Jautājumu kategorija
Muita

Atbilde:

Ja, noformējot Importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem, 5. solī neparādās poga “Maksāt”, jārīkojas šādi:

 1. lapas kreisajā pusē jāizvēlas sadaļa “Manas deklarācijas”,
 2. izvēlnē, kas sastāv no piecām secīgām sadaļām, jāizvēlas sadaļa “Jāveic maksājums”,
 3. šajā sadaļā būs redzama noformēšanā esošā deklarācija, kuras statuss ir “Gaida maksājumu”,
 4. ar datorpeles kreiso taustiņu jāklikšķina uz vārdiem “Gaida maksājumu”,
 5. atvērsies deklarācija, kur 5. solī “Nodoklis” būs redzama aktīva poga “Maksāt”,
 6. jāklikšķina uz pogas “Maksāt” un jāveic sistēmas aprēķinātais maksājums.

Soli pa solim sistēmā veicamās darbības ir parādītas šeit.

Atbilde:

Pastāv iespēja mutiski deklarēt fiziskas personas nekomerciāli nosūtītu un atpakaļ ievestu sūtījumu, par kuru var pārliecināties, ka to nav izdevies piegādāt saņēmējam trešajā valstī, ja šī sūtījuma vērtība nepārsniedz 1000 eiro vai tā neto svars nepārsniedz 1000 kg un sūtījumā nav iekļautas akcīzes preces vai preces, uz kurām attiecas aizliegumi vai ierobežojumi.
 

Ja izvēlaties šādu iespēju, jāvēršas pie VAS “Latvijas Pasts”, uz e-pasta adresi pastabrokeris@pasts.lv nosūtot elektroniskā pasta vēstuli ar lūgumu izskatīt mutisko deklarēšanu fiziskas personas atpakaļ ievestam sūtījumam (jānorāda sūtījuma numurs un informācija par sūtījumu). Pēc situācijas izvērtēšanas VAS “Latvijas Pasts” Jūs informēs par rezultātu. Ja mutiskā deklarēšana tiks apstiprināta, sūtījumu izsniegs bez elektroniskas muitas deklarācijas iesniegšanas.
 

Gadījumā, ja sūtījums neatbilst kādam no minētajiem mutiskās deklarēšanas kritērijiem vai muitas amatpersonas saskata riskus un ir nepieciešams veikt dokumentu pārbaudi, atpakaļievešana noformējama vispārējā kārtībā – elektroniski iesniedzot standarta importa muitas deklarāciju.
 

Juridiskām personām mutiskā deklarēšana nav paredzēta un EDS ir jāiesniedz standarta importa muitas deklarācija, kurā norādīti atbilstošie papildprocedūras kodi un apliecinājumi, ka nepiegādātā sūtījumā preces atbilst prasībām, kas tiek izvirzītas atbrīvošanai no muitas nodokļiem.

Atbilde:

Importa muitas deklarācijas pasta sūtījumiem preču klasifikatorā ir iekļautas tās preces, kuras no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, tiek sūtītas visbiežāk un uz kurām neattiecas ierobežojumi vai aizliegumi.

preces_apraksts_2.png

 

Klasifikators regulāri tiek pārskatīts un papildināts. Ja Jums ir priekšlikumi Importa muitas deklarācijas pasta sūtījumiem preču klasifikatora papildināšanai, lūdzam tos iesniegt VID Muitas pārvaldei, VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā https://eds.vid.gov.lv/login/ atverot sadaļu “Sarakste ar VID” – “Rakstīt jaunu vēstuli” un izvēloties kategoriju “Informācija muitas jomā”.

Ar klasifikatorā iekļauto preču pilnu sarakstu var iepazīties šeit, nospiežot uz “Izvēlēties preci no klasifikatora” vai laukā “Preces apraksts”, meklējot pēc ievadīta teksta.

Detalizēta informācija par preču pārvietošanas ierobežojumiem vai aizliegumiem lasāma šeit.

Instrukcija standarta Importa muitas deklarācijas aizpildīšanai atrodama šeit.

Atbilde:

Importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem drīkst iesniegt tikai par tām precēm, uz kurām neattiecas ierobežojumi un aizliegumi.

Ja sūtījumā esošās preces nav atrodamas Importa muitas deklarācijas pasta sūtījumiem preču klasifikatorā 

preces_apraksts_2.png

 

tas nozīmē, ka tām nedrīkst piemērot vienkāršotu deklarēšanu un ir jāformē standarta importa muitas deklarācija.

