Nodokļu maksātājam pārmaksātās nodokļa summas attiecina (novirza) nokavēto nodokļu un ar tiem saistīto maksājumu (parādu) segšanai vai atmaksā konkrēto nodokļu likumos noteiktajos termiņos un kārtībā, vai attiecina (novirza) kārtējo nodokļu maksājumu segšanai triju gadu laikā pēc konkrētā nodokļa likumā noteiktā maksāšanas termiņa.

Ja nodokļu maksātājs kļūdaini ir iemaksājis budžetā lielāku nodokļa summu, nekā likumā noteikts, VID atmaksā kļūdaini iemaksāto summu nodokļu maksātājam 30 dienu laikā no dienas, kad saņemts maksātāja iesniegums un nav parādi.

Iesniegumu par kļūdaini samaksāto nodokļa summu aizpilda brīvā formā un iesniedz:

  • elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas dokumentu “Informācija VID klientu apkalpošanas centriem”;
  • elektroniski ar drošo elektronisko parakstu uz adresi vid@vid.gov.lv;
  • pa pastu uz adresi Talejas iela 1, Rīga;
  • iesniedzot klātienē jebkurā tuvākajā VID klientu apkalpošanas centrā vai Vienotajā klientu apkalpošanas centrā.

Maksājumu atlikumus periodam no 01.01.2021. var apskatīties EDS sadaļā “Pārskati” > “Budžeta maksājumu nomaksas stāvoklis”. Savukārt EDS sadaļā “Pārskati” > ”Transakciju pārskats (no 01.01.2021)” var redzēt, vai veiktās iemaksas ir segušas saistības.