ATA karnete ir starptautisks muitas dokuments, kura forma, saturs un izmantošana noteikta 1961. gada 6. decembra Muitas Konvencijā par ATA karneti preču pagaidu ievešanai (turpmāk – ATA konvencija), kā arī 1990. gada 26. jūnija Stambulas konvencijā par pagaidu ievešanu (turpmāk – Stambulas konvencija).

ATA karnete ir izmantojama vienkāršotai, noteiktiem nolūkiem paredzētu preču deklarēšanai gadījumos, kad preces valstīs un teritorijās, kas pievienojušās ATA vai Stambulas konvencijām (turpmāk – līgumslēdzējas puses), ir nepieciešams ievest uz laiku – ne ilgāku par gadu[1], un nekomerciāliem pasākumiem, ar mērķi tās vēlāk atkal izvest. ATA karnete aizstāj eksporta (pagaidu izvešanai) un importa (pagaidu ievešanai), kā arī tranzīta (gadījumos, ja valsti vai teritoriju – līgumslēdzēju pusi – ir nepieciešams tikai šķērsot) deklarācijas, tāpat reeksporta (preču atpakaļizvešanai) un reimporta (preču atpakaļievešanai) deklarācijas.

Ja precēm muitas procedūras tiek piemērotas, izmantojot ATA karneti, tad, pārvietojot preces cauri valstij vai teritorijai – līgumslēdzējai pusei – vai uz laiku ievedot preces valstī vai teritorijā – līgumslēdzējā pusē –, par precēm nav ne jāsniedz galvojums, ne jānomaksā par tām nodokļi[2]. Tomēr maksājumus (pievienotās vērtības nodokli, ievedmuitas nodokli, kā arī citus muitas maksājumus, tāpat arī nokavējuma naudu un/vai soda naudu) var piemērot, ja preces no līgumslēdzējas puses valsts vai teritorijas netiks izvestas vai būs nokavēts preču izvešanai noteiktais termiņš. Tāpat uz preču pagaidu izvešanu/ievešanu vai pārvietošanu tranzīta procedūrā, izmantojot ATA karneti, attiecas normatīvajos aktos noteiktie ierobežojumi un aizliegumi[3]. Iesniedzot ATA karneti muitas iestādē noformēšanai, ir jāiesniedz arī nepieciešamās atļaujas, licences vai sertifikāti.

ATA karneti var noformēt, neizmantojot muitas brokeru pakalpojumus, jo noformēšana ir vienkārša, turklāt visās valstīs tā ir vienāda un ir bez maksas[4].

1999. gada 9. jūnijā Latvijas Republikā stājās spēkā likums “Par 1990. gada 26. jūnija Stambulas konvenciju par pagaidu ievešanu”, ar kuru Latvijas Republikā tika pieņemta Stambulas konvencija un tās pielikumi. Ar šo pašu likumu Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera tika apstiprināta par galvojošo un izdodošo organizāciju[5].


[1] Stambulas konvencijas A pielikuma 5. panta 1. punkts un 7. pants.

[2] Stambulas konvencijas 2. pants un 5. pants, Stambulas konvencijas A pielikuma 2. panta 1., 2. un 3. punkts.

[3] Stambulas konvencijas 19. pants.

[4] Stambulas konvencijas A pielikuma 12. pants

[5] Saskaņā ar Stambulas konvencijas A pielikuma 1. panta “f” un “g” apakšpunktu.

ATA karneti preču pagaidu ievešanai var izmantot šādās līgumslēdzējas puses valstīs un teritorijās:

