Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (likums) 9.panta 6.1daļa