Elektroenerģijas nodokļa likmes

 Publicēts: 23.12.2020. 13.08


Apakšsadaļu izvēlne
Likme Nodokļa bāze Taksācijas periods Konts nodokļa nomaksai
1,01 euro par megavatstundu
 

Elektroenerģija, kas piegādāta galalietotājam (t.sk. elektroenerģija, kas iegūta no atjaunojamiem energoresursiem, hidroelektrostacijās un koģenerācijas stacijās)

 

Elektroenerģija, kas piegādāta pašpatēriņam, kā arī izmantota paša komersanta vajadzībām (t.sk. elektroenerģijas ražošanas procesa nodrošināšanai)

Viens kalendārais mēnesis  

Maksājumiem līdz 31.12.2020.
Valsts pamatbudžeta ieņēmumu konts
LV79TREL1060000544000

Maksājumiem ar 01.01.2021.
Vienotais nodokļu konts
LV33TREL1060000300000