Licences un atļaujas

 Publicēts: 24.11.2020. 08.56


Apakšsadaļu izvēlne
 • Speciālo atļauju (turpmāk - licenču) veidi
 • Valsts nodeva par licences izsniegšanu vai pārreģistrāciju
  • Valsts nodeva par licences izsniegšanu vai pārreģistrāciju jāmaksā Valsts kases, reģ.Nr.90000050138, norēķinu kontā Nr. LV32TREL1060000921400 (Valsts kase, BIC kods TRELLV22).

   Maksājumu var veikt tikai komersants, kurš iesniedzis iesniegumu licences saņemšanai vai pārreģistrācijai. Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda nodokļu maksātāja reģistrācijas kods un licences veids vai sērija.


   Valsts nodevas likmes


   Par licences izsniegšanu ir noteiktas šādas valsts nodevas likmes par katru tirdzniecības vietu:

   • dabasgāzes kā degvielas mazumtirdzniecībai (DM) – 71 euro;
   • tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai (TV) – 142 euro;
   • tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai (TM) – 28 euro;
   • alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai (VT) – 142 euro;
   • alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai (MT) – 42 euro;
   • alus mazumtirdzniecībai (AM) – 42 euro;
   • degvielas vairumtirdzniecībai (BV) – 284 euro;
   • degvielas mazumtirdzniecībai (BM) – 71 euro.

    

   Apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai (LV1) – par katru akcīzes preču veidu:

   • Apstiprināta noliktavas turētāja darbībām ar dabasgāzi (DAN) – 284 euro;
   • ar degvielu (izņemot biodegvielu) – 2134 euro;
   • ar alkoholiskajiem dzērieniem (izņemot mazajā alkoholisko dzērienu darītavā) – 711 euro;
   • ar alkoholiskajiem dzērieniem mazajā alkoholisko dzērienu darītavā – 71 euro;
   • ar tabakas izstrādājumiem – 711 euro;
   • ar bezalkoholiskajiem dzērieniem – 284 euro;
   • ar kafiju – 284 euro;
   • ar biodegvielu – 284 euro;
   • ar elektroniskajās cigaretēs izmantojamajiem šķidrumiem – 284 euro.

    

   Reģistrēta saņēmēja (LV2) un reģistrēta nosūtītāja (LV3) – par katru akcīzes preču veidu:

   • ar degvielu (izņemot biodegvielu) – 711 euro;
   • ar alkoholiskajiem dzērieniem – 284 euro;
   • ar tabakas izstrādājumiem – 284 euro;
   • ar biodegvielu – 142 euro.

    

   Par licences mazumtirdzniecībai un vairumtirdzniecībai (ja netiek pieteikta jauna darbības vieta) un nodokļa maksātāja pārstāvja darbībai pārreģistrāciju – 14 euro.

   Par licences noliktavas turētāja darbībai un apstiprināta tirgotāja darbībai, ja licenci nepapildina ar jaunu akcīzes preču veidu, pārreģistrāciju 28 euro.

   Valsts nodevu nemaksā par licences pārreģistrāciju, ja tiek anulēta darbības vieta, akcīzes preču veids vai darbības veids.

 • Izziņas, atļaujas, sertifikāti
 • Vienreizējās atļaujas pēc licenču vai izziņu anulēšanas
  • Vienreizējās atļaujas akcīzes preču pārvietošanai, realizēšanai, nodošanai glabāšanā citām personām vai iznīcināšanai pēc licenču vai izziņu anulēšanas.

   Atļauju izsniegšanas kārtība noteikta:

   • Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 “Akcīzes preču aprites kārtība”;
   • Ministru kabineta 2007.gada 31.jūlija noteikumos Nr.525 “Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa”;
   • Ministru kabineta 2009.gada 3.marta noteikumos Nr.211 “Spirta denaturēšanas un denaturētā spirta aprites kārtība”.

    

   Lai saņemtu atļauju, komersantam ir jāiesniedz iesniegums, kam pievienoti dokumenti, kas pamato plānotās darbības:

    

   Par atļaujas izsniegšanu valsts nodeva netiek iekasēta, atļauja tiek izsniegta 10 darba dienu vai mēneša laikā.

 • Kur iesniegt dokumentus?
  • Dokumentus var iesniegt:

   1. Elektroniski:
    • ​​izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu;
    • parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pasta adresi APAD.lietvediba [at] vid.gov.lv.
   2. Klātienē pēc iepriekšēja pieraksta:
    • ​​personīgi vai ar pilnvarotas personas starpniecību VID Klientu apkalpošanas centrā Talejas ielā 1, Rīgā;
    • personīgi vai ar pilnvarotas personas starpniecību jebkurā citā VID Klientu apkalpošanas centrā, skatīt sadaļu "Kontakti";
   3. Papīra formātā:
    • nosūtot pa pastu VID Akcīzes preču aprites daļai uz adresi Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978.