Pievienotās vērtības nodokļa likmes

 Publicēts: 05.08.2021. 10.30


Apakšsadaļu izvēlne

Likme

Nodokļa bāze

Periods, par kuru tiek aprēķināts nodoklis

21%

1) preču piegāde un tai pielīdzināmi darījumi par atlīdzību

2) pakalpojumu sniegšana un tai pielīdzināmi darījumi par atlīdzību

3) preču iegāde Eiropas Savienības teritorijā par atlīdzību

4) preču imports

5) pakalpojumu saņemšana iekšzemē no Eiropas Savienības dalībvalstu nodokļu maksātājiem, trešo valstu vai trešo teritoriju nodokļu maksātājiem

6) jebkuras personas veikta jaunu transportlīdzekļu iegāde Eiropas Savienības teritorijā

Plašāka informācija PVN likuma desmitajā nodaļā

Viens kalendāra mēnesis:

1) ja ar nodokli apliekamo darījumu vērtība pirmstaksācijas gadā vai taksācijas gada laikā pārsniedz 40 000 EUR

2) ja tiek veiktas preču piegādes Eiropas Savienības teritorijā (tai skaitā piedaloties PVN likuma 16.panta ceturtajā daļā minētajās preču piegādēs) vai citu dalībvalstu nodokļu maksātājiem tiek sniegti pakalpojumi, kuru sniegšanas vietu nosaka PVN likuma 19.panta pirmā daļa

3) PVN grupai un fiskālajam pārstāvim

Taksācijas periods viens kalendāra mēnesis tiek saglabāts sešus kalendāra mēnešus kopš reģistrācijas brīža VID PVN maksātāju reģistrā

Viens ceturksnis:

reģistrētam nodokļa maksātājam, kurš taksācijas gadā reģistrēts VID PVN maksātāju reģistrā, ja tā apliekamo darījumu vērtība taksācijas gada laikā nepārsniedz 40 000 EUR un, ja tas neveic preču piegādes ES teritorijā vai nesniedz citu dalībvalstu nodokļu maksātājiem pakalpojumus, kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar PVN likuma 19.panta pirmo daļu

un ir pagājuši seši kalendāra mēneši kopš reģistrācijas VID PVN maksātāju reģistrā

12%

1) medikamenti un medicīniskas ierīces atbilstoši PVN likuma 42.panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajam

2) zīdaiņiem paredzētie specializētie pārtikas produkti

3) pasažieru un to bagāžas regulāro pārvadājumu pakalpojumi iekšzemē

4) mācību literatūra un oriģinālliteratūra

5) laikraksti, žurnāli un citi periodiskie izdevumi

6) izmitināšanas pakalpojumi tūristu mītnēs

7) koksnes kurināmā piegāde iedzīvotājiem, kas pērk un patērē to mājsaimniecībā

9) siltumenerģijas piegāde iedzīvotājiem, kas pērk un patērē to mājsaimniecībā

9) PVN likuma 42.pantā minēto preču imports un šo preču iegādes ES teritorijā.

Plašāka informācija PVN likuma 42.pantā

Viens kalendāra mēnesis:

1) ja ar nodokli apliekamo darījumu vērtība pirmstaksācijas gadā vai taksācijas gada laikā pārsniedz 40 000 EUR

2) ja tiek veiktas preču piegādes Eiropas Savienības teritorijā (tai skaitā piedaloties PVN likuma 16.panta ceturtajā daļā minētajās preču piegādēs) vai citu dalībvalstu nodokļu maksātājiem tiek sniegti pakalpojumi, kuru sniegšanas vietu nosaka PVN likuma 19.panta pirmā daļa

3) PVN grupai un fiskālajam pārstāvim

Taksācijas periods viens kalendāra mēnesis tiek saglabāts sešus kalendāra mēnešus kopš reģistrācijas brīža VID PVN maksātāju reģistrā

Viens ceturksnis:

reģistrētam nodokļa maksātājam, kurš taksācijas gadā reģistrēts VID PVN maksātāju reģistrā, ja tā apliekamo darījumu vērtība taksācijas gada laikā nepārsniedz 40 000 EUR un, ja tas neveic preču piegādes ES teritorijā vai nesniedz citu dalībvalstu nodokļu maksātājiem pakalpojumus, kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar PVN likuma 19.panta pirmo daļu

un ir pagājuši seši kalendāra mēneši kopš reģistrācijas VID PVN maksātāju reģistrā

 

5%

1) Svaigie augļi, ogas un dārzeņi, tostarp mazgāti, mizoti, lobīti, griezti un fasēti, bet nav apstrādāti termiski vai kā citādi (piemēram, saldēti, sālīti, kaltēti)

