Autoratlīdzība

 Publicēts: 29.07.2021. 13.08


Apakšsadaļu izvēlne


Par ienākumiem no autoratlīdzības vispārējā gadījumā jāmaksā gan valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI), gan iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN).

Gan VSAOI, gan IIN aprēķināšanai no autoratlīdzības (autortiesību un blakustiesību atlīdzības) par literatūras, zinātnes vai mākslas darbu radīšanu un no atlīdzības par atklājumu, izgudrojumu un rūpniecisko paraugu radīšanu vispārējā gadījumā ņem vērā nosacītos izdevumus 25 % vai 50 % apmērā no autoratlīdzības atkarībā no autora darba vai izpildījuma veida.[1]

Nodokļu piemērošanai izšķir šādus autoratlīdzības saņemšanas veidus:

  • autortiesību mantiniekam un citu autortiesību pārņēmējam izmaksātās autoratlīdzības;
  • autoratlīdzības, ko izmaksā kolektīvā pārvaldījuma organizācijas;
  • autoratlīdzības, ko izmaksā personām, kam nav reģistrēta saimnieciskā darbība;
  • autoratlīdzības, ko izmaksā personām, kam ir reģistrēta saimnieciskā darbība.

Ja autoratlīdzības saņēmējam nav darba attiecību un tā ienākumi, kam piemēro VSAOI, nesasniedz 1500 eiro ceturksnī, kā arī nav iesniegta prognoze VID, ka ienākumi nesasniegs 1500 eiro ceturksnī, autoratlīdzības saņēmējam ir papildus jāmaksā minimālās VSAOI no 1500 eiro un faktisko ienākumu starpības.

Iesniegums (prognoze) VID, ka ienākumi nesasniegs 1500 eiro ceturksnī, jāiesniedz kā brīvas formas paziņojums EDS sadaļā “Sarakste ar VID”:

  • līdz 2021. gada 15. jūlijam par 2021. gada trešo ceturksni;
  • līdz 2021. gada 15. oktobrim par 2021. gada ceturto ceturksni.

Iesniegumā jānorāda laika periods, par kuru prognozē ienākumus (konkrētus mēnešus vai ceturkšņus, kad ienākums nesasniegs 500 eiro mēnesī vai 1500 eiro ceturksnī).

Autoratlīdzības izmaksai piemēro tos nodokļu normatīvos aktus, kuri ir spēkā autoratlīdzības izmaksas dienā, izņemot tad, ja autoratlīdzības līgums noslēgts līdz 2020. gada 31. decembrim. Ja autoratlīdzības līgums ir noslēgts līdz 2020. gada 31. decembrim un atlīdzību izmaksā 2021. gadā, piemēro nodokļu normatīvos aktus, kas bija spēkā 2020. gada 31. decembrī.

Plašāka informācija par nodokļiem no autoratlīdzības pieejama sadaļā “IIN Informatīvie un metodiskie materiāli” materiālos “Nodokļi no autoratlīdzības (Piemērojams līdz 30.06.2021.)” un “Nodokļi no  autoratlīdzības (Spēkā no 2021. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim)”, bet informācija par autoratlīdzībām nerezidentiem – materiālā “Iedzīvotāju ienākuma nodoklis no nerezidentu autoratlīdzības”.

Ienākumu no autortiesību vai blakustiesību objekta atsavināšanas, ja persona atsavina tādu iepriekš norādīto objektu, kurš nav šīs personas radīts, uzskata par ienākumu no kapitāla pieauguma. Vairāk informācijas par ienākumu no kapitāla pieauguma sadaļā “Ienākuma nodoklis no kapitāla pieauguma”.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām iedzīvotājus zvanīt uz VID konsultatīvo tālruni 67120000, konsultēties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai arī uzdot jautājumu rakstveidā savā EDS kontā sadaļā “Sarakste ar VID”.