Likme (ar 01.07.2023.)

Nodokļa bāze

Taksācijas periods

Valsts pamatbudžeta ieņēmumu konts

Komersanta vai ārvalsts komersanta filiāles, vai zemnieku saimniecības īpašumā vai turējumā reģistrēts vai uz darba līguma pamata lietots, vai arī no personas, kura nav komersants vai ārvalsts komersanta filiāle, vai zemnieku saimniecība, patapināts:

1) vieglais transportlīdzeklis, kurš pēc savas konstrukcijas un iekšējā aprīkojuma ir paredzēts pasažieru un to bagāžas pārvadāšanai, kurā sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas sēdvietas un kurš reģistrā reģistrēts kā vieglais, vieglais pasažieru vai vieglais plašlietojuma automobilis;

2) kravas automobilis ar pilnu masu līdz 3000 kilogramiem, kas ir reģistrēts kā kravas furgons un kam ir vairāk nekā trīs sēdvietas (ieskaitot vadītāja sēdvietu).

Par transportlīdzekli, kurš pirmo reizi reģistrēts pēc 2009. gada 1. janvāra un par kuru transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā ir informācija par motora maksimālo jaudu, maksā atbilstoši tā motora maksimālajai jaudai kilovatos (kW) šādā apmērā:

  • līdz 110 kW – 33 euro mēnesī;
  • no 111 kW  līdz 130 kW – 0,3 euro par katru kW mēnesī;
  •  no 131 kW līdz 150 kW – 0,35 euro par katru kW mēnesī;
  •  no 151 kW līdz 200 kW – 0,5 euro par katru kW mēnesī;
  • virs 200 kW – 0,7 euro par katru kW mēnesī.


Viens kalendāra gads


LV11TREL1060000546000

 


 


 

Par transportlīdzekli, kurš pēc savas konstrukcijas kā vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas vai dzinējspēka glabāšanas iekārtas (piemēram, akumulators, kondensators, spararats vai ģenerators), ir 15 euro mēnesī.

 

Par transportlīdzekli, kurš pēc savas konstrukcijas kā mehānisko dzinējspēku izmanto gan enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas vai dzinējspēka glabāšanas iekārtas (piemēram, akumulators, kondensators, spararats vai ģenerators), kam nepieciešamo elektroenerģiju var iegūt, pieslēdzoties ārējam elektroenerģijas avotam, gan enerģiju no iekšdedzes motora, ir 25 euro mēnesī.

Maksā par pārējiem transportlīdzekļiem:

60 euro mēnesī.