Termiņpagarinājumi un nodokļu parādi

 Publicēts: 29.01.2021. 12.07


Apakšsadaļu izvēlne

VID aicina visus nodokļu maksātājus (gan fiziskas, gan juridiskas personas) apzināties tiesiskās sekas, kas iestājas, neveicot savlaicīgu un pilnīgu nodokļu nomaksu. Gadījumā, kad jau pirms nodokļu samaksas termiņa iestāšanās ir zināms, ka objektīvu iemeslu dēļ nebūs iespējams savlaicīgi un pilnā apmērā samaksāt aprēķināto nodokļu maksājumu, kā arī gadījumos, kad jau ir radušies nokavētie nodokļu parādi, kas piedzenami bezstrīda kārtībā, aicinām izmantot nodokļu likumos paredzētās iespējas veikt labprātīgu nokavēto nodokļu maksājumu samaksu.

Ja nodokļu maksātājam ir kavētie nodokļu maksājumi, brīdinājums par to tiek parādīts VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS). Nodokļu parāds tajā ir detalizēti atšifrēts pa maksājumu veidiem. Lai atvieglotu labprātīgu nodokļu parādu samaksu, nodokļu likumos ir paredzētas vairākas iespējas nomaksāt nodokļu parādu pa daļām. Tas, kuru no iespējām nodokļu maksātājam ir tiesības izmantot, ir atkarīgs no nodokļu parāda izveidošanās iemesla un termiņa.


Infografika "Atvieglo nodokļu parādu atmaksu!"