2) PVN likuma 42.panta 16.daļā minēto preču imports un šo preču iegādes ES teritorijā

 

Viens kalendāra mēnesis:

1) ja ar nodokli apliekamo darījumu vērtība pirmstaksācijas gadā vai taksācijas gada laikā pārsniedz 40 000 EUR

2) ja tiek veiktas preču piegādes Eiropas Savienības teritorijā (tai skaitā piedaloties PVN likuma 16.panta ceturtajā daļā minētajās preču piegādēs) vai citu dalībvalstu nodokļu maksātājiem tiek sniegti pakalpojumi, kuru sniegšanas vietu nosaka PVN likuma 19.panta pirmā daļa

3) PVN grupai un fiskālajam pārstāvim

Taksācijas periods viens kalendāra mēnesis tiek saglabāts sešus kalendāra mēnešus kopš reģistrācijas brīža VID PVN maksātāju reģistrā

Viens ceturksnis:

reģistrētam nodokļa maksātājam, kurš taksācijas gadā reģistrēts VID PVN maksātāju reģistrā, ja tā apliekamo darījumu vērtība taksācijas gada laikā nepārsniedz 40 000 EUR un, ja tas neveic preču piegādes ES teritorijā vai nesniedz citu dalībvalstu nodokļu maksātājiem pakalpojumus, kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar PVN likuma 19.panta pirmo daļu

un ir pagājuši seši kalendāra mēneši kopš reģistrācijas VID PVN maksātāju reģistrā

 

0%

1) preču eksports un  to preču piegādes, kas nav izlaistas brīvam apgrozījumam, ja preču piegādes tiek veiktas  muitas noliktavās un brīvajās zonās

2) preču piegāde, ja prece ir nosūtīta fiskālajam pārstāvim turpmākai eksportēšanai

3) preču piegāde ES teritorijā, ja preču saņēmējs ir citas dalībvalsts reģistrēts nodokļa maksātājs un preces tiek piegādātas uz citu dalībvalsti

4) jauna transportlīdzekļa piegāde citas dalībvalsts jebkurai personai

5) fiskālā pārstāvja veiktai preču iegādei ES, ja tās paredzētas eksportēt

6) preču imports atbilstoši PVN likuma 45.pantā noteiktajam

7) pakalpojumi, kuru sniegšanas vieta ir iekšzeme, un kas:

7.1.) tieši saistīti ar preču eksportu, importu, tranzīta pārvadājumiem, kā arī pakalpojumi brīvajās zonās un muitas noliktavās, kas saistīti ar precēm, kas nav laistas brīvā apgrozībā

7.2.) starptautiskie pasažieru pārvadājumi

8) kuģu un gaisakuģu degvielas uzpilde un apgādei paredzēto preču piegāde un pakalpojumu (kuru sniegšanas vieta ir iekšzeme) sniegšana

9) preču piegādes trešās valsts vai trešās teritorijas fiziskajām personām (kas nav nodokļa maksātājas), ja minētās personas izved iekšzemē iegādātās preces no ES teritorijas

10) citi darījumi saskaņā ar PVN likuma 43.– 50.pantu, ievērojot 51.panta noteiktos nosacījumus

11) Covid-19 vakcīnas un  Covid-19 in vitro diagnostikas medicīnisko ierīču piegādei iekšzemē atbilstoši PVN likuma 42.panta septiņpadsmitajā un astoņpadsmitajā daļā noteiktajam

12) pakalpojumi, kuru sniegšanas vieta ir iekšzeme, un kas:

12.1.) cieši saistīti ar Covid-19 vakcīnas piegādi iekšzemē

12.2.) cieši saistīti ar Covid-19 in vitro diagnostikas medicīnisko ierīču piegādi iekšzeme

Viens kalendāra mēnesis:

1) ja ar nodokli apliekamo darījumu vērtība pirmstaksācijas gadā vai taksācijas gada laikā pārsniedz 40 000 EUR

2) ja tiek veiktas preču piegādes Eiropas Savienības teritorijā (tai skaitā piedaloties PVN likuma 16.panta ceturtajā daļā minētajās preču piegādēs) vai citu dalībvalstu nodokļu maksātājiem tiek sniegti pakalpojumi, kuru sniegšanas vietu nosaka PVN likuma 19.panta pirmā daļa

3) PVN grupai un fiskālajam pārstāvim

Taksācijas periods viens kalendāra mēnesis tiek saglabāts sešus kalendāra mēnešus kopš reģistrācijas brīža VID PVN maksātāju reģistrā

 

Viens ceturksnis:

