Viegli lasīt

 Publicēts: 28.05.2020. 09.20


Apakšsadaļu izvēlne

Kas ir Valsts ieņēmumu dienests?

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) ir finanšu ministra padotībā esoša iestāde. VID darbību nosaka likums “Par Valsts ieņēmumu dienestu”. VID iekasē nodokļus un nodevas Latvijā un uz muitas robežas. VID arī uzskaita nodokļu maksātājus, uzrauga akcīzes preces, kārto muitas lietas, atklāj noziedzīgus nodarījumus. VID darbinieki paskaidro, kādi nodokļi ir jāmaksā.

VID sniedz iedzīvotājiem dažādus pakalpojumus. Lielākā daļa no tiem ir bezmaksas.


VID vadība

VID vada Ģenerāldirektors, viņam ir konsultants plānošanas un attīstības jautājumos, eksperts administratīvajos jautājumos, konsultants komunikācijas un sabiedrisko attiecību jautājumos.
Ģenerāldirektoram, ir trīs vietnieki: nodokļu, muitas un informātikas jomās.
Ģenerāldirektora un viņa vietnieku pārraudzībā ir dažādas VID struktūrvienības.
Ģenerāldirektora pārraudzībā ir:
•    Iekšējā audita daļa
•    Iekšējās drošības pārvalde
•    Juridiskā un pirmstiesas strīdu izskatīšanas pārvalde
•    Personālvadības pārvalde
•    Nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārvalde
•    Nodokļu maksātāju uzvedības analīzes un prognozēšanas pārvalde
•    Nodokļu un muitas policijas pārvalde
•    Slepenības un drošības režīma nodrošināšanas daļa
•    Stratēģiskās vadības lietu un sabiedrisko attiecību pārvalde
Ģenerāldirektora vietnieka, Informātikas pārvaldes direktora pārraudzībā ir:
•    Finanšu pārvalde
•    Informātikas pārvalde
•    Informācijas sistēmu drošības pārvaldības daļa
•    Nodrošinājuma pārvalde
Ģenerāldirektora vietnieka muitas jomā, Muitas pārvaldes direktora pārraudzībā ir Muitas pārvalde.
Ģenerāldirektora vietnieka nodokļu jomā, Nodokļu pārvaldes direktora pārraudzībā ir:
•    Nodokļu pārvalde
•    Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde


 


Kas ir nodoklis?

Nodoklis ir ar likumu noteikts obligāts periodisks vai vienreizējs maksājums valsts budžeta vai pašvaldību budžetu ieņēmumu nodrošināšanai un valsts funkciju un pašvaldību funkciju finansēšanai.

Nodokļus maksā tie, kas strādā. Nodokļos iekasēto naudu valsts izmanto iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai – veselībai, izglītībai, drošībai, pensijām un pabalstiem.


Kādi nodokļi ir Latvijas Republikā?

Latvijā ir noteikti 15 nodokļi, kurus uzliek saskaņā ar konkrētā nodokļa likumu.
1.    Akcīzes nodoklis
2.    Dabas resursu nodoklis
3.    Elektroenerģijas nodoklis
4.    Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
5.    Izložu un azartspēļu nodoklis
6.    Mikrouzņēmumu nodoklis
7.    Muitas nodoklis
8.    Nekustamā īpašuma nodoklis
9.    Pievienotās vērtības nodoklis
10.    Solidaritātes nodoklis
11.    Subsidētās elektroenerģijas nodoklis
12.    Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis
13.    Uzņēmumu ienākuma nodoklis
14.    Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis
15.    Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas


Kas ir valsts nodeva?

Valsts nodeva ir obligāts maksājums valsts budžetā vai likumā “Par nodokļiem un nodevām” noteiktajos gadījumos pašvaldības budžetā par valsts vai pašvaldības institūcijas veicamo darbību, kas izriet no šīs institūcijas funkcijām.

Valsts nodevas tiek uzliktas saskaņā ar likumiem un Ministru kabineta noteikumiem.


Kā es varu sazināties ar Valsts ieņēmumu dienestu?

Konsultācijas var saņemt, rakstot uz e-pastu vid [at] vid.gov.lv, zvanot uz konsultatīvo tālruni 67120000. Kā arī rakstiski, iesniedzot iesniegumu jebkurā Klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot savu jautājumu pa pastu.

Visu klientu apkalpošanas nodaļu telefonus un adreses skatīt ŠEIT


Kāda ir Valsts ieņēmumu dienesta adrese?

Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
Visu klientu apkalpošanas nodaļu adreses skatīt ŠEIT