Lai veicinātu pārvaldes procedūru efektivitāti un nelegālā tirgus ierobežošanu akcīzes jomā, saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 48.panta pirmo daļu piesaistot akcīzes preču nozares pārstāvjus, 2015.gadā ir izveidota Valsts ieņēmumu dienesta Akcīzes konsultatīvā padome (turpmāk – Akcīzes konsultatīvā padome).

VID Akcīzes konsultatīvajā padomē ir pārstāvji no Valsts ieņēmumu dienesta, Finanšu ministrijas, Valsts policijas, Latvijas Degvielas tirgotāju asociācijas, Latvijas Degvielas tirgotāju un ražotāju savienības, Latvijas biodegvielu un bioenerģijas asociācijas, Latvijas gāzes asociācijas, Latvijas alkohola nozares asociācijas, Latvijas Alus Darītāju Asociācijas, Latvijas Vīnkopju un vīndaru biedrības un no Tabakas izstrādājumu ražotāju nacionālās asociācijas, Bezdūmu nozares asociācijas, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas loģistikas asociācijas, Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas padomes un no Latvijas Nacionālās kravas ekspeditoru un loģistikas asociācijas.

VID Akcīzes konsultatīvās padomes funkcijas ir veicināt valsts pārvaldes un privātā sektora sadarbību, sekmēt uzņēmējdarbībai ar akcīzes precēm labvēlīgas vides veidošanu, nelegālās akcīzes preču aprites apkarošanu un nevajadzīgu administratīvo šķēršļu novēršanu, novērtēt ar akcīzes preču apriti un akcīzes nodokļa administrēšanu saistīto normatīvo aktu un projektu ietekmi uz uzņēmējdarbību, kā arī sniegt priekšlikumus izmaiņām tajos, kā arī izskatīt problēmas un tendences, kas saistītas ar akcīzes preču apriti un akcīzes nodokļa administrēšanu, kā arī normatīvo aktu piemērošanu šajā jomā un sniegt priekšlikumus situācijas uzlabošanai.


Valsts ieņēmumu dienesta Akcīzes konsultatīvās padomes sēdes