Juridisko personu saraksts - maksājumu atlīdzināšanas process

 Publicēts: 09.04.2021. 08.39


Apakšsadaļu izvēlne

Saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 61.panta divpadsmito daļu, VID informē, ka ir uzsākts  process par juridiskās personas nokavēto nodokļu maksājumu budžetam atlīdzināšanu sekojošām juridiskām personām:

Nr.p.k. Nosaukums Reģistrācijas numurs
1. AKVABIT JUMTI SIA 42103032197
2. RIGA SUNSET LOUNGE SIA 50103534961
3. BŪVSABIEDRĪBA SIA 40103507815
4. EKOPAKA SIA 40103340184
5. SILAMUIŽA SIA 40103581451
6. GARANT TRANS SIA  40103424000
7. AZ BŪVE SIA 40003777432
8. METONS SIA          43603027089
9. JURDI SIA 40203007817
10. EX-16 SIA      40103625031
11. V.I.P. TRANS SIA 42403018883
12. LAP SIA                           40003351355
13. AVD GRUPA SIA            40003531789
14. CITO PLUSS SIA           50003843091
15. ANASCO SIA 40003997479
16. GR TT SIA 40103748980
17. SIA "DINABURG PLUS" 40003635705
18. SIA “KOKA NAMI" 41503027436
19. SIA “GRUPEER” 40203023192
20. SIA “CAN-USA” 40103976473
21. SIA “PREVENTUS” 40203036290
22. SIA “SPLIT” 40103310940
23. SIA “TRADESERVISS” 40103949899
24. SIA “WPM” 44103103888
25. SIA “BLOCKLAB” 40203083007
26. SIA “NEW PARTS” 40203024751
27. SIA “N UN J” 40103957966
28. SIA “MARIGOLO” 40103467974
29. SIA “BALTIC PETROLEUM” 40103762537
30. SIA “HL SISTĒMAS” 44103100237
31. SIA “A.B.C.STANDARTS” 40203149243
32. SIA “VAM” 40103462657
33. SIA “ECOTELEMATICS” 40103456576
34. SIA “AB SHOP 707” 40203030052
35. SIA “B205” 40103841907