1) reģistrētam nodokļa maksātājam, kurš taksācijas gadā reģistrēts VID PVN maksātāju reģistrā, ja tā apliekamo darījumu vērtība taksācijas gada laikā nepārsniedz 40 000 EUR un, ja tas neveic preču piegādes ES teritorijā vai nesniedz citu dalībvalstu nodokļu maksātājiem pakalpojumus, kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar PVN likuma 19.panta pirmo daļu

un ir pagājuši seši kalendāra mēneši kopš reģistrācijas VID PVN maksātāju reģistrā

 

Ar nodokli neapliekami pakalpojumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) pasta pakalpojumi atbilstoši PVN likuma 52.panta pirmās daļas 1.punktam

2) medicīnas pakalpojumi atbilstoši PVN likuma 52.panta pirmās daļas 3. un 4.punktam

3) zobārstniecības, zobu tehniķu un zobu higiēnistu sniegtie pakalpojumi

4) sociālās aprūpes, profesionālās un sociālās rehabilitācijas, sociālās palīdzības un sociālā darba pakalpojumi

5) pirmsskolas izglītības iestāžu sniegtie bērnu uzturēšanās pakalpojumi

6) skolēnu pārvadājumu pakalpojuma daļa, ko finansē no pašvaldību budžetiem un ko veic licencēti pārvadātāji

7) bezdarbnieku profesionālās apmācības vai pārkvalificēšanas pakalpojumi

8) valsts atzītu izglītības iestāžu pakalpojumi

9) teātra un cirka izrādes, koncerti, valsts atzītu muzeju un izstāžu apmeklējumi (ja tiek ievēroti PVN likuma 52.panta otrajā daļā minētie nosacījumi)

10) autora saņemtā atlīdzība par darbu un tā izmantošanu, kā arī izpildītāja un fonogrammu producenta saņemtā atlīdzība par blakustiesību objektu un tā izmantošanu

11) apdrošināšanas pakalpojumi

12) atsevišķi finanšu darījumi

13) iedzīvotājiem sniegtie pakalpojumi par  dzīvojamo telpu īri

14) azartspēles, izlozes un loterijas

15) pakalpojumus, ko neatkarīgās personu grupas dalībnieks sniedz, atbilstoši PVN likumā 52.panta 32.daļai, citiem šīs grupas dalībniekiem, ja ir izpildāmi visi PVN likumā 52.panta 33.daļā noteiktie nosacījumi

Citi darījumi saskaņā ar PVN likuma 52. – 54.pantu.

Atbrīvojumi ir piemērojami, ņemot vērā PVN likuma 52.– 54.pantā noteiktos nosacījumus

Viens kalendāra mēnesis:

1) ja ar nodokli apliekamo darījumu vērtība pirmstaksācijas gadā vai taksācijas gada laikā pārsniedz 40 000 EUR

2) ja tiek veiktas preču piegādes Eiropas Savienības teritorijā (tai skaitā piedaloties PVN likuma 16.panta ceturtajā daļā minētajās preču piegādēs) vai citu dalībvalstu nodokļu maksātājiem tiek sniegti pakalpojumi, kuru sniegšanas vietu nosaka PVN likuma 19.panta pirmā daļa

3) PVN grupai un fiskālajam pārstāvim

Taksācijas periods viens kalendāra mēnesis tiek saglabāts sešus kalendāra mēnešus kopš reģistrācijas brīža VID PVN maksātāju reģistrā

 

Viens ceturksnis:

1) reģistrētam nodokļa maksātājam, kurš taksācijas gadā reģistrēts VID PVN maksātāju reģistrā, ja tā apliekamo darījumu vērtība taksācijas gada laikā nepārsniedz 40 000 EUR un, ja tas neveic preču piegādes ES teritorijā vai nesniedz citu dalībvalstu nodokļu maksātājiem pakalpojumus, kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar PVN likuma 19.panta pirmo daļu

un ir pagājuši seši kalendāra mēneši kopš reģistrācijas VID PVN maksātāju reģistrā

 

Ar nodokli neapliekamas preces

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) pasta apmaksas zīmes, ko laiž apgrozībā un piegādā saskaņā ar Pasta likumu

2) cilvēka orgānu, mātes piena un cilvēka asiņu (tai skaitā asins plazmas un asins šūnu) piegāde

3) preču piegādes un pakalpojumu sniegšana bērnu un jauniešu tiesību aizsardzības mērķiem, ko veic sabiedriskā labuma organizācijas

4) lietota nekustamā īpašuma pārdošana, ja netiek piemērota PVN likuma 144.pantā noteiktā īpašā kārtība

5) PVN likuma 52.panta pirmajā daļā minēto preču imports

6) preču imports, ko veic PVN likuma 53.panta septītajā daļā noteiktās personas

7) preču iegāde ES teritorijā, ja tām piemērojams atbrīvojums atbilstoši PVN likuma 54.pantam