Ar klasifikatorā iekļauto preču pilnu sarakstu var iepazīties šeit, nospiežot uz “Izvēlēties preci no klasifikatora” vai laukā “Preces apraksts”, meklējot pēc ievadīta teksta.

Detalizēta informācija par preču pārvietošanas ierobežojumiem vai aizliegumiem lasāma šeit.

Instrukcija standarta Importa muitas deklarācijas aizpildīšanai atrodama šeit.

Lai aizpildītu importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem, vispirms jāpieslēdzas www.eds.vid.gov.lv. (Detalizēta informācija par to, kā pieslēgties EDS un kā atrast deklarāciju, kas jānoformē, ir atrodama šeit.)

Kad esat pieslēdzies EDS un atvēris sadaļu „Importa muitas deklarācijas pasta sūtījumiem”, lai aizpildītu deklarāciju, ekrāna kreisajā pusē esošajā sānu izvēlnē izvēlieties “Izveidot jaunu”.

attels_1.png

 

Tiks atvērta deklarācijas forma, kas sastāv no piecām sadaļām:

 1. Sūtījuma dati (obligāti aizpildāma);
 2. Nosūtītājs (obligāti aizpildāma);
 3. Preces (obligāti aizpildāma);
 4. Papildu informācija (ieteicams norādīt kontaktinformāciju);
 5. Nodoklis (aizpilda sistēma).

Ar deklarācijas aizpildīšanas īsu pamācību aicinām iepazīties ŠEIT.

Atbilde:

Kad Importa muitas deklarācijas pasta sūtījumiem noformēšana ir pabeigta un deklarācijas statuss sistēmā ir nomainījies uz “Preces izlaistas”, sūtījumu var piegādāt saņēmējam.

Ja piegādātājs ir “Latvijas Pasts”, maza izmēra sūtījums tuvākajās dienās tiks piegādāts Jūsu pastkastītē. Ja sūtījums ir lielāka izmēra un to nav iespējams ievietot pastkastītē, “Latvijas Pasts” Jums nosūtīs aicinājumu šo sūtījumu saņemt pasta nodaļā.  

Ja piegādātājs, no kura saņēmāt ziņu par muitojamo sūtījumu, ir eksprespasts vai kurjerpasts, sazinieties ar piegādātāju un vienojieties par sūtījuma saņemšanas laiku un vietu.

Mēdz būt gadījumi, kad preci, ko fiziska persona iegādājusies ārpus Eiropas Savienības un saņēmusi pasta sūtījumā, ir nepieciešams nosūtīt pārdevējam remonta veikšanai. Šādā situācijā personai, nosūtot preci labošanai un saņemot atpakaļ atsūtīto preci pēc remonta, ir jānokārto atbilstošas muitas formalitātes.   

Pirms preces nosūtīšanas garantijas remonta veikšanai pasta sūtījumā uz valsti ārpus Eiropas Savienības, Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā (EMDAS) ir jānoformē eksporta deklarācija, ar kuru precei tiek piemērota muitas procedūra – izvešana pārstrādei.

Lai saņemtu pasta sūtījumā pēc remonta fiziskajai personai atpakaļ atsūtīto preci, EMDAS ir jānoformē importa deklarācija (atpakaļievešana pēc izvešanas pārstrādei).

Ja dokumentāri pierādāt (līgums, preču pavadzīme, rēķins u.tml.), ka prece labota bez atlīdzības (garantijas remonts), var saņemt pilnīgu atbrīvojumu no muitas maksājumiem (ievedmuitas nodokļa un pievienotas vērtības nodokļa).

Savukārt, ja precei veikts maksas remonts, par preci var saņemt daļēju atbrīvojumu no muitas maksājumiem, tas nozīmē, ka muitas maksājumi (ievedmuitas nodoklis, pievienotās vērtības nodoklis) maksājami no remonta izmaksu vērtības.

Muitas formalitāšu kārtošana, tai skaitā konkrētajai preču pārvietošanas situācijai atbilstošas muitas procedūras izvēle un standarta muitas deklarāciju noformēšana, prasa zināšanas šajā jomā, un fiziska persona šādā situācijā ir aicināta vērsties pie kvalificētiem muitošanas speciālistiem – komersantiem, kas sniedz muitošanas pakalpojumus.

Atbilde:

Ja no “Latvijas Pasta”, kurjerpasta vai eksprespasta esat saņēmis ziņu par to, ka ir pienācis muitojams sūtījums, pieslēdzieties Elektroniskās deklarēšanas sistēmai.

