Valsts ieņēmumu dienesta attīstības konsultatīvā padome (turpmāk – padome) ir konsultatīva institūcija, kas izveidota Valsts ieņēmumu dienesta stratēģiskā līmeņa attīstības jautājumu izskatīšanai un regulāras sadarbības un viedokļu apmaiņas nodrošināšanai, veicinot nodokļu iekasēšanas pilnveidošanu, labvēlīgas uzņēmējdarbības vides attīstību un Valsts ieņēmumu dienesta darba pilnveidošanu.

Padomes sastāvā iekļauti - VID ģenerāldirektors (padomes priekšsēdētājs), VID ģenerāldirektora vietnieks nodokļu jomā, Nodokļu pārvaldes direktors (padomes priekšsēdētāja vietnieks), VID ģenerāldirektora vietnieks, Informātikas pārvaldes direktors, VID ģenerāldirektora vietnieks muitas jomā, Muitas pārvaldes direktors, Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks nodokļu, muitas un grāmatvedības jautājumos, Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks nodokļu administrēšanas un ēnu ekonomikas apkarošanas jautājumos, kā arī Ekonomikas ministrijas pārstāvis, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvis, Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvis, Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvis, Latvijas Zinātņu akadēmijas pārstāvis, Ārvalstu investoru padomes Latvijā pārstāvis un Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas pārstāvji.

Padomes galvenās funkcijas ir:

  • iesaistīties Valsts ieņēmumu dienesta attīstības dokumentu izstrādē, sniedzot priekšlikumus stratēģiskajiem darba virzieniem, izskatīt Valsts ieņēmumu dienesta stratēģijas īstenošanas gaitu un darba pilnveidošanas iespējas;
  • izskatīt jautājumus par uzņēmumu apkalpošanu, starptautisku pakalpojumu piedāvāšanu, godīgas konkurences veicināšanu un jaunu uzņēmumu piesaisti darbībai Latvijā;
  • izskatīt jautājumus par pētniecību, izglītību un kvalifikācijas paaugstināšanu nodokļu un muitas jomā;
  • izvērtēt iespējas un rast risinājumus sabiedrības viedokļa un attieksmes maiņai par nodokļu nomaksas nozīmīgumu.

 

Valsts ieņēmumu dienesta attīstības konsultatīvās padomes sēdes

VID attīstības konsultatīvās padomes sēdē izskatīti šādi jautājumi:

  1. VID attīstības stratēģijas 2020.–2022. gadam izpilde;
  2. VID attīstības stratēģija 2023.–2026. gadam;
  3. Stratēģiski nozīmīgu nodokļu administrēšanas un muitas jautājumu izvirzīšana, kas būtu skatāmi VID attīstības konsultatīvajā padomē turpmākajā periodā.​​​​​​​

VID attīstības konsultatīvās padomes sēdē turpināta projekta “Valsts ieņēmumu dienesta jaunās VID darbības stratēģijas 2023. – 2026. izstrāde” (Building capacity in Latvia to design and achieve the objectives of the Revenue Service’s operational Strategy) izstrāde ar tā īstenotāju “PricewaterhouseCoopers” SIA” ekspertiem.

VID attīstības konsultatīvās padomes sēdē uzsākta projekta “Valsts ieņēmumu dienesta jaunās VID darbības stratēģijas 2023. – 2026. izstrāde” (Building capacity in Latvia to design and achieve the objectives of the Revenue Service’s operational Strategy) izstrāde ar tā īstenotāju “PricewaterhouseCoopers” SIA” ekspertiem.

VID attīstības konsultatīvās padomes sēdē izskatīti un apspriesti ar jaunās VID darbības un attīstības stratēģijas 2023.-2026.gadam izstrādi saistīti jautājumi.

VID attīstības konsultatīvās padomes sēdē izskatīti un apspriesti šādi jautājumi:

Priekšlikumi par VID noteiktajiem kritērijiem nodokļa rēķina izrakstīšanai uz aprēķina pamata un nozaru asociāciju sniegtie priekšlikumi “aplokšņu algu” apkarošanai un ēnu ekonomikas mazināšanai.

Automātisko atgādinājumu par deklarāciju iesniegšanu sūtīšana un automātiskās sodīšanas uzsākšana Valsts ieņēmumu dienestā no 2022.gada februāra.”

VID attīstības konsultatīvās padomes sēdē izskatīti un apspriesti jautājumi par papildus datu pieejamību VID Publiskojamo datu bāzē un jaunu pieeju nodokļu administrēšanā “aplokšņu algu” jomā”.

VID attīstības konsultatīvās padomes sēdē izskatīti un apspriesti likuma “Par nodokļiem un nodevām” grozījumi, kas noteiktu nodokļu administrācijas rīcību nodokļu aprēķinu sagatavošanā

VID attīstības konsultatīvās padomes sēde/Domnīca par kontroles veidiem

VID attīstības konsultatīvās padomes sēdē turpināts izskatīt un apspriest VID attīstības stratēģijas 2020.-2022.gadam galvenās aktualitātes.

VID attīstības konsultatīvās padomes sēdē izskatītas un apspriestas VID attīstības stratēģijas 2020.-2022.gadam galvenās aktualitātes.

VID attīstības konsultatīvās padomes sēdē izskatīti un apspriesti VID priekšlikumi nodokļu normatīvo aktu grozījumiem par VID lēmumu publiskošanu.

VID attīstības konsultatīvās padomes sēdē izskatīts un apspriests VID attīstības stratēģijas 2020.-2022.gadam projekts.