Deklarāciju iesniegšanas un nodokļu nomaksas termiņi

 Publicēts: 08.01.2021. 11.58


Apakšsadaļu izvēlne

Visiem mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem deklarācijas obligāti jāiesniedz elektroniski, VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā jeb EDS!

Mikrouzņēmums iesniedz EDS mikrouzņēmumu nodokļa ceturkšņa deklarāciju līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15. datumam.
 

Mikrouzņēmumu nodokli maksā četras reizes gadā par katra ceturkšņa apgrozījumu līdz ceturksnim sekojošā mēneša 23. datumam, iemaksājot to vienotajā nodokļu kontā:

Saņēmējs: Valsts budžets (VID), reģistrācijas Nr. 90000010008

Saņēmēja iestāde: Valsts kase, BIC kods TRELLV22

Konta numurs: LV33TREL1060000300000