Albānija, Alžīrija, Andora, Antarktīda, Apvienotie Arābu Emirāti, ASV (arī Havaju salas, Puertoriko un Saipana), Austrālija (arī Tasmānija), Austrija*, Bahreina, Baltkrievija, Beļģija*, Bosnija un Hercegovina, Botsvāna, Bulgārija*, Čehija*, Čīle, Dānija* (arī Fēru salas), Dienvidāfrika, Filipīnas, Francija* (arī Francijas aizjūras departamenti un teritorijas – Franču Gviāna un Reinjona, Gvadelope, Jaunkaledonija, kā arī Volisa un Futunas salas, Korsika, Majota, Martinika, Monako, Franču Polinēzija (ieskaitot Taiti), Senbartelmī, Senmartēna sala, Senpjēra un Mikelona), Gibraltārs, Grieķija*, Honkonga, Horvātija*, Igaunija*, Indija, Indonēzija, Irāna, Islande, Itālija*, Izraēla, Īrija*, Japāna, Jaunzēlande, Kanāda, Katara, Kazahstāna, Kipra*, Korejas Republika, Kotdivuāra, Krievijas Federācija, Ķīna, Latvija*, Lesoto, Libāna, Lielbritānija (arī Džērsija, Gērnsija un Menas sala), Lietuva*, Lihtenšteina, Luksemburga*, Madagaskara, Makao, Maķedonija, Malaizija, Malta*, Maroka, Maurīcija, Meksika, Melnkalne, Moldova, Mongolija, Namībija, Nīderlande*, Norvēģija, Pakistāna, Peru, Polija*, Portugāle* (arī Madeira), Rumānija*, Senegāla, Serbija, Singapūra, Slovākija*, Slovēnija*, Somija*, Spānija* (arī Baleāru salas un Spānijas aizjūras teritorijas – Kanāriju salas, Seūta un Meliļa), Svatini, Šrilanka, Šveice, Taivāna**, Taizeme, Tunisija, Turcija, Ukraina, Ungārija*, Uzbekistāna, Vācija*, Vjetnama, Zviedrija*.

 

* Eiropas Savienības dalībvalstis

** ja preču ievešana uz laiku paredzēta Taivānā, bez ATA karnetes ir nepieciešama arī CPD/Ķīnas – Taivānas karnete (skatīt sadaļu CPD/Ķīnas – Taivānas karnete)

Informācija par garantējošām organizācijām līgumslēdzējās pusēs pieejama zemāk:

Pagaidu izvešana/ievešana, izmantojot ATA karneti, var tikt piemērota precēm, kuras kā eksponāti, komerciālie paraugi vai reklāmas materiāli tiks izstādītas skatēs, izstādēs, gadatirgos, vai tiks izmantotas kā profesionālais aprīkojums, rekvizīti vai ekipējums. ATA karneti nevar izmantot precēm, kas paredzētas patēriņam vai ievešanai/izvešanai pārstrādei. Tāpat preces, kam piemērota pagaidu izvešana/ievešana, noformējot ATA karneti, nedrīkst tikt apstrādātas, pārstrādātas vai aizvietotas, un tās no citas valsts vai teritorijas ir jāizved nemainītā veidā, izņemot to dabisko nolietojumu. Citā līgumslēdzējā pusē uz laiku ievestās preces var pārdot, taču, lai to izdarītu, ir jānokārto muitas formalitātes.

Pilns preču grupu, kuru pagaidu izvešanai/ievešanai ir izmantojama ATA karnete, uzskaitījums ir pieejams Stambulas konvencijas B.1.–B.9. pielikumā un to papildinājumos, C pielikumā, kā arī D pielikumā un tā papildinājumā.

Papildus jāņem vērā, ka, izmantojot ATA karneti preču pagaidu ievešanai, maksimāli atļautais termiņš un atļautie ievešanas mērķi dažādās līgumslēdzējās pusēs atšķiras, tādēļ informācijas precizēšanai pirms ATA karnetes iegādes ir ieteicams sazināties ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru vai tieši ar attiecīgās valsts garantējošo organizāciju vai muitas iestādi.

Latvijā ATA karnetes izsniedz Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera.

Lai precēm, izmantojot ATA karneti, piemērotu muitas procedūru vai reeksportu, tām jābūt norādītām ATA karnetes vispārējā sarakstā. Pēc ATA karnetes izdošanas vispārējais saraksts nav papildināms[1].

