Informācija ziņu sniedzējiem


Saskaņā ar 15.05.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 276 Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienestam sniedzama informācija par fiziskās personas kontu apgrozījumu un atlikumu 4.punktu Valsts ieņēmumu dienests publicē Valsts informācijas sistēmu savietotāja datu izplatīšanas tīkla kanāla nosaukumu ziņu sniegšanai par kontu apgrozījumu virs 15000 EUR:

  • Kanāla nosaukums: Ziņu sniegšana VID par kontu apgrozījumu virs 15000 EUR
  • Kanāla URN: URN:IVIS:100001:CHA-VID_Kontu_apgrozijums-TYPE-DSK

Informējam, ka Valsts informācijas sistēmu savietotāja XML shēmu katalogā no 09.04.2018. lietotājiem – ziņu sniedzējiem ir pieejama XML shēmas struktūras versija 1.0 ziņu sniegšanai par kontu apgrozījumu virs 15000 EUR:

Aktuālā adrese: http://ivis.eps.gov.lv/XMLSchemas/100580/Account/v1-0/PersonAccountBalance.xsd