2_3.png

 

Pieslēgties EDS iespējams:

 • ievadot lietotāja vārdu un paroli;
 • pieslēdzoties caur www.latvija.lv
 • ar e-parakstu.

Sistēma atvērs sākuma formu, kurā redzēsiet izvēlni "Importa muitas deklarācijas pasta sūtījumiem". Jums jāspiež poga "Atvērt".

3_6.png

 Aizpildiet Importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem un apmaksājiet aprēķinātos nodokļus. Informācija par to, kā aizpildīt deklarāciju, ir pieejama šeit.

Ja trešās valsts tiešsaistes tirdzniecības platforma (AliExpress, iHerb u.c.; turpmāk – tirgotājs), kas pārdod preces pircējiem Eiropas Savienībā, ir reģistrējusies jebkuras ES dalībvalsts importa vienas pieturas aģentūras – IOSS portālā (Import One Stop-Shop), tad PVN tiek automātiski iekasēts pirkuma veikšanas brīdī un pēc tam tirgotājs nodrošina tā ieskaitīšanu sūtījuma galamērķa valsts budžetā.

Ja tirgotājs izmanto IOSS režīmu un korekti izpilda savas saistības un pienākumus, proti, nodod visu nepieciešamo informāciju piegādātājam, sūtījumu atmuitošanu veic piegādātājs – VAS “Latvijas Pasts” vai eksprespasts. Jums kā sūtījuma saņēmējam muitas formalitātes nav jāveic. 

Ja tirgotājs, kurš izmanto IOSS režīmu, nav nodevis visu nepieciešamo informāciju piegādātājam, piegādātājs nav tiesīgs veikt sūtījuma atmuitošanu. Šādā gadījumā piegādātājs nosūta Jums informāciju par atmuitojamu sūtījumu. Jums jānoformē vienkāršotā importa muitas deklarācija pasta sūtījumiem EDS Elektroniskajā muitas datu apstrādes sistēmā un jāsamaksā PVN valsts budžetā.

Tā kā šāda situācija ir radusies tirgotāja darbību rezultātā, tam jāuzņemas atbildība par savu saistību neizpildi un pēc Jūsu – preču pircēja – pieprasījuma jāatmaksā pirkuma brīdī iekasētais PVN. Šādos gadījumos Valsts ieņēmumu dienests PVN atmaksu neveic.

Lai atgūtu pirkuma brīdī samaksāto PVN no e-komercijas platformas, Jums un pēc sūtījuma saņemšanas jānosūta e-komercijas platformas administrācijai (nevis pārdevējam) tirgotāja izsniegtais rēķins, ekrānattēli no EMDAS versijas angļu valodā, kur 1. solī un 5. solī redzams, ka atkārtoti aprēķināts PVN, kā arī maksājuma uzdevuma kopija, kas apliecina atkārtoti aprēķinātā PVN samaksu

Ja iepērkaties ārvalstu interneta veikalos, vienmēr pievērsiet uzmanību tam, no kurienes prece tiks sūtīta. Ir iespējamas situācijas, kad interneta veikalam, kas darbojas kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, preču noliktavas atrodas arī ārpus Eiropas Savienības teritorijas. Ja prece Jums tiks nosūtīta no noliktavas, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības, saņemot sūtījumu, Jums tas būs jāatmuito.

Parasti pārdevējs savā mājaslapā norāda arī valsti, kurā prece pirkuma brīdī atrodas. Tāpēc pirms pirkuma veikšanas aicinām rūpīgi iepazīties ar interneta veikala mājaslapas saturu. Informācija par to, no kurienes prece tiks nosūtīta, varētu būt atrodama pie interesējošās preces apraksta vai, piemēram, mājaslapas sadaļā “Kontakti”, “Lietošanas noteikumi”, sadaļā par iepakošanu un nosūtīšanu u.tml.

Piemēram, iepirkšanās platformā www.ebay.de informācija par to, no kurienes prece tiks nosūtīta, ir norādīta šādi:

1) dekoratīvie baloni – no Ķīnas (aus China)

1_11.png

2) folijas baloni – no Vācijas (aus Deutschland)

2_2.png

Lai aizpildītu importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem, vispirms jāpieslēdzas www.eds.vid.gov.lv. (Detalizēta informācija par to, kā pieslēgties EDS un kā atrast deklarāciju, kas jānoformē, ir atrodama šeit.)

