Solidaritātes nodokļa likme ir attiecīgajam apdrošinātās personas statusam atbilstošā obligāto iemaksu likme.

Likme

 Nodokļa bāze

Taksācijas periods

Vienotais nodokļu konts 

1) 34,09%, ja darba ņēmējs tiek apdrošināts visiem sociālās apdrošināšanas veidiem, no kuriem maksā:

  • 23,59% - darba devējs;
  • 10,50% - darba ņēmējs;

2) 30,02% personām, kurām ir tiesības uz vecuma pensiju, no kuriem maksā:

  • 20,77% - darba devējs;
  • 9,25% - darba ņēmējs.

3) 31,07% pašnodarbinātajiem;


4) 29,36% pašnodarbinātajiem, kuriem ir tiesības uz vecuma pensiju.

Pārējās likmes saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu”

  1. Algotam darbiniekam aprēķinātā darba samaksa, no kuras tiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis;
  2. pašnodarbinātās personas brīvi izraudzīti ienākumi, kas nav mazāki par minimālo algu 700 eiro

Viens kalendārais mēnesis

LV33TREL1060000300000

(vienotajā nodokļu kontā)

5) 27,20% darba ņēmējs – kapitālsabiedrības valdes loceklis, kurš atbilst likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 1.panta 2.punkta “m” apakšpunktā minētajiem nosacījumiem

Minimālās algas apmērs – 700 eiro.

 

 

 

6) 24,91% darba ņēmējs – kapitālsabiedrības valdes loceklis, kurš atbilst likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 1.panta 2.punkta “m” apakšpunktā minētajiem nosacījumiem un ir sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi).