Būvnieku darba laika uzskaites sistēma

 Publicēts: 16.04.2019. 15.39


Apakšsadaļu izvēlne

Informatīvs materiāls "Īsumā par EDLUS" 
Spied uz attēla, lai ielādētu materiālu

īsumā par edlus
EDLUS ir elektroniska sistēma, kurā tiek nodrošināta būvlaukumā nodarbināto personu darba laika elektroniska reģistrācija, uzskaite un reģistrēto datu glabāšana, lai nodotu minētos datus iekļaušanai vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē. EDLUS ieviešanas mērķis ir būvniecības nozares sakārtošana, uzlabojot nodokļu nomaksu par nodarbinātajiem, novēršot nekorekta darba laika uzskaiti un uzlabojot saimnieciskās darbības izsekojamību.

Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” pārejas noteikumu 192.punktu likuma “Par nodokļiem un nodevām” XIV nodaļā noteiktā elektroniskā darba laika uzskaites sistēma (turpmāk – EDLUS) būvlaukumā ir jāievieš ar 2017.gada 1.oktobri.

EDLUS ieviešana ir paredzēta divos posmos:

  • pirmajā posmā, sākot ar 2017.gada 1.oktobri, sistēmas ieviešana būvlaukumos;
  • otrajā posmā, sākot ar 2019.gada 1.septembri, uzskaites sistēmas uzkrāto datu nodošana glabāšanai centralizēti vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē.

EDLUS ieviešanas pirmajā posmā VID kontroles pasākumiem būs konsultatīvs raksturs, un būvniecības objektos iegūto informāciju neizmantos nodokļu papildus aprēķināšanai. Lai būtu vienkāršāk apzināt jaunās prasības, savlaicīgi ieviest sistēmu un novērst nepilnības aicinām uzņēmējus iepazīties ar informatīvo materiālu: “Par elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas ieviešanu būvlaukumos”.

Informācija būvdarbu veicējiem


Vadlīnijas par elektroniskās darba laika uzskaites sistēmās reģistrēto datu nodošanu Valsts ieņēmumu dienestam

EDLUS 1.pielikums

EDLUS 2.pielikums


Instrukcija Valsts ieņēmumu dienesta Datņu pārsūtīšanas protokola servera (FTPS) piekļuves tiesību pieprasīšanai un CSV datnes sagataves, kura saturēs elektroniskās darba laika uzskaites sistēmā (EDLUS) reģistrētos datus, aizpildīšanai