Atbildība un tiesības

 Publicēts: 10.02.2021. 13.12


Apakšsadaļu izvēlne

Šajā sadaļā pieejama informācija par VID kā nodokļu administrācijas atbildību, VID ierēdņu un darbinieku tiesībām, noteiktajiem principiem.

VID ierēdņu un darbinieku atbildība ir noteikta likuma “Par Valsts ieņēmumu dienestu” 21. pantā.

Valsts ieņēmumu dienesta ierēdnim un darbiniekam aizliegts, izņemot likumā "Par nodokļiem un nodevām" paredzētos gadījumus, izpaust par nodokļu maksātāju jebkādu informāciju, kas ierēdnim vai darbiniekam kļuvusi zināma, pildot dienesta pienākumus. Par informācijas izpaušanu vainīgo ierēdni vai darbinieku sauc pie likumā noteiktās atbildības.

Ņemot vērā dažādās VID darbības jomas un to specifiku, iestādes ierēdņu, tiesības ir noteikti atbilstoši katrai no tām.

 

 

VID Ētikas kodekss
Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonām (ierēdņiem un darbiniekiem) Ētikas kodekss nosaka profesionālās ētikas pamatprincipus, lai sekmētu amata pienākumu likumīgu, godprātīgu un kvalitatīvu izpildi. Tā uzdevums ir veicināt iestādes darbinieku un ierēdņu pienākumu likumīgu, godprātīgu un kvalitatīvu veikšanu, veidojot pozitīvu VID tēlu sabiedrībā.