Kad esat pieslēdzies EDS un atvēris sadaļu „Importa muitas deklarācijas pasta sūtījumiem”, lai aizpildītu deklarāciju, ekrāna kreisajā pusē esošajā sānu izvēlnē izvēlieties “Izveidot jaunu”.

emdas_izveidot_jaunu_deklaraciju.png

Tiks atvērta deklarācijas forma, kas sastāv no piecām sadaļām:

 1. Sūtījuma dati (obligāti aizpildāma);
 2. Nosūtītājs (obligāti aizpildāma);
 3. Preces (obligāti aizpildāma);
 4. Papildu informācija (ieteicams norādīt kontaktinformāciju);
 5. Nodoklis (aizpilda sistēma).

Ar deklarācijas aizpildīšanas īsu pamācību aicinām iepazīties ŠEIT.

Vairāki interneta veikali saviem pircējiem par pirkumiem piešķir bonusa punktus. Sakrājot tos pietiekamā daudzumā, ar šiem bonusa punktiem ir iespējams daļēji vai pilnībā samaksāt par preci.

Ja esat izmantojuši šādu iespēju interneta veikalā, kas darbojas ārpus Eiropas Savienības, jāņem vērā, ka, saņemot preci pasta sūtījumā Latvijā, Jums tā būs jāatmuito.

Saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvajos aktos* noteikto, ja samaksa par preci veikta ar uzkrātajiem bonusa punktiem, kas piešķirti par iepriekš veiktajiem pirkumiem, tad šāds maksājamās summas samazinājums nav uzskatāms par atlaidi. Tādējādi, nosakot preces muitas vērtību, muita ņem vērā rēķinā norādīto preces pilno cenu, t.i. faktiski samaksāto summu kopā ar summu, kas nosegta ar bonusa punktiem.

Tas nozīmē, ka Importa muitas deklarācijā pasta sūtījumiem ir jānorāda preces pilnā cena, bez samazinājuma, un aprēķinātais nodoklis ir jāmaksā no preces pilnās vērtības.

___________

*Komisijas 2015.gada 24.novembra Īstenošanas regula (ES) 2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu, 130.pants

*Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9.oktobra Regula (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu, 70.pants

Ja Jums ir jautājums, uz kuru nevarat atrast atbildi VID mājaslapas sadaļā Pasta sūtījumi vai sadaļā Biežāk uzdotie jautājumi, lūdzam rakstīt Muitas pārvaldei VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā https://eds.vid.gov.lv/login/, atverot sadaļu “Sarakste ar VID” – “Rakstīt jaunu vēstuli” un izvēloties kategoriju “Konsultācijas muitas jomā”, vai zvanīt uz VID konsultatīvo tālruni: +371 67120000 (izvēloties sarunu tēmu “Muita”).

Atbilde:

Ja EDS aizpildījāt un iesniedzāt Importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem, to var atrast saraksta Manas deklarācijas sadaļā Noformēšana pabeigta – sūtījumu var saņemt.

noformetas_deklaracijas_atrasana_emdas.png

 Lai deklarāciju izdrukātu, tā ir jāatver (klikšķinot uz konkrētā ieraksta) un jāspiež poga

drukat.png

Ja aizpildījāt un iesniedzāt Importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem ar papildu datiem, detalizētu informācija, kā deklarāciju atrast, un instrukcija, kā to saglabāt PDF formātā, lai vēlāk izdrukātu vai pārsūtītu pārvadātājam, ir atrodama ŠEIT.

Atbilde:  

Lai samaksātu par precēm aprēķināto nodokli, ir jāatver deklarācija (klikšķinot uz ieraksta), kas ir statusā “Gaida maksājumu”.  Šādu deklarāciju var atrast sadaļas “Manas deklarācijas” apakšsadaļā “Jāveic maksājums”.

javeic_maksajums.png

 Kad deklarācija ir atvērta, jāspiež poga

maksat_0.png

 Nospiežot pogu “Maksāt”, atveras www.latvija.lv e-pakalpojums “Muitas maksājumu veikšana tiešsaistes režīmā” un var samaksāt nodokli, izmantojot internetbanku.

Kad nodoklis ir samaksāts un maksājuma apstrāde pabeigta, deklarācijai tiek piešķirts statuss “Preces izlaistas”. Tad (atkarībā no tā, kas ir piegādātājs) var vērsties pie eksprespasta, lai vienotos par sūtījuma saņemšanas laiku un vietu, vai arī gaidīt, kad Latvijas Pasts piegādās sūtījumu pastkastītē vai informēs par sūtījuma saņemšanu pasta nodaļā.

