Papildu nodokļa atvieglojums

 Publicēts: 28.12.2020. 12.22


Apakšsadaļu izvēlne

Papildu nodokļa atvieglojumu var piemērot fiziskām personām, kuras ir atzītas par personām ar invaliditāti vai politiski represētām personām, vai nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem.

Personai, kurai ir noteikta invaliditāte, ir tiesības uz nodokļa papildu atvieglojumu šādā apmērā:

  • 1848 euro gadā vai 154 euro mēnesī – personai, kurai ir noteikta I vai II invaliditātes grupa;

  • 1440 euro gadā vai 120 euro mēnesī – personai, kurai ir noteikta III invaliditātes grupa.

Personai, kurai ir noteikts politiski represētās personas vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieces statuss, ir tiesības uz nodokļa papildu atvieglojumu 1848 euro gadā vai 154 euro mēnesī.

Uzziniet vairāk metodiskajā materiālā “Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumi” vai dodieties uz sadaļu “Iedzīvotāju ienākuma nodoklis/Informatīvie un metodiskie materiāli”.