Deklarāciju iesniegšanas un nodokļu nomaksas termiņi

 Publicēts: 16.03.2021. 16.00


Apakšsadaļu izvēlne

 

 

 

Deklarācijas nosaukums/ Nodokļa maksātājs

 

 

Naftas produktu akcīzes nodokļa deklarācija

Alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa deklarācija

Tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa deklarācija

Kafijas un bezalkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa deklarācija
 

Elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma, tā  sagatavošanas sastāvdaļu un tabakas aizstājējproduktu akcīzes nodokļa deklarācija 
 

Dabasgāzes akcīzes nodokļa deklarācija

(visi nodokļa maksātāji)

Apstiprināts noliktavas turētājs

Deklarācijas iesniegšanas termiņš - 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām.

 

Nodokļa samaksas termiņš – 23 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām.

 

Cita persona

Deklarācijas iesniegšanas termiņš - 3 darbdienu laikā pirms nodokļa samaksas termiņa;

Nodokļa samaksas termiņš – 5 darbdienu laikā pēc akcīzes preču ievešanas vai saņemšanas LR vai pirms attiecīgo akcīzes preču nosūtīšanas no citas dalībvalsts

Reģistrēts saņēmējs

Deklarācijas iesniegšanas termiņš - 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām.

 

Nodokļa samaksas termiņš – 23 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām.

 

-

Reģistrēts nosūtītājs

Deklarācijas iesniegšanas termiņš - 3 darbdienu laikā pirms nodokļa samaksas termiņa;

Nodokļa samaksas termiņš – 15 dienu laikā (ja pārvietotas tikai LR) vai četru kalendāra mēnešu laikā no pārvietošanas sākuma dienas;

-

Īslaicīgi reģistrēts saņēmējs

Deklarācijas iesniegšanas termiņš - 3 darbdienu laikā pirms nodokļa samaksas termiņa;

 Nodokļa samaksas termiņš – 5 darbdienu laikā pēc akcīzes preču saņemšanas.

-

 

Importētājs

Deklarē iesniedzot muitas deklarāciju.

Nodokļa samaksas termiņš  - pirms muitas procedūras pieteikšanas muitas iestādē

 

Spēkā no 01.01.2021