ATA karneti izsniedz uz noteiktu laiku, kas nepieciešams preču pagaidu izvešanai/ievešanai, tomēr ATA karnetes derīguma termiņš nevar pārsniegt vienu gadu[2]. ATA karnetes derīguma termiņa laikā tās vispārējā sarakstā norādītās preces var izvest/ievest citās valstīs un teritorijās – līgumslēdzējās pusēs – tik reižu, cik nepieciešams. Par plānoto apmeklējamo valstu un/vai teritoriju skaitu ir jāinformē Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, lai ATA karnete tiktu nokomplektēta atbilstoši plānotajam valstu un/vai teritoriju apmeklējumu skaitam. Ja nepieciešams piemērot vairāk muitas procedūru, nekā sākotnēji plānots (piemēram, preces uz laiku ievest vairākās valstīs, nekā sākotnēji plānots, vai preces ievest/atpakaļizvest vairākos sūtījumos), ATA karneti pēc tās izdošanas, tās derīguma termiņa laikā, ir iespējams papildināt ar papildu lapām. ATA karnetes papildu lapas pēc pieprasījuma izdos tā pati organizācija, kas izsniegusi ATA karneti. Papildus izsniegtajām ATA karnetes lapām būs tāds pats sērijas numurs un derīguma termiņš kā iepriekš izsniegtajai ATA karnetei, tāpat papildus izsniegtās ATA karnetes lapas attieksies tikai uz tām pašām precēm, kas tika sākotnēji norādītas ATA karnetes vispārējā sarakstā.

Muitas formalitātes uz laiku ievesto preču atpakaļievešanai var kārtot arī citos muitas kontroles punktos, ne tikai tajā muitas kontroles punktā, kurā tās kārtotas, preces ievedot[3].

Ja paredzams, ka izsniegtās ATA karnetes derīguma termiņa laikā nevarēs tikt nodrošināts preču reeksports un atpakaļievešana, ir iespējams saņemt jaunu ATA karneti, kas pagarinās iepriekš izsniegtajā ATA karnetē norādīto preču reeksportēšanas/atpakaļievešanas termiņu uz laiku ne ilgāku par gadu[4]. Tādā gadījumā jāsazinās ar organizāciju, kas izsniegusi ATA karneti.


[1] Stambulas konvencijas A pielikuma 5. panta 3. punkts.

[2] Stambulas konvencijas A pielikuma 5. panta 1. punkts un 7. pants.

[3] Stambulas konvencijas 11. pants.

[4] Stambulas konvencijas A pielikuma 14. panta 1. punkts.

ATA karneti veido karnetes vāki un vispārējais saraksts, karnetes kuponu lapas, kas pēc noformēšanas no karnetes tiek izņemtas, kā arī pasakņi, kas pēc noformēšanas paliek karnetē.

ATA karnete ir paredzēta muitas procedūras – pagaidu izvešana, pagaidu ievešana, tranzīts, atpakaļievešana – noformēšanai, kā arī reeksporta noformēšanai. Ērtības labad ATA karnete ir kodēta ar krāsām – pagaidu izvešanas un atpakaļievešanas noformēšanai paredzētas dzeltenas, pagaidu ievešanas un reeksporta noformēšanai – baltas, tranzīta procedūras noformēšanai – zilas krāsas lapas. ATA karnetes vāki un vispārējais saraksts ir zaļā krāsā. Tāpat par muitas procedūru, kuras piemērošanai konkrētā ATA karnetes kupona lapa ir izmantojama, norāda ieraksts katra ATA karnetes kupona lapas augšējā kreisajā stūrī.

ATA karnetes vāka, kā arī visu kuponu lapu otrā pusē pieejams vispārējais saraksts ar precēm, kurām konkrētā ATA karnete ir izdota, tāpat tajā norādītas preču identifikācijas pazīmes, preču skaits, svars un vērtība, kā arī preču izcelsmes valsts – gadījumos, ja tā atšķiras no valsts vai muitas teritorijas, kurā ATA karnete ir izdota.

