Deklarāciju iesniegšanas un nodokļu nomaksas termiņi

 Publicēts: 22.09.2015. 14.15


Apakšsadaļu izvēlne

Visiem Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem deklarācijas obligāti jāiesniedz elektroniski, VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā jeb EDS!

Mikrouzņēmums mikrouzņēmumu nodokli par taksācijas perioda apgrozījumu maksā četras reizes gadā par katra ceturkšņa apgrozījumu līdz ceturksnim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam. Mikrouzņēmumu nodokli iemaksā Valsts kasē (reģ. Nr.90000050138, TRELLV22) šādos valsts budžeta ieņēmumu kontos:


Deklarācijas nosaukums Nodokļa maksātājs Iesniegšanas termiņš Nodokļa samaksas termiņš un valsts pamatbudžeta ieņēmumu konts
Mikrouzņēmuma nodokļa deklarācija Mikrouzņēmumu nodoklis, kuru maksā maksātāji, kas atbilst likumam “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” līdz ceturksnim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam

Līdz ceturksnim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam

LV75TREL1060000721000

Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija Mikrouzņēmumu nodoklis, kuru maksā fiziskās personas, kas reģistrētas kā saimnieciskās darbības veicēji līdz ceturksnim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam

Līdz ceturksnim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam

LV41TREL1060000722000

Mikrouzņēmumu nodokļa Mikrouzņēmumu nodoklis, kuru maksā pārējie saimnieciskās darbības veicēji, kas atbilst likumam “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” līdz ceturksnim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam

Līdz ceturksnim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam

LV07TREL1060000723000