VID Akcīzes konsultatīvā padome

 Publicēts: 12.03.2018. 09.27


Apakšsadaļu izvēlne

Lai veicinātu pārvaldes procedūru efektivitāti un nelegālā tirgus ierobežošanu akcīzes jomā, saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 48.panta pirmo daļu piesaistot akcīzes preču nozares pārstāvjus, 2015.gadā ir izveidota Valsts ieņēmumu dienesta Akcīzes konsultatīvā padome (turpmāk – Akcīzes konsultatīvā padome).

VID Akcīzes konsultatīvajā padomē ir pārstāvji no Valsts ieņēmumu dienesta, Finanšu ministrijas, Latvijas Degvielas tirgotāju asociācijas, Degvielas tirgotāju un ražotāju savienības, Latvijas biodegvielu un bioenerģijas asociācijas, Latvijas gāzes asociācijas, Latvijas alkohola nozares asociācijas, Latvijas Alus Darītāju Asociācijas, Latvijas Alus Darītāju Savienības un no Tabakas izstrādājumu ražotāju nacionālās asociācijas. Nepieciešamības gadījumā tiek pieaicināti citu valsts iestāžu, sabiedrisko organizāciju vai uzņēmējsabiedrību pārstāvji vai speciālisti, piemēram, no Latvijas Vīnkopju un vīndaru biedrības, Latvijas Tehniskās universitātes, u.c.

VID Akcīzes konsultatīvās padomes funkcijas ir veicināt valsts pārvaldes un privātā sektora sadarbību, sekmēt uzņēmējdarbībai ar akcīzes precēm labvēlīgas vides veidošanu, nelegālās akcīzes preču aprites apkarošanu un nevajadzīgu administratīvo šķēršļu novēršanu, novērtēt ar akcīzes preču apriti un akcīzes nodokļa administrēšanu saistīto normatīvo aktu un projektu ietekmi uz uzņēmējdarbību, kā arī sniegt priekšlikumus izmaiņām tajos, kā arī izskatīt problēmas un tendences, kas saistītas ar akcīzes preču apriti un akcīzes nodokļa administrēšanu, kā arī normatīvo aktu piemērošanu šajā jomā un sniegt priekšlikumus situācijas uzlabošanai.

2017.gadā VID Akcīzes konsultatīvās padomes ietvaros ir notikušas divas sanāksmes.

2017.gada 5.aprīlī ar tabakas nozares pārstāvjiem tika apspriesti šādi jautājumi:

  • tabakas izstrādājumu ražotāju nacionālās asociācijas priekšlikumi grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr.220 "Kārtība, kādā alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus marķē ar akcīzes nodokļa markām" saistībā ar cigarešu akcīzes nodokļa marku pasūtīšanu;
  • iespējamie risinājumi par cigarešu akcīzes nodokļa marku izmēriem un izvietojumu uz cigarešu paciņām pēc ES Tabakas produktu direktīvas 10.pantā paredzētā marku izvietojuma izņēmuma beigu termiņa 2019.gada 20.maijā;
  • iespējamie risinājumi nestandarta cigarešu paciņām – piemēram, mīkstajām paciņām un šaurajām paciņām. VID Akcīzes preču aprites daļa lūdz tabakas nozares pārstāvjus sniegt priekšlikumus par iespējamajiem risinājumiem.

2017.gada 23.maijā ar degvielas nozares pārstāvjiem tika apspriesti jautājumi saistībā ar starptautisko degvielas karšu izmantošana degvielas uzpildes stacijās.


Valsts ieņēmumu dienesta Akcīzes konsultatīvās padomes sēdes