Mikrouzņēmumu nodoklis

 Publicēts: 31.01.2018. 15.10


Apakšsadaļu izvēlne

Mikrouzņēmumu nodoklis ir vienots nodokļa maksājums, kas ietver šādus nodokļus:


 • valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, iedzīvotāju ienākuma nodokli, uzņēmējdarbības riska valsts nodevu par mikrouzņēmuma darbiniekiem; 
 • uzņēmumu ienākuma nodokli, ja mikrouzņēmums atbilst uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāja pazīmēm;
 • mikrouzņēmuma īpašnieka iedzīvotāju ienākuma nodokli par mikrouzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumu daļu.

Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs aprēķina un maksā mikrouzņēmumu nodokli, nevis atsevišķi aprēķina un maksā budžetā iedzīvotāju ienākuma nodokli, uzņēmumu ienākuma nodokli, riska valsts nodevu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.


Swedbank mikrouzņēmumu nodokļa izmaiņu aprēķina rīks 
 

 • Kas ir mikrouzņēmums un kas ir tiesīgs izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli?
  • Kas ir mikrouzņēmums un kas ir tiesīgs izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli?

   Tiesības kļūt par mikrouzņēmumu ir:

   • individuālajam komersantam;
   • individuālajam uzņēmumam, zemnieku vai zvejnieku saimniecībai;
   • fiziskajai personai, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēja;
   • sabiedrībai ar ierobežotu atbildību.

    

   Tiesības izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli ir, ja ir atbilstība šādiem kritērijiem:

   • saimnieciskās darbības ieņēmumi – apgrozījums – kalendāra gadā nepārsniedz 40 000 euro;
   • sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieki ir tikai fiziskās personas;
   • sabiedrības ar ierobežotu atbildību valdes locekļi ir tikai mikrouzņēmuma darbinieki;
   • mikrouzņēmuma darbinieku skaits jebkurā brīdī ir ne lielāks par pieciem (darbinieku skaitā neiekļauj prombūtnē esošus vai no darba atstādinātus darbiniekus);
   • mikrouzņēmuma darbinieka ienākums nepārsniedz 720 euro mēnesī;
   • nodokļa maksātājs (fiziskā vai juridiskā persona) nav personālsabiedrības biedrs.

    

   Mikrouzņēmums ir tiesīgs iegūt mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu, ja ir rakstveidā vienojies ar visiem mikrouzņēmuma darbiniekiem par mikrouzņēmumu nodokļa piemērošanu. Šo vienošanos kā atsevišķu noteikumu var ietvert darba līgumā.

 • Ierobežojumi mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam un mikrouzņēmuma darbiniekam 
  • Mikrouzņēmums, kas ir izvēlējies maksāt mikrouzņēmumu nodokli, vienlaikus par ienākumiem no saimnieciskās darbības nevar maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli vai patentmaksu.

   Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja darbinieks nav tiesīgs piemērot neapliekamo minimumu un iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus par periodu, kad tas ir bijis mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja darbinieks.

   Fiziskā persona kā mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja darbinieks vienlaikus var tikt nodarbināta tikai vienā mikrouzņēmumā.

   Valsts ieņēmumu dienests nereģistrē mikrouzņēmuma darbinieku kā darba ņēmēju mikrouzņēmumā, ja tas ir nodarbināts citā mikrouzņēmumā.

   Maksājot mikrouzņēmumu nodokli, uz valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām attiecina  80 % no mikrouzņēmumu nodokļa, tādējādi tās ir ievērojami mazākas nekā tad, ja tiktu veiktas vispārējā kārtībā kā pašnodarbinātai personai, piemērojot 32,15 % likmi, vai kā darba ņēmējam, piemērojot 35,09 % likmi valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objektam. Tas var būtiski ietekmēt valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumu – pensijas un pabalstu – apmēru.

 • Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju reģistrācija 
  • Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu var iegūt:

   • vienlaikus ar reģistrāciju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra attiecīgajā reģistrā, piesakoties mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanai;
   • fiziskā persona vienlaikus ar reģistrāciju saimnieciskās darbības veicēja statusā, iesniedzot VID pieteikumu mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanai;
   • individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieku vai zvejnieku saimniecība, fiziskā persona, kas reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicējs, vai sabiedrība ar ierobežotu atbildību, līdz pirmstaksācijas gada 15.decembrim iesniedzot pieteikumu VID.

    

   VID piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts pieteikums par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanu, vai pēc informācijas saņemšanas no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra pieņem lēmumu par mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja reģistrēšanu vai lēmumu par reģistrācijas atteikumu, ja VID rīcībā ir informācija, ka iesniedzējs neatbilst Mikrouzņēmumu nodokļa likumā noteiktajiem kritērijiem.

   Par Mikrouzņēmuma nodokli biežāk uzdotie jautājumi un atbildes uz tiem pieejamas sadaļā “Jautājumi un atbildes”.