Par veiktajiem līzinga un kredīta vai arī tikai līzinga vai tikai kredīta un ar to saistīto procentu maksājumiem informē VID, iesniedzot “Informatīvo deklarāciju par fiziskās personas – Latvijas Republikas rezidenta – veiktajiem līzinga un kredīta vai arī tikai līzinga vai tikai kredīta un ar to saistīto procentu maksājumiem, kuru summa mēnesī pārsniedz 360 euro vai šādu iemaksu kopsumma kalendāra gada laikā pārsniedz 4320 euro" [1]  ik gadu līdz 1.februārim.

Noderīgu informāciju skatīt šeit “Informatīvā deklarācija par fizisko personu veiktajiem līzinga un kredīta maksājumiem”.


[1]  Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumu Nr.403 “Noteikumi par līzinga, kredīta un ar to saistīto procentu maksājumu deklarāciju” pielikums.