Deklarācijas nosaukums /
Nodokļa maksātājs
Naftas produktu akcīzes nodokļa deklarācija Tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa deklarācija Alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa deklarācija Kafijas un bezalkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa deklarācija Elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma, tā  sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu akcīzes nodokļa deklarācija   Dabasgāzes akcīzes nodokļa deklarācija
(visi nodoļa maksātāji)
Apstiprināts noliktavas
turētājs
Deklarācijas iesniegšanas termiņš - 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām.
Nodokļa samaksas termiņš – 23 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām.
Cita persona Deklarācijas iesniegšanas termiņš - 3 darbdienu laikā pirms nodokļa samaksas termiņa.
Nodokļa samaksas termiņš – 5 darbdienu laikā pēc akcīzes preču ievešanas vai saņemšanas vai pirms attiecīgo akcīzes preču nosūtīšanas no citas dalībvalsts.
-
Sertificēts saņēmējs Deklarācijas iesniegšanas termiņš - 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām.
Nodokļa samaksas termiņš – 23 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām.
- - -
Īslaicīgi sertificēts
saņēmējs
Deklarācijas iesniegšanas termiņš - 3 darbdienu laikā pirms nodokļa samaksas termiņa.
Nodokļa samaksas termiņš – 5 darbdienu laikā pēc akcīzes preču saņemšanas. 
- - -
Citas dalībvalsts
nosūtītājs tālpārdošanā
- - Deklarācijas iesniegšanas termiņš - 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām.
Nodokļa samaksas termiņš – 23 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām.
- -
Nodokļa maksātāja
pārstāvis
- - Deklarācijas iesniegšanas termiņš - 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām.
Nodokļa samaksas termiņš – 23 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām.
- -
Reģistrēts saņēmējs Deklarācijas iesniegšanas termiņš - 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām.
Nodokļa samaksas termiņš – 23 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām.
- - -
Reģistrēts nosūtītājs Deklarācijas iesniegšanas termiņš - 3 darbdienu laikā pirms nodokļa samaksas termiņa.
Nodokļa samaksas termiņš 15 dienu laikā (ja pārvietotas tikai Latvijas Republikā) vai četru kalendāra mēnešu laikā no pārvietošanas sākuma dienas.
- - -
Īslaicīgi reģistrēts
saņēmējs
Deklarācijas iesniegšanas termiņš - 3 darbdienu laikā pirms nodokļa samaksas termiņa.
Nodokļa samaksas termiņš – 5 darbdienu laikā pēc akcīzes preču saņemšanas.
- - -
 
Importētājs Deklarē iesniedzot muitas deklarāciju.
Nodokļa samaksas termiņš  - pirms muitas procedūras pieteikšanas muitas iestādē.

Spēkā no 01.01.2021