Saņemot ATA karneti, tās turētājam jāpārliecinās, ka visa ATA karnetē norādītā informācija ir korekta – gan informācija ATA karnetes vākā, vispārējā sarakstā, kuponu lapās, kā arī jāpārliecinās, ka vāka “I” ailē ir izdodošās organizācijas amatpersonas paraksts un izdodošās organizācijas zīmoga nospiedums.

Lai ATA karnete būtu izmantojama muitas procedūru piemērošanai, tā jāapstiprina jeb “jāatver” muitas iestādē tajā valstī vai muitas teritorijā, kurā tā izdota. Bez muitas iestādes amatpersonas izdarītām atzīmēm ATA karnetes vāka “H” ailē ATA karnete muitas formalitāšu kārtošanai nav izmantojama.

ATA karneti un preces muitas iestādē uzrāda un muitas formalitāšu kārtošanu precēm veic tās turētājs vai tā vārdā un uzdevumā pilnvarotais pārstāvis, kas norādīts ATA karnetes vāka “B” ailē. Ja preces muitas iestādē uzrāda un muitas formalitāšu kārtošanu precēm veic ATA karnetes turētāja pilnvarotais pārstāvis, nepieciešams muitas iestādē uzrādīt pilnvaru.

ATA karnete kopā ar precēm un nepieciešamajām atļaujām, licencēm vai sertifikātiem muitas iestādē ir jāuzrāda katru reizi, kad tiek šķērsota valsts vai muitas teritorijas robeža, – gan iebraucot, gan izbraucot.

Noformējot muitas procedūru vai reeksportu, muitas iestādē kopā ar ATA karneti, nepieciešamajiem dokumentiem, atļaujām, licencēm, sertifikātiem un pilnvaru iesniedz aizpildītu un ar parakstu apliecinātu ATA karnetē esošo atbilstošās muitas procedūras vai reeksporta kupona lapu. ATA karnetes turētāja vai tā pilnvarotā pārstāvja ATA karnetē izdarītajiem ierakstiem ir jābūt skaidriem un salasāmiem, izdarītiem ar nedzēšamu tinti[1].

Noformējot muitas procedūru vai reeksportu, muitas iestādes amatpersona izdara atzīmes gan iesniegtajā ATA karnetes kupona lapā, gan atbilstošajā ATA karnetes pasaknī. Pēc muitas procedūras vai reeksporta piemērošanas noformēto ATA karnetes kupona lapu no karnetes muitas iestādes amatpersona izņem, savukārt ATA karneti atdod karnetes turētājam. Informācija par precēm, kurām muitas procedūra vei reeksports piemērots, kā arī par termiņu, līdz kuram piemērotā muitas procedūra ir jāpabeidz, ATA karnetes turētājam būs norādīta piemērotajai muitas procedūrai vai reeksportam atbilstošajā ATA karnetes pasaknī. Lai pabeigtu piemēroto muitas procedūru, preces līdz termiņam, kas norādīts piemērotās muitas procedūras pasakņa 2. ailē, kopā ar ATA karneti un nepieciešamajiem dokumentiem, atļaujām, licencēm vai sertifikātiem, jāuzrāda muitas iestādē un jāpiemēro reeksports vai atpakaļievešana vai jāpabeidz tranzīta procedūra.

ATA karnetes vispārējā sarakstā norādītajām precēm piemērot muitas procedūru vai reeksportu ir iespējams visām kopā vai, ja tas ir nepieciešams, tikai daļai no tām[2]. Jebkurā gadījumā, lai piemērotu muitas procedūru vai reeksportu, no attiecīgā ATA karnetes kupona lapas otrā pusē esošā vispārējā saraksta izsvītro tās preces, kurām muitas procedūra vai reeksports netiek piemērots, savukārt attiecīgā ATA karnetes kupona lapas “F” a ailē norāda to preču pozīciju kārtas numurus, kurām muitas procedūra vai reeksports tiek piemērots.


[1] Saskaņā ar Stambulas konvencijas A pielikuma I papildinājuma “ATA karnetes paraugs” ATA karnetes vāka 3. lapas “Piezīmes par karnetes lietošanu” 8. punktā noteikto.

[2] Stambulas konvencijas 10. pants.

