VID Akcīzes konsultatīvā padome

 Publicēts: 14.08.2020. 20.00


Apakšsadaļu izvēlne

Lai veicinātu pārvaldes procedūru efektivitāti un nelegālā tirgus ierobežošanu akcīzes jomā, saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 48.panta pirmo daļu piesaistot akcīzes preču nozares pārstāvjus, 2015.gadā ir izveidota Valsts ieņēmumu dienesta Akcīzes konsultatīvā padome (turpmāk – Akcīzes konsultatīvā padome).

VID Akcīzes konsultatīvajā padomē ir pārstāvji no Valsts ieņēmumu dienesta, Finanšu ministrijas, Latvijas Degvielas tirgotāju asociācijas, Degvielas tirgotāju un ražotāju savienības, Latvijas biodegvielu un bioenerģijas asociācijas, Latvijas gāzes asociācijas, Latvijas alkohola nozares asociācijas, Latvijas Alus Darītāju Asociācijas, Latvijas Alus Darītāju Savienības, Latvijas Vīnkopju un vīndaru biedrības un no Tabakas izstrādājumu ražotāju nacionālās asociācijas. 2019.gadā VID Akcīzes konsultatīvās padomes darbā aktīvi iesaistījās arī Latvijas darba devēju konfederācija, Latvijas loģistikas asociācija un Latvijas Nacionālā kravas ekspeditoru un loģistikas asociācija. Nepieciešamības gadījumā tiek pieaicināti citu valsts iestāžu, sabiedrisko organizāciju vai uzņēmējsabiedrību pārstāvji vai speciālisti.

VID Akcīzes konsultatīvās padomes funkcijas ir veicināt valsts pārvaldes un privātā sektora sadarbību, sekmēt uzņēmējdarbībai ar akcīzes precēm labvēlīgas vides veidošanu, nelegālās akcīzes preču aprites apkarošanu un nevajadzīgu administratīvo šķēršļu novēršanu, novērtēt ar akcīzes preču apriti un akcīzes nodokļa administrēšanu saistīto normatīvo aktu un projektu ietekmi uz uzņēmējdarbību, kā arī sniegt priekšlikumus izmaiņām tajos, kā arī izskatīt problēmas un tendences, kas saistītas ar akcīzes preču apriti un akcīzes nodokļa administrēšanu, kā arī normatīvo aktu piemērošanu šajā jomā un sniegt priekšlikumus situācijas uzlabošanai.

2020.gada 10.janvāra VID Akcīzes konsultatīvās padomes sēdē VID Akcīzes preču aprites daļas vadītāja sniedza prezentāciju (skatīt pielikumā) par akcīzes nodokļa iemaksu dinamiku, akcīzes preču aprites tendencēm, kā arī par VID paveikto, izstrādājot grozījumus normatīvajos aktos, kas tapuši sadarbībā ar nozares pārstāvjiem.

Sanāksmes laikā tika diskutēts par izaicinājumiem 2020.gadam, tai skaitā par akcīzes nodokļa ieņēmumu plāna izpildes iespējām situācijā, kad tiek palielinātas akcīzes nodokļa likmes Latvijā.

Nozaru pārstāvji sniedza savu redzējumu, ka akcīzes nodokļa ieņēmumu plāns 2020.gadam ir pārlieku ambiciozs – cerēt sasniegt akcīzes nodokļa iemaksās 1,2 miljardus euro, kas ir par 139 milj. euro jeb par 13% vairāk kā 2019.gadā, nav pamata, jo gan akcīzes nodokļa likmju pacelšana naftas produktiem šī gada 1.janvārī, gan no 1.marta noteiktais straujais alkoholisko dzērienu likmju palielinājums izraisīs legālā tirgus mazināšanos un attiecīgi arī nodokļa ieņēmumu kritumu.


Valsts ieņēmumu dienesta Akcīzes konsultatīvās padomes sēdes