Nodokļu piemērošanai izšķir šādus autoratlīdzības saņemšanas veidus:

  • autortiesību mantiniekam un citu autortiesību pārņēmējam izmaksātās autoratlīdzības;
  • autoratlīdzības, ko izmaksā kolektīvā pārvaldījuma organizācijas;
  • autoratlīdzības, ko izmaksā personām, kam nav reģistrēta saimnieciskā darbība;
  • autoratlīdzības, ko izmaksā personām, kam ir reģistrēta saimnieciskā darbība.

Autortiesību mantiniekam un citu autortiesību pārņēmējam izmaksātajām autoratlīdzībām, kā arī autoratlīdzībām, ko izmaksā kolektīvā pārvaldījuma organizācijas, iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) izmaksas brīdī ietur autoratlīdzības izmaksātājs, šādam ienākumam nepiemēro valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI).

Autoratlīdzībai, ko izmaksā personām, kam nav reģistrēta saimnieciskā darbība, autoratlīdzības izmaksātājs ietur 25 %  nodokli. Ieturētais nodoklis sastāv no 20 % IIN un 80 % VSAOI. Autoratlīdzības izmaksātājs iesniedz paziņojumu par fiziskajai personai izmaksātajām summām ar ienākuma veida kodu “1061” līdz nākamā mēneša 15. datumam un samaksā nodokli līdz 23. datumam.

Šādai autoratlīdzībai nepiemēro:

  • faktiskos vai nosacītos izdevumus;
  • IIN atvieglojumus (piemēram, neapliekamo minimumu vai atvieglojumu par apgādājamiem).

Pārejas periods, kurā autoratlīdzības saņēmējiem ir iespēja maksāt nodokļus, nereģistrējoties kā saimnieciskās darbības veicējiem, ir pagarināts līdz 2024. gada beigām.

Ja autoratlīdzība saņemta ārvalstīs vai no cilvēka, kam nav pienākums ieturēt nodokli, izmaksājot ienākumu, autoratlīdzības saņēmējs līdz nākamā gada 28. februārim iesniedz VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) autoratlīdzības saņēmēja deklarāciju un samaksā nodokli līdz 23. jūnijam.

Autoratlīdzībai, ko izmaksā personām, kam ir reģistrēta saimnieciskā darbība, nodokļus aprēķina un maksā autoratlīdzības saņēmējs. Tādā gadījumā autoratlīdzības izmaksātājs iesniedz VID paziņojumu par fiziskajai personai izmaksātajām summām līdz nākamā gada 1. februārim ar ienākuma veida kodu “2007”, neieturot nodokli.

Autoratlīdzības saņēmējs, kam ir reģistrēta saimnieciskā darbība, var izvēlēties maksāt nodokļus vispārējā nodokļu maksāšanas režīmā (IIN + VSAOI) vai kā mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs. Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs var izvēlēties automatizēt savus nodokļus ar saimnieciskās darbības ieņēmumu (SDI) kontu.

Ja autoratlīdzības saņēmējs – saimnieciskās darbības veicējs – neatbilst izņēmuma gadījumiem*, kad nav jāmaksā minimālās VSAOI, un vienlaikus nav darba attiecībās, vai autoratlīdzības saņēmējs nav iesniedzis “Pašnodarbinātā apliecinājumu par plānotajiem ienākumiem”** VID, ka ienākumi nesasniegs 2100 eiro ceturksnī (2024. gadā), Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) triju mēnešu laikā pēc ceturkšņa beigām aprēķina ienākumu starpību līdz minimālajam VSAOI objektam (2100 eiro ceturksnī), par kuru autoram jāmaksā 10 % minimālās VSAOI. VSAA aprēķinātās minimālās VSAOI paziņo autoram ar EDS starpniecību. Aprēķinātās minimālās VSAOI autors iemaksā vienotajā nodokļu kontā līdz nākamā gada 23. oktobrim.

*Skatīt pilnu sarakstu ar izņēmuma grupām, kam šīs iemaksas nav jāmaksā.

**Pašnodarbinātā apliecinājumu par plānotajiem ienākumiem (EDS pie VSAOI dokumentiem) iesniedz:

  • vienlaikus ar saimnieciskās darbības reģistrāciju;
  • 15 dienu laikā pēc darba ņēmēja statusa zaudēšanas;
  • līdz ceturkšņa pirmā mēneša 17. datumam par kalendāra ceturksni;
  • līdz 17. janvārim par visu kalendāra gadu.

Plašāka informācija par nodokļiem no autoratlīdzības pieejama sadaļā “IIN Informatīvie un metodiskie materiāli” / “Nodokļa piemērošanas kārtība materiālā “Nodokļi no autoratlīdzības”, bet informācija par autoratlīdzībām nerezidentiem – materiālā “Iedzīvotāju ienākuma nodoklis no nerezidentu autoratlīdzības”.

Ienākumu no autortiesību vai blakustiesību objekta atsavināšanas, ja persona atsavina tādu iepriekš norādīto objektu, kurš nav šīs personas radītsuzskata par ienākumu no kapitāla pieauguma. Vairāk informācijas par ienākumu no kapitāla pieauguma sadaļā “Ienākuma nodoklis no kapitāla pieauguma”.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām iedzīvotājus zvanīt uz VID konsultatīvo tālruni 67120000, konsultēties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai arī uzdot jautājumu rakstveidā savā EDS kontā sadaļā “Sarakste ar VID”.