Juridisko personu saraksts - maksājumu atlīdzināšanas process

 Publicēts: 16.05.2019. 15.03


Apakšsadaļu izvēlne

Saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 61.panta divpadsmito daļu, VID informē, ka ir uzsākts  process par juridiskās personas nokavēto nodokļu maksājumu budžetam atlīdzināšanu sekojošām juridiskām personām:

Nr.p.k. Nosaukums Reģistrācijas numurs
1. AKVABIT JUMTI SIA 42103032197
2. GRIFIKO SIA 40003800527
3. RIGA SUNSET LOUNGE SIA 50103534961
4. BŪVSABIEDRĪBA SIA 40103507815
5. EKOPAKA SIA 40103340184
6. CELTEKO SIA 40103873315
7. SILAMUIŽA SIA 40103581451
8. GARANT TRANS SIA  40103424000