Visām precēm, kuras ir paredzēts uz laiku ievest citās valstīs vai teritorijās – līgumslēdzējās pusēs –, ir jābūt norādītām ATA karnetes vispārējā sarakstā, un tām ir jābūt identificējamām[1].

Preču identificēšanai primāri tiek izmantots ATA karnetes vispārējā sarakstā norādītais preču apraksts, tādējādi tam jābūt pietiekami detalizētam – tas var būt papildināts ar preču piederumu uzskaitījumu, preču sērijas numuriem, specifiskām, viegli atpazīstamām preču pazīmēm, preču fotogrāfijām. Ja ATA karnetes vispārējā sarakstā nav iespējams sniegt preču identifikācijas nodrošināšanai atbilstošu preču aprakstu, ATA karnetes vispārējā sarakstā esošo preču aprakstu var papildināt ar atsevišķu dokumentu – preču sarakstu, kas izveidots kā ATA karnetes pielikums. Tādā gadījumā tajā bez preču apraksta jānorāda arī to daudzums, svars, vērtība un izcelsmes valsts. Sagatavotajam dokumentam ir jāsatur atsauce uz ATA karneti, uz kuru tas attiecas, un izveidotais dokuments kopā ar ATA karneti un precēm jāuzrāda muitas amatpersonām katrā muitas formalitāšu kārtošanas reizē. Kaut arī nav noteikts, kādā valodā ir aizpildāma ATA karnete, sagatavojot preču aprakstu, kas izveidots kā ATA karnetes pielikums, iesakāms to sagatavot tās valsts valodā, kurā preces tiks uz laiku ievestas[2]. Preču saraksta, kas izveidots kā ATA karnetes pielikums, paraugu skatīt zemāk.


 ATA karnetes vispārējā saraksta 5. ailē norādāma preču komerciālā vērtība karnetes izdošanas valstī/muitas teritorijā un tās valūtā


[1] Stambulas konvencijas 6. pants.

[2] Saskaņā ar Stambulas konvencijas A pielikuma I papildinājuma “ATA karnetes paraugs” noteikto, ATA karnetes vāka 3. lapas “Piezīmes par karnetes lietošanu” 10. punkts paredz, ja karnete aizpildīta valodā, kas nav tās valsts, kurā preces tiek uz laiku ievestas, valoda, ievešanas valsts muitas iestādes var pieprasīt tulkojumu.

Termins “muitas statuss” attiecas uz preču Savienības vai ārpussavienības muitas statusu.

Savienības preču muitas statusu ATA karnetē norādītajām precēm pēc ATA karnetes turētāja vai tā pilnvarotā pārstāvja lūguma apliecina eksporta muitas iestādes amatpersona. Lai apliecinātu preču muitas statusu, ATA karnetes turētājam vai tā pilnvarotam pārstāvim ATA karnetes vispārējā sarakstā vietā, kas paredzēta preču aprakstam, pirms ATA karnetes uzrādīšanas muitas iestādē apstiprināšanai jeb “atvēršanai”, iepretim to preču, kurām ir Savienības preču muitas statuss, pozīcijām, jānorāda kods “T2L” vai “T2LF”, apliecinot izdarīto ierakstu ar savu parakstu[1]. Ja ATA karnete attiecas gan uz Savienības, gan ārpussavienības precēm, tās norāda atsevišķi un attiecīgi kodu “T2L” (apliecinājums, kas pierāda Savienības preču muitas statusu) vai “T2LF” (apliecinājums, kas pierāda tādu Savienības preču muitas statusu, kuras nosūtītas no īpaša nodokļu režīma teritorijām[2], uz vai starp tām) ieraksta tā, ka tas skaidri attiecas tikai uz Savienības precēm[3].

Attiecībā uz Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrētajiem mehāniskajiem autotransportlīdzekļiem, kas uz laiku tiek izvesti no Savienības muitas teritorijas un atkal ievesti tajā, Savienības preču muitas statuss tiek uzskatīts par apliecinātu, ja transportlīdzekļiem ir pievienotas reģistrācijas numuru plāksnes un reģistrācijas dokumenti un ja reģistrācijas dati, kas atspoguļoti uz minētajām plāksnēm un dokumentos, nepārprotami norāda minēto reģistrāciju[4].


[1] Komisijas 2015. gada 24. novembra Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (turpmāk – IA), 207. panta 1. punkts.

[2] Savienības muitas teritorijas daļas, uz kurām attiecas 2006. gada 28. novembra Padomes Direktīva 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu vai 2008. gada 16. decembra Padomes Direktīva 2008/118/EK par akcīzes nodokļa piemērošanas vispārēju režīmu, ar ko atceļ Direktīvu 92/12/EEK.

[3] IA 207. panta 2. punkts.

[4] IA 208. panta 1. punkts.

Pirms preču un dokumentu uzrādīšanas muitas iestādē ATA karnetes turētājam vai tā pilnvarotam pārstāvim ir jānorāda informācija attiecīgi tās ATA karnetes kupona lapas “D”, “E” un “F” ailēs, kādu muitas procedūru vai reeksportu precēm paredzēts piemērot, un veiktie ieraksti ir jāapliecina ar parakstu.

Informatīvi materiāli par ATA karnetes un tās kupona lapu noformēšanu muitas procedūru vai reeksporta piemērošanas gadījumā pieejami zemāk:  

Lai Stambulas konvencijas B.1. pielikuma 5. pantā uzskaitītajām precēm noslēgtu piemēroto muitas procedūru – pagaidu ievešana, nepiemērojot muitas maksājumus, jābūt izpildītiem šādiem nosacījumiem:

- uz laiku ievesto Stambulas konvencijas B.1. pielikuma 5. pantā norādīto preču, kas patērēts, iznīcināts vai bez maksas izdalīts pasākuma dalībniekiem, daudzumam jāatbilst pasākuma veidam un tā apmeklētāju skaitam;

- ATA karnetes turētājam vai tā pilnvarotam pārstāvim to Stambulas konvencijas B.1. pielikuma 5. pantā uzskaitīto preču, kas patērētas, iznīcinātas vai bez maksas izdalītas pasākumu dalībniekiem, kārtas numuriem ir jābūt norādītiem ATA karnetes reeksportēšanas kupona lapas “F” c) ailē.

Ja ATA karnetes turētājam vai tā pilnvarotam pārstāvim ir zināms, ka piemēroto muitas procedūru nebūs iespējams pabeigt noteiktajā termiņā ATA karnetes derīguma termiņa laikā, ATA karnetes turētājs vai tā pilnvarotais pārstāvis muitas iestādē var iesniegt izdodošās organizācijas izdotu jaunu ATA karneti[1], ar kuru tiks pagarināts iepriekš tām pašām precēm ar citu iepriekš izsniegtu ATA karneti piemērotās muitas procedūras izpildes termiņš.

Jāņem vērā, ka ne visas ATA konvencijas/Stambulas konvencijas līgumslēdzējas puses piemērotās muitas procedūras izpildes termiņa pagarināšanai pieņem noformēšanai jaunu ATA karneti. Lai noskaidrotu, vai valstī, kurā preces ir uz laiku ievestas, piemērotās muitas procedūras, noformējot jaunu ATA karneti, izpildes termiņa pagarināšana ir iespējama, nepieciešams sazināties ar organizāciju, kas izdevusi ATA karneti, vai arī ar valsts, kurā preces atrodas, muitas dienestu vai ATA karnetes izdodošo organizāciju.

Lai saņemtu jaunu ATA karneti, ar kuru tiks pagarināts iepriekš tām pašām precēm ar citu ATA karneti piemērotās muitas procedūras izpildes termiņš, karnetes turētājam pirms iepriekš izsniegtās ATA karnetes derīguma termiņa beigām ar attiecīgu lūgumu ir jāvēršas organizācijā, kas izdevusi iepriekš izsniegto ATA karneti.

