VID attīstības konsultatīvā padome

 Publicēts: 17.09.2021. 11.58


Apakšsadaļu izvēlne

Valsts ieņēmumu dienesta attīstības konsultatīvā padome (turpmāk – padome) ir konsultatīva institūcija, kas izveidota Valsts ieņēmumu dienesta stratēģiskā līmeņa attīstības jautājumu izskatīšanai un regulāras sadarbības un viedokļu apmaiņas nodrošināšanai, veicinot nodokļu iekasēšanas pilnveidošanu, labvēlīgas uzņēmējdarbības vides attīstību un Valsts ieņēmumu dienesta darba pilnveidošanu.

Padomes sastāvā iekļauti - VID ģenerāldirektors (padomes priekšsēdētājs), VID ģenerāldirektora vietnieks nodokļu jomā, Nodokļu pārvaldes direktors (padomes priekšsēdētāja vietnieks), VID ģenerāldirektora vietnieks, Informātikas pārvaldes direktors, VID ģenerāldirektora vietnieks muitas jomā, Muitas pārvaldes direktors, Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks nodokļu, muitas un grāmatvedības jautājumos, Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks nodokļu administrēšanas un ēnu ekonomikas apkarošanas jautājumos, kā arī Ekonomikas ministrijas pārstāvis, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvis, Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvis, Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis, Latvijas Zinātņu akadēmijas pārstāvis, Ārvalstu investoru padomes Latvijā pārstāvis un Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas pārstāvji.

Padomes galvenās funkcijas ir:

  • iesaistīties Valsts ieņēmumu dienesta attīstības dokumentu izstrādē, sniedzot priekšlikumus stratēģiskajiem darba virzieniem, izskatīt Valsts ieņēmumu dienesta stratēģijas īstenošanas gaitu un darba pilnveidošanas iespējas;
  • izskatīt jautājumus par uzņēmumu apkalpošanu, starptautisku pakalpojumu piedāvāšanu, godīgas konkurences veicināšanu un jaunu uzņēmumu piesaisti darbībai Latvijā;
  • izskatīt jautājumus par pētniecību, izglītību un kvalifikācijas paaugstināšanu nodokļu un muitas jomā;
  • izvērtēt iespējas un rast risinājumus sabiedrības viedokļa un attieksmes maiņai par nodokļu nomaksas nozīmīgumu.


Valsts ieņēmumu dienesta attīstības konsultatīvās padomes sēdes