8) preču piegādes, par kuru iegādi vai izmantošanu reģistrēts nodokļa maksātājs nav atskaitījis priekšnodokli, jo tās tika paredzētas citiem mērķiem, nevis ar nodokli apliekamo darījumu nodrošināšanai (tai skaitā par luksusa precēm, precēm reģistrēta nodokļa maksātāja, tā personāla vai citu personu privātajām vajadzībām un izklaidei)

9) gāzes importu, kas transportēta, izmantojot dabasgāzes sistēmu vai tīklus

10) preču importu, kas netiek aplikts ar muitas nodokli

11) preču atpakaļievešanu iekšzemē pēc izvešanas uz laiku, ja to veic persona, kura preces eksportējusi

12) preču importu, ko iekšzemē ieved personīgajā bagāžā fiziskā persona, kas ierodas no trešās valsts vai trešās teritorijas (ja tas nav paredzēts komerciāliem nolūkiem)

13) tabakas izstrādājumus, alkoholiskos dzērienus un degvielu, ko ceļotājs ieved personīgajā bagāžā (ievērojot noteiktos daudzuma ierobežojumus)

Citi darījumi saskaņā ar PVN likuma 52. – 54.pantu.

Atbrīvojumi ir piemērojami, ņemot vērā PVN likuma 52.– 54.pantā noteiktos nosacījumus

Viens kalendāra mēnesis:

1) ja ar nodokli apliekamo darījumu vērtība pirmstaksācijas gadā vai taksācijas gada laikā pārsniedz 40 000 EUR

2) ja tiek veiktas preču piegādes Eiropas Savienības teritorijā (tai skaitā piedaloties PVN likuma 16.panta ceturtajā daļā minētajās preču piegādēs) vai citu dalībvalstu nodokļu maksātājiem tiek sniegti pakalpojumi, kuru sniegšanas vietu nosaka PVN likuma 19.panta pirmā daļa

3) PVN grupai un fiskālajam pārstāvim

Taksācijas periods viens kalendāra mēnesis tiek saglabāts sešus kalendāra mēnešus kopš reģistrācijas brīža VID PVN maksātāju reģistrā

 

Viens ceturksnis:

1) reģistrētam nodokļa maksātājam, kurš taksācijas gadā reģistrēts VID PVN maksātāju reģistrā, ja tā apliekamo darījumu vērtība taksācijas gada laikā nepārsniedz 40 000 EUR un, ja tas neveic preču piegādes ES teritorijā vai nesniedz citu dalībvalstu nodokļu maksātājiem pakalpojumus, kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar PVN likuma 19.panta pirmo daļu

un ir pagājuši seši kalendāra mēneši kopš reģistrācijas VID PVN maksātāju reģistrā 

 

 

PVN nepiemēro

1) darījumiem, kuri nav uzskatāmi par ar nodokli apliekamiem darījumiem saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 5. – 7.pantu

2) preču piegādēm, ja piegādes vieta nav iekšzeme, un pakalpojumiem, kuru sniegšanas vieta nav iekšzeme

3) darījumiem PVN grupas ietvaros, ievērojot PVN likuma 11.pantā noteiktos nosacījumus

 

 

 

Viens kalendāra mēnesis:

1) ja ar nodokli apliekamo darījumu vērtība pirmstaksācijas gadā vai taksācijas gada laikā pārsniedz 40 000 EUR

2) ja tiek veiktas preču piegādes Eiropas Savienības teritorijā (tai skaitā piedaloties PVN likuma 16.panta ceturtajā daļā minētajās preču piegādēs) vai citu dalībvalstu nodokļu maksātājiem tiek sniegti pakalpojumi, kuru sniegšanas vietu nosaka PVN likuma 19.panta pirmā daļa

3) PVN grupai un fiskālajam pārstāvim

Taksācijas periods viens kalendāra mēnesis tiek saglabāts sešus kalendāra mēnešus kopš reģistrācijas brīža VID PVN maksātāju reģistrā

 

Viens ceturksnis:

1) reģistrētam nodokļa maksātājam, kurš taksācijas gadā reģistrēts VID PVN maksātāju reģistrā, ja tā apliekamo darījumu vērtība taksācijas gada laikā nepārsniedz 40 000 EUR un, ja tas neveic preču piegādes ES teritorijā vai nesniedz citu dalībvalstu nodokļu maksātājiem pakalpojumus, kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar PVN likuma 19.panta pirmo daļu

un ir pagājuši seši kalendāra mēneši kopš reģistrācijas VID PVN maksātāju reģistrā