Likme Nodokļa bāze Taksācijas periods Konts nodokļa nomaksai
1,01 euro par megavatstundu
 

Elektroenerģija, kas piegādāta pašu patēriņam (t. sk. administrācijas ēkām)

Elektroenerģija, kas piegādāta galalietotājam (t. sk. elektroenerģija, kas ir iegūta no atjaunojamiem energoresursiem, koģenerācijas stacijās)

Elektroenerģija, kas neatbilst Elektroenerģijas nodokļa likuma 2. panta trešajā daļā minētajiem kritērijiem

Elektroenerģija, kas izmantota, piegādāta un iegādāta biržā

Viens kalendārais mēnesis  

Vienotais nodokļu konts
LV33TREL1060000300000

 

 

 

0,00 euro par megavatstundu

Elektroenerģija, ko piegādā personām ielu apgaismošanas pakalpojumu sniegšanai