VID Akcīzes konsultatīvā padome

 Publicēts: 18.12.2020. 12.47


Apakšsadaļu izvēlne

Lai veicinātu pārvaldes procedūru efektivitāti un nelegālā tirgus ierobežošanu akcīzes jomā, saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 48.panta pirmo daļu piesaistot akcīzes preču nozares pārstāvjus, 2015.gadā ir izveidota Valsts ieņēmumu dienesta Akcīzes konsultatīvā padome (turpmāk – Akcīzes konsultatīvā padome).

VID Akcīzes konsultatīvajā padomē ir pārstāvji no Valsts ieņēmumu dienesta, Finanšu ministrijas, Latvijas Degvielas tirgotāju asociācijas, Degvielas tirgotāju un ražotāju savienības, Latvijas biodegvielu un bioenerģijas asociācijas, Latvijas gāzes asociācijas, Latvijas alkohola nozares asociācijas, Latvijas Alus Darītāju Asociācijas, Latvijas Alus Darītāju Savienības, Latvijas Vīnkopju un vīndaru biedrības un no Tabakas izstrādājumu ražotāju nacionālās asociācijas. 2019.gadā VID Akcīzes konsultatīvās padomes darbā aktīvi iesaistījās arī Latvijas darba devēju konfederācija, Latvijas loģistikas asociācija un Latvijas Nacionālā kravas ekspeditoru un loģistikas asociācija. Nepieciešamības gadījumā tiek pieaicināti citu valsts iestāžu, sabiedrisko organizāciju vai uzņēmējsabiedrību pārstāvji vai speciālisti.

VID Akcīzes konsultatīvās padomes funkcijas ir veicināt valsts pārvaldes un privātā sektora sadarbību, sekmēt uzņēmējdarbībai ar akcīzes precēm labvēlīgas vides veidošanu, nelegālās akcīzes preču aprites apkarošanu un nevajadzīgu administratīvo šķēršļu novēršanu, novērtēt ar akcīzes preču apriti un akcīzes nodokļa administrēšanu saistīto normatīvo aktu un projektu ietekmi uz uzņēmējdarbību, kā arī sniegt priekšlikumus izmaiņām tajos, kā arī izskatīt problēmas un tendences, kas saistītas ar akcīzes preču apriti un akcīzes nodokļa administrēšanu, kā arī normatīvo aktu piemērošanu šajā jomā un sniegt priekšlikumus situācijas uzlabošanai.
 

Šī gada 18.decembra attālinātajā VID Akcīzes konsultatīvās padomes sēdē nozares pārstāvji tika informēti par vairākām akcīzes jomas aktualitātēm nākamajā gadā. 

  • izmaiņas likumā "Par akcīzes nodokli" (jaunas akcīzes preces, inventarizācijas, nodokļa samaksas pienākums)
  • alkoholisko dzērienu tirdzniecības nosacījumi tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē
  • vienotais nodokļu konts un akcīzes nodokļa nodrošinājumu pietiekamības aprēķins

 


Valsts ieņēmumu dienesta Akcīzes konsultatīvās padomes sēdes