Ja persona uzdod jautājumu par konkrētu muitas deklarāciju vai sūtījumu, muitai persona ir jāidentificē, lai varētu sniegt informāciju.

Tādēļ gadījumā, ja Jums ir jautājums par konkrētu Jūsu noformētu muitas deklarāciju, lūdzam to iesniegt VID Muitas pārvaldei vienā no šādiem veidiem:

 1. VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā https://eds.vid.gov.lv/login/, izvēloties sadaļu Sarakste ar VID – Rakstīt jaunu vēstuli un kategoriju “Konsultācijas muitas jomā”;
 2. ar elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu nosūtīt VID Muitas pārvaldei uz e-pasta adresi: MP.lietvediba@vid.gov.lv.

Ja Jūs esat saņēmis aicinājumu vai īsziņu no Latvijas Pasta vai saņēmis ziņu no kurjerpakalpojumu sniedzēja par muitojamu sūtījumu, lai apmaksātu nodokļus, ir jāaizpilda un jāiesniedz elektroniska muitas deklarācija, kā to nosaka Eiropas Savienības normatīvie akti.

Muitas deklarāciju Jūs varat vai nu aizpildīt pats, vai arī pilnvarot pārstāvi muitā (muitošanas speciālistu, muitas brokeri), kas sniedz ar muitas formalitāšu nokārtošanu saistītus pakalpojumus.

Informācija par to, kā aizpildīt Importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem, ja sūtījums ir pirkums, pieejama šeit.

Informācija par to, kā aizpildīt Importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem, ja sūtījums ir dāvana, pieejama šeit.

Videopamācība, kā noformēt un iesniegt Importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem, skatāma šeit.

Ja deklarāciju, kura ir statusā “Preces izlaistas”, ir nepieciešams labot vai anulēt, personai ir jāiesniedz aizpildīts “Pēcmuitošanas pieteikums”.

Lai atvērtu un aizpildītu “Pēcmuitošanas pieteikumu”, lietotājam ir:

 1. jāatrod importa muitas deklarācija pasta sūtījumiem, kuru nepieciešams labot vai anulēt. (Detalizēta informācija par to, kā atrast noformētu importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem, ir atrodama šeit.
 2. jāatver konkrētā deklarācija, kuras statuss ir “Preces izlaistas”.
  deklaracijas_statuss_preces_izlaistas.png
 3.  jāspiež poga “Pēcmuitošanas pieteikums”. (Poga atrodas deklarācijas apakšējā daļā)
  jaspiez_poga_pecmuitosanas_pieteikums._poga_atrodas_deklaracijas_apakseja_dala.png
 4. jāaizpilda un jāiesniedz “Pēcmuitošanas pieteikums”.
  capture.jpg

 Kad būs nospiesta poga “Iesniegt”, lietotājam tiks attēlots šāds paziņojums:

kad_bus_nospiesta_poga_iesniegt_lietotajam_tiks_attelots_sads_pazinojums.jpg

Atbilde:

Attiecībā uz deklarācijas lauka “Valūtas kurss” aizpildīšanu ir nošķirami divu veidu gadījumi.  

1) Ja Eiropas Centrālā Banka deklarācijā norādītajai valūtai ir noteikusi valūtas kursu, tad, aizpildot Importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem, sistēma automātiski aizpilda lauku “Valūtas kurss”.

Deklarācijā tiek attēlots aktuālais valūtas maiņas kurss, ko katra mēneša priekšpēdējā trešdienā publicē Eiropas Centrālā Banka, un šis valūtas kurss ir spēkā visu nākamo mēnesi.

2) Ja Eiropas Centrālā Banka nav noteikusi valūtas kursu kādai valūtai, lauks “Valūtas kurss” ir jāaizpilda manuāli.

valutas_kurss.png

 

Šādā gadījumā jāizmanto pasaules finanšu tirgus atzīta finanšu informācijas sniedzēja, piemēram, „XO”, katra mēneša priekšpēdējā trešdienā publicētais valūtas tirgus kurss attiecībā pret eiro. Deklarācijas laukā „Valūtas kurss” jāievada valūtas kurss, kas aprēķināts šādi: 1 dalot ar “XE” publicēto ārvalstu valūtu kursu pret eiro.

Importa muitas deklarācijas pasta sūtījumiem aizpildīšanai izmantojamais aktuālais valūtas kursu saraksts un plašāka informācija par valūtas kursa noteikšanu lasāma šeit.