Jaunajai ATA karnetei būs cits numurs un derīguma termiņš, taču tajā būs norāde uz ATA karneti, ar kuru precēm iepriekš tikusi piemērota muitas procedūra, kā arī tā attieksies tikai uz tām pašām precēm, uz kurām iepriekš izsniegtā ATA karnete.

Pēc Eiropas Savienības dalībvalsts izdodošās organizācijas izsniegtas jaunas ATA karnetes saņemšanas tā atvēršanai jāiesniedz tajā muitas iestādē, kurā atvēršanai un preču identifikācijas apstiprināšanai tikusi iesniegta iepriekš izsniegtā ATA karnete. Jaunā ATA karnete muitas procedūru un reeksporta piemērošanai būs izmantojama vienīgi ar muitas iestādes izdarītām atzīmēm ATA karnetes vāka “H” ailē.

Lai pagarinātu precēm ar iepriekš izsniegtu ATA karneti piemērotās muitas procedūras izpildes termiņu, jaunā ATA karnete muitas iestādē noformēšanai jāiesniedz kopā ar iepriekš izsniegto ATA karneti, jaunās ATA karnetes spēkā stāšanās datums nedrīkst būt vēlāks kā ATA karnetes, ar kuru precēm iepriekš tikusi piemērota muitas procedūra, derīguma pēdējā diena, kā arī jaunā ATA karnete muitas iestādē atvēršanai ir jāiesniedz iepriekš izsniegtās ATA karnetes derīguma laikā.

Eiropas Savienībā jauno ATA karneti attiecīgās muitas procedūras noformēšanai iesniedz tajā muitas iestādē, kurā precēm ar iepriekš izsniegto ATA karneti tika piemērota muitas procedūra un noformēta iepriekš izsniegtās ATA karnetes eksporta kupona (pagaidu izvešanas gadījumā), tranzīta kupona (tranzīta procedūras piemērošanas gadījumā) vai importa kupona (pagaidu ievešanas gadījumā) lapa, vai tajā muitas iestādē, kurā karnetes turētājs vai tā pārstāvis var uzrādīt ATA karnetes vispārējā sarakstā uzrādītās preces.


[1] Stambulas konvencijas A pielikuma 14. pants.

Lai pagarinātu muitas procedūras – pagaidu ievešana – izpildes termiņu, muitas iestādē, kurā precēm ar iepriekš izsniegto ATA karneti tā tika piemērota un noformēta iepriekš izsniegtās ATA karnetes importa kupona lapa[1], vai muitas iestādē, kurā ATA karnetes turētājs vai tā pilnvarotais pārstāvis var uzrādīt preces, iesniedz:

  • noformētu iepriekš izsniegtās ATA karnetes reeksporta kupona lapu, kuras “F” b) ailē norādīti to ievešanas uz laiku muitas procedūrā deklarēto preču pozīciju kārtas numuri, kuras pagaidām netiek reeksportētas, “F” a) ailes apakšējā daļā norādīts tas importa kupona lapas kārtas numurs, kuru noformējot, preces tika uz laiku ievestas, un “F” d) ailē norādīts jaunās ATA karnetes numurs. Veiktie ieraksti ir jāapliecina ar parakstu;
  • noformētu jaunās ATA karnetes importa kupona lapu, kuras “F” a) ailē norādīti to preču pozīciju kārtas numuri, kurām tiek turpināta muitas procedūra – pagaidu ievešana. Veiktajam ierakstam ir jābūt apliecinātam ar parakstu.

[1] Informācija par to, kurā muitas kontroles punktā precēm ar iepriekš izsniegto ATA karneti tikusi piemērota ievešana uz laiku, pieejama iepriekš izsniegtās ATA karnetes importa pasaknī (skatīt atbilstošā importa pasakņa 4. aili).

