Deklarāciju iesniegšanas un nodokļu nomaksas termiņi

 Publicēts: 30.12.2020. 13.52


Apakšsadaļu izvēlne

Elektroenerģijas nodokļa piemērošanu, t.sk. nodokļa atbrīvojumu un atvieglojuma piešķiršanu, reglamentē Elektroenerģijas nodokļa likums un atbilstošie Ministru kabineta noteikumi. Nodokļa taksācijas periods ir viens kalendāra mēnesis. Sākot ar 2021.gadu, elektroenerģijas nodokļa deklarāciju iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā 20 dienu laikā pēc attiecīgā taksācijas perioda beigām un aprēķināto nodokli iemaksā vienotajā nodokļu kontā līdz nākamā mēneša 23.datumam pēc attiecīgā taksācijas perioda beigām.

 

Deklarācijas nosaukums

Iesniegšanas termiņš

Nodokļa samaksas termiņš

Vienotais nodokļu konts

Elektroenerģijas nodokļa deklarācija
(MK 20.12.2016 Noteikumi Nr. 820)

20 dienu laikā pēc attiecīgā taksācijas perioda beigām

Līdz nākamā mēneša 23.datumam pēc attiecīgā taksācijas perioda beigām

LV33TREL1060000300000