Valūtas kursa aprēķina piemērs
Rēķins ir izrakstīts Ukrainas grivnās (UAH). Eiropas Centrālā Banka nav noteikusi valūtas kursu UAH.

VID mājaslapā publicēts valūtas kurss (piemēro no 01.04.2020. līdz 30.04.2020.): 29,603060

Valūtas kursa aprēķins: 1 / 29,603060 = 0,03378.

Laukā “Valūtas kurss” jānorāda: 0,03378.

Atbilde:

Pagaidu uzglabāšanas deklarācijas (PUD) numurs, tāpat kā cita informācija, kas nepieciešama Importa muitas deklarācijas pasta sūtījumiem aizpildīšanai, būs norādīta “Latvijas Pasta”, kurjerpasta vai eksprespasta  paziņojumā par saņemto sūtījumu.

pud.png

 Tādēļ aicinām vispirms sagaidīt ziņu par sūtījumu no “Latvijas Pasta”, kurjerpasta vai eksprespasta un tikai tad EDS aizpildīt Importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem (EDS sadaļā IKS PS) un veikt aprēķināto nodokļu apmaksu.

Brīdināt vai nebrīdināt pircēju par iespējamo nepieciešamību pirkumu atmuitot, ir pārdevēja izvēle. Atbildīgākie pārdevēji, rūpējoties par klientu, informē, ka viņam ir jārēķinās ar iespējamām muitas formalitātēm un papildu izmaksām.

Piemēram:

1-muita.png

vai

2-muita.png

Daži pārdevēji mēdz iekasēt maksu par muitas formalitāšu kārtošanu un muitas maksājumiem.

Piemēram:

3-muita_0.png

Gadījumos, kad šī maksa ir iekasēta, bet pakalpojums nav nodrošināts, ar pretenzijām ir jāvēršas pie pakalpojuma sniedzēja.

Atbilde: 

Ja importa muitas deklarācijā pasta sūtījumiem ir pieprasītas izmaiņas, tad šo deklarāciju ir iespējams atrast sadaļā “Manas deklarācijas”, apakšsadaļā “Apstrāde”.

importa_muitas_dekleracija.png

Atverot importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem, kas ir statusā “Izmaiņas pieprasītas”, deklarācijas galvenē ir redzams tas, kādas tieši izmaiņas ir veicamas.

deklaracijas_statuss.png

Lai deklarācijā veiktu labojumus, jāspiež poga “Rediģēt”.

rediget.png
ja.png

Deklarācija tiek atvērta rediģēšanas režīmā, un lietotājam ir iespēja veikt nepieciešamos labojumus. Kad visi labojumi veikti, ir jāspiež poga “Iesniegt”, un deklarācijas labojumi tiek iesniegti.

iesniegt.png

Atbilde:

Ja 2014. gada 31. jūlija Padomes Regulas (ES) Nr. 833/2014 XXI pielikumā uzskaitītajām precēm nav Krievijas izcelsme, bet tās tikai tiek eksportētas no Krievijas, arī šādas preces Eiropas Savienībā importēt ir aizliegts.

Regulas (ES) Nr. 833/2014 3.i panta 1.punktā noteikts: Savienībā ir aizliegts tieši vai netieši pirkt, importēt vai nodot XXI pielikumā uzskaitītās preces, ja šo preču izcelsme ir Krievijā vai ja tās tiek eksportētas no Krievijas.

Atbilde:

Nē, nedrīkst, jo Regulas (ES) Nr. 833/2014 3.i panta 1.punktā noteikts aizliegums ne tikai tieši vai netieši pirkt un importēt, bet arī nodot XXI pielikumā uzskaitītās preces, ja šo preču izcelsme ir Krievijā vai ja tās tiek eksportētas no Krievijas.

Atbilde:

Importa muitas procedūra pasta sūtījumam ir jāpiemēro kā vienam veselumam, to nedalot. Ja pasta sūtījumā ir vairākas preces, bet ne uz visām attiecas importa aizliegums, šāds sūtījums netiks atvērts un sadalīts, bet nosūtīts atpakaļ nosūtītājam.

Atbilde:

Ja pasta sūtījumā ir preces, kuras ir aizliegts importēt Eiropas Savienībā, sūtījumu saņemt nav iespējams. Ja par pasta sūtījumu noteiktā laikā netiek iesniegta muitas deklarācija, pasta komersants šo sūtījumu pēc 30 dienu uzglabāšanas nosūta atpakaļ sūtījuma nosūtītājam. Sūtījuma atpakaļ nosūtīšanas kārtību nosaka pasta komersants.