Budžets

 Publicēts: 05.10.2018. 12.42


Apakšsadaļu izvēlne

VID izdevumi saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2018.gadam” paredzēti 128,5 miljonu euro apmērā, tai skaitā izdevumi valsts pamatfunkciju īstenošanai 124,9 miljonu euro apmērā, no tiem 78,5 miljoni euro - atalgojumam, 31,4 miljoni euro – precēm un pakalpojumiem,  15,0 miljoni euro - kapitālajiem izdevumiem un 3,6 miljoni euro - ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai.