Muitas kontroles un robežkontroles punktos tiek veikta gan muitas kontrole, gan veterinārā kontrole. Saskaņā ar Muitas likuma 19.pantu muitas kontroli var pabeigt tikai pēc tam, kad ir pabeigta veterinārā kontrole, ja tāda ir nepieciešama. Lai apliecinātu, ka ir pabeigta veterinārā kontrole, Jums nepieciešams uzrādīt muitas amatpersonai atbilstošus dokumentus, ko izsniedzis Pārtikas un veterinārais dienests. Ar preču (dzīvnieku, augu izcelsmes produktu, medicīnas preparātu, uztura bagātinātāju u.c.), kas pakļautas Pārtikas un veterinārā dienesta  kontrolei, sarakstiem un kontroļu veidiem var iepazīties Pārtikas un veterinārā dienesta mājas lapā.

Ievērībai!

No 2014.gada 1.oktobra uz laiku tiek pārtraukta gājēju kustība caur Baltkrievijas Republikas robežkontroles punktiem „Grigorovščina” (Latvijas pusē – „Pāternieki”) un „Urbāni” (Latvijas pusē – „Silene”), kuros nav atsevišķu gājēju koridoru. Gājēju kustība tiek pārtraukta uz laiku, kamēr Baltkrievijas Republika veiks pasākumus robežšķērsošanas punktu infrastruktūras pilnveidošanai.