Lai pagarinātu muitas procedūras – tranzīts – izpildes termiņu, muitas iestādē, kurā precēm ar iepriekš izsniegto ATA karneti tā tika piemērota un noformēta iepriekš izsniegtās ATA karnetes tranzīta kupona lapa[1], vai muitas iestādē, kurā karnetes turētājs vai tā pilnvarotais pārstāvis var uzrādīt preces, iesniedz:

- iepriekš izsniegtās ATA karnetes tranzīta kuponu pāra otro lapu, kura tikusi noformēta, piemērojot tranzīta procedūru;

- noformētas jaunās ATA karnetes tranzīta kuponu pāra abas lapas, kuru “F” a) ailes apakšējā daļā norādīti to preču pozīciju kārtas numuri, kurām tiek piemērota muitas procedūra – tranzīts, un “F” a) ailes augšējā daļā norādīta galamērķa muitas iestāde. Veiktajiem ierakstiem ir jābūt apliecinātiem ar parakstu.


[1] Informācija par to, kurā muitas kontroles punktā precēm ar iepriekš izsniegto ATA karneti tikusi piemērota tranzīta procedūra, pieejama iepriekš izsniegtās ATA karnetes tranzīta pasaknī (skatīt atbilstošā tranzīta pasakņa 4. aili).

Ja ATA karnete ir nozaudēta, nozagta vai iznīcināta, ATA karnetes turētājam vai tā pilnvarotam pārstāvim muitas iestādē jāiesniedz noformēšanai izdodošās organizācijas izdots ATA karnetes dublikāts un, ja trešās valsts muitas iestāde to pieprasa, – izdodošās organizācijas izdota pavadvēstule[1]. ATA karnetes turētājam ir jāvēršas organizācijā, kas izdevusi ATA karnetes oriģinālu, ar lūgumu izsniegt ATA karnetes dublikātu.

Izsniegtajam ATA karnetes dublikātam būs tāds pats numurs un tāds pats derīguma termiņš, kāds ATA karnetes oriģinālam, kā arī tas attieksies uz tām pašām precēm, kas tika norādītas ATA karnetes oriģinālā.

Pēc Eiropas Savienības dalībvalsts izdodošās organizācijas izsniegtā ATA karnetes dublikāta saņemšanas tas atvēršanai jāiesniedz tajā muitas iestādē, kurā atvēršanai un preču identifikācijas apstiprināšanai ticis iesniegts ATA karnetes oriģināls – tāpat kā ATA karnetes oriģināls, arī ATA karnetes dublikāts muitas procedūru piemērošanai būs izmantojams vienīgi, ja karnetes vāka “H” aile saturēs muitas iestādes amatpersonas izdarītas atzīmes.


[1] Stambulas konvencijas A pielikuma 13. pants.

CPD/Ķīnas – Taivānas karnete ir starptautisks muitas dokuments, kas aizstāj ATA karneti gadījumos, ja preces no Eiropas Savienības nepieciešams uz laiku izvest uz Taivānu vai no Taivānas uz laiku ievest Eiropas Savienībā. CPD/Ķīnas – Taivānas karnete nav izmantojama, lai preces uz laiku izvestu uz jebkuru citu valsti vai teritoriju vai uz laiku ievestu preces no jebkuras citas valsts vai teritorijas. CPD/Ķīnas – Taivānas karnetes darbības princips ir tāds pats kā ATA karnetes darbības princips, tāpat arī visi noteikumi par ATA karnetes izmantošanu attiecas arī uz CPD/Ķīnas – Taivānas karnetes izmantošanu.

Ja preces paredzēts uz laiku ievest ne vien Taivānā, bet arī citās valstīs, preču eksportētājam būs nepieciešama gan ATA karnete, gan CPD/Ķīnas – Taivānas karnete. ATA karnete būs izmantojama muitas formalitāšu kārtošanai preču pārvietošanai līdz Taivānai un atpakaļceļam no Taivānas, savukārt CPD/Ķīnas – Taivānas karnete – preču ievešanai Taivānā un reeksportam no Taivānas. Abas karnetes ir jāatver Eiropas Savienībā, un ir jābūt izdarītām atzīmēm gan uz karnešu vākiem (CPD/Ķīnas – Taivānas karnetes vāki ir dzeltenā krāsā), gan abām karnetēm jānoformē muitas procedūra – pagaidu izvešana, noformējot eksporta kupona lapas.