Likme (ar 01.01.2021.)

Nodokļa bāze

Taksācijas periods

Valsts pamatbudžeta ieņēmumu konts

Komersanta vai ārvalsts komersanta filiāles, vai zemnieku saimniecības īpašumā vai turējumā reģistrēts vai uz darba līguma pamata lietots, vai arī no personas, kura nav komersants vai ārvalsts komersanta filiāle, vai zemnieku saimniecība, patapināts:

  1. vieglais transportlīdzeklis, kurš pēc savas konstrukcijas un iekšējā aprīkojuma ir paredzēts pasažieru un to bagāžas pārvadāšanai, kurā sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas sēdvietas un kurš reģistrā reģistrēts kā vieglais, vieglais pasažieru vai vieglais plašlietojuma automobilis;
  2. kravas automobilis ar pilnu masu līdz 3000 kilogramiem, kas ir reģistrēts kā kravas furgons un kam ir vairāk nekā trīs sēdvietas (ieskaitot vadītāja sēdvietu).

Maksā atbilstoši tā motora tilpumam, ja transportlīdzeklis pirmo reizi reģistrēts pēc 2005. gada 1. janvāra un par kuru transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā ir informācija par motora tilpumu, šādā apmērā:

31 EUR mēnesī - līdz 2000 cm3;

49 EUR mēnesī - no 2001 cm3 līdz 2500 cm3;

66 EUR mēnesī – no 2501 cm3 līdz 3000 cm3;

82 EUR mēnesī - virs 3000 cm3


Viens kalendāra gads


LV11TREL1060000546000

 


 


 

Maksā par transportlīdzekli, kurš pēc savas konstrukcijas kā vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas vai dzinējspēka glabāšanas iekārtas (piemēram, akumulators, kondensators, spararats vai ģenerators):

10,00 EUR mēnesī

Maksā par pārējiem transportlīdzekļiem:

49 EUR mēnesī