Iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksa

 Publicēts: 01.03.2021. 12.15


Apakšsadaļu izvēlne

Nodokļu maksātājam ir tiesības iesniegt gada ienākumu deklarāciju un saņemt atpakaļ no budžeta pārmaksāto nodokli gadījumos:

 1. Ja taksācijas gada laikā nav piemērots viss likuma ‟Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 12. pantā noteiktais gada neapliekamais minimums vai visi minētā likuma 13. pantā noteiktie atvieglojumi par apgādībā esošām personām vai papildu atvieglojums invalīdiem un politiski represētām personām, vai nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem.
 2. Ja taksācijas gada laikā bijuši likuma 10. pantā noteiktie:
 • attaisnotie izdevumi par izglītību, tai skaitā interešu izglītības programmu apgūšanu bērniem, un ārstnieciskajiem pakalpojumiem un veselības apdrošināšanas prēmiju maksājumiem apdrošināšanas sabiedrībām, kas izveidotas un darbojas saskaņā ar Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu;
 • veiktie ziedojumi un dāvinājumi;
 • veiktie ziedojumi Latvijas Republikā reģistrētai politiskajai partijai vai politisko partiju apvienībai;
 • privātajos pensiju fondos veiktās iemaksas;
 • apdrošināšanas prēmiju maksājumi atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam (ar līdzekļu uzkrāšanu).

VID izskata iesniegto deklarāciju un atmaksā pārmaksāto nodokli nodokļu maksātājam uz norēķinu kontu  trīs mēnešu laikā no deklarācijas saņemšanas.
 


Kā atgūt iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksas atmaksu?


Nodokļu maksātājam ir tiesības pieprasīt VID atmaksāt pārmaksāto vai rezumējošā kārtībā kļūdaini samaksāto nodokļa summu, nosūtot nodokļa atmaksas brīvā formā noformētu pieprasījumu:

 • elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas dokumentu “Informācija VID klientu apkalpošanas centriem”
 • elektroniski ar drošo elektronisko parakstu uz adresi vid [at] vid.gov.lv;
 • pa pastu uz adresi Talejas iela 1, Rīga;
 • vai iesniedzot klātienē, jebkura tuvākajā VID klientu apkalpošanas centrā.