nekā vienu reizi 30 dienās,
 • ja, iebraucot Latvijā, ievesto atsevišķu akcīzes preču daudzums pārsniedz daudzumu, uz kuru attiecas atbrīvojums no muitas maksājumiem,
 • ja izceļojat no Latvijas uz trešo valsti un plānojat nākamajās 30 dienās atkārtoti ieceļot Latvijā ar to pašu transportlīdzekli, un vēlaties šā transportlīdzekļa standarttvertnē esošajai degvielai piemērot atbrīvojumu no muitas maksājumiem (dokuments jāiesniedz katru reizi – gan izbraucot no Latvijas, gan iebraucot atpakaļ Latvijā),
 • pēc Valsts ieņēmumu dienesta muitas amatpersonas vai Valsts robežsardzes amatpersonas pieprasījuma.

Akcīzes preču pārvietošanas paziņojuma veidlapas ir pieejamas kompetentajā iestādē valsts robežas šķērsošanas vietā. Aizpildot minēto paziņojumu, jānorāda Jūsu personīgajā bagāžā esošo atsevišķu akcīzes preču (alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu) daudzums, kā arī transportlīdzeklī esošās degvielas daudzums.

Aizpildītais Akcīzes preču pārvietošanas paziņojums Jums jāiesniedz muitas amatpersonai. Robežšķērsošanas vietā, kur muitas kontrole nav paredzēta, tas jāiesniedz Valsts robežsardzes amatpersonai.

Tiesību aktos² noteikts, ka nosacījums par regularitāti attiecībā uz degvielas ievešanu ir piemērojams konkrētai fiziskajai personai un konkrētam sauszemes bezsliežu transportlīdzeklim, kas nav komerciāls transportlīdzeklis. Tas nozīmē, ka Akcīzes preču pārvietošanas paziņojums ir jāiesniedz arī gadījumos, kad, iebraucot Latvijā no trešās valsts, biežāk nekā vienu reizi 30 dienās robežu šķērso viens un tas pats transportlīdzeklis, bet to vada cita fiziskā persona.

__________________________________

¹  Ministru kabineta 2022. gada 15. novembra noteikumi Nr. 727 "Akcīzes preču pārvietošanas paziņojuma aizpildīšanas un iesniegšanas kārtība uz autoceļa izveidotajā robežšķērsošanas vietā".

² Likuma “Par akcīzes nodokli” 21. panta 4.⁵ daļa.

Ja, ievedot preces Latvijā no trešajām valstīm, to daudzums pārsniedz iepriekš norādīto daudzumu un preces nav deklarētas, tad šīs preces ir ievestas nelikumīgā veidā, un iestājas administratīvā vai kriminālā atbildība.

Administratīvā atbildība

Saskaņā ar Muitas likuma 29.panta trīspadsmito daļu par muitošanai pakļauto preču ievešanu Latvijas Republikas muitas teritorijā no trešās valsts vai izvešanu no Latvijas Republikas muitas teritorijas uz trešo valsti, šīs preces neuzrādot muitas iestādēm [..] vai citādā nelikumīgā veidā, fiziskajai personai piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz četrsimt naudas soda vienībām (tas ir, līdz 2000 eiro).

​Pārvietojot pāri robežai preces, kuru vērtība vai daudzums pārsniedz noteikto robežlielumu, tās ir jādeklarē un jāmaksā muitas un pievienotās vērtības nodoklis, kā arī akcīzes nodoklis par akcīzes precēm.

Likuma „Par akcīzes nodokli” 23.panta otrā daļa nosaka, ka importētājs aprēķināto nodokli par akcīzes precēm, kuras piesaka muitas procedūrai — laišana brīvā apgrozībā —, samaksā valsts budžetā pirms muitas procedūras pieteikšanas muitas iestādē. Fiziskā persona, kura ieved akcīzes preces personīgajā bagāžā, kas pārsniedz šā likuma 21.pantā noteikto atļauto preču pārvietošanas daudzumu vai vērtību, nodokli maksā pirms akcīzes preču laišanas brīvā apgrozībā.  

Ja personīgās bagāžas patiesā vērtība nepārsniedz 700 EUR, Jums ir tiesības piemērot muitas nodokļa vienoto procentuālo likmi 2,5% no preču muitas vērtības. Ja ievedamo preču vērtība pārsniedz minēto summu, ievedmuitas nodoklis ir atkarīgs ne tikai no preces vērtības, bet arī no tā, kāda veida prece tā ir. Nodokļi tiks iekasēti, pamatojoties uz konkrētas preces muitas tarifa likmi.

Vienoto likmi nepiemēro tabakai, tabakas izstrādājumiem, alkoholiskiem dzērieniem, kā arī gadījumos, kad Jūs pirms vienotās likmes piemērošanas esat lūdzis precēm piemērot attiecīgu muitas nodokli.