Budžets

 Publicēts: 18.01.2021. 16.03


Apakšsadaļu izvēlne

Valsts ieņēmumu dienesta izdevumi saskaņā ar Finanšu ministrijas rīkojumu “Par valsts budžetu 2021.gadam” paredzēti 128,9 miljonu eiro apmērā, tai skaitā izdevumi valsts pamatfunkciju īstenošanai 125,3 miljonu eiro apmērā un izdevumi ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai 3,6 miljonu eiro apmērā.

Valsts budžeta programmu, apakšprogrammu un pasākumu aktuālās tāmes