Kādos gadījumos var atgūt pārmaksātos nodokļus

 Publicēts: 10.04.2017. 09.37


Apakšsadaļu izvēlne

Attiecībā uz EDS paziņojumu par nodokļu pārmaksu (VID administrētie nodokļi) ir jāpievērš uzmanība, kurā nodoklī ir izveidojusies pārmaksa.

Piemēram, iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksa var veidoties, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, un šo nodokļa pārmaksu VID triju mēnešu laikā no deklarācijas iesniegšanas dienas atmaksā nodokļu maksātājam.

Savukārt, ja nodokļu maksātājs rezumējošā kārtībā kļūdaini ir iemaksājis budžetā lielāku iedzīvotāju ienākuma nodokļa summu, nekā likumā noteikts, VID atmaksā kļūdaini iemaksāto nodokļu summu nodokļu maksātājam 30 dienu laikā no dienas, kad saņemts maksātāja iesniegums.

Attiecībā uz pārējām nodokļu pārmaksām, nodokļu maksātājam ir tiesības pieprasīt pārmaksātās nodokļa summas atmaksāšanu vai novirzīšanu kārtējo nodokļu maksājumu segšanai triju gadu laikā pēc konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa.

Savukārt pārmaksātās nodokļu summas pēc nodokļu maksātāju pamatota iesnieguma iesniegšanas VID un pēc VID pārbaudes novirzāmas nokavēto vai kārtējo nodokļu maksājumu segšanai vai atmaksājamas 15 dienu laikā, ja konkrēto nodokļu likumi neparedz citu atmaksāšanas laiku un kārtību.

Vienlaikus informējam, ka VID ir tiesības pārmaksātās nodokļu summas bez nodokļu maksātāja iesnieguma vispirms novirza nokavēto nodokļu un ar tiem saistīto maksājumu segšanai, vienlaikus proporcionāli sedzot pamatparādu, soda naudu un nokavējuma naudu.