Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (likums) 9.panta 6.1daļa  

Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (likums) 9.panta 6.1daļa 

Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (likums) 9.panta 6.1daļa 

Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (likums) 9.panta 6.1daļa