Budžets

 Publicēts: 13.01.2020. 11.31


Apakšsadaļu izvēlne

Valsts ieņēmumu dienesta izdevumi saskaņā ar Finanšu ministrijas rīkojumu “Par valsts budžetu 2020.gadam” paredzēti 122,7 miljonu eiro apmērā, tai skaitā izdevumi valsts pamatfunkciju īstenošanai 121,2 miljonu eiro apmērā un izdevumi ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai 1,6 miljonu eiro apmērā.

Valsts budžeta programmu, apakšprogrammu un pasākumu aktuālās tāmes