Informējam, ka Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk – VID) ir “nulles” tolerance pret kukuļu un dāvanu pieņemšanu.

Neatļautu dāvanu pasniegšana VID nodarbinātajam ir administratīvi sodāma, savukārt kukuļa došana – krimināli sodāma darbība.

Tādēļ, ja vēlaties izteikt pateicību VID nodarbinātajam, varat to izteikt ar smaidu, atstājot pozitīvu rakstisku atsauksmi VID informācijas centrā vai nosūtot elektroniski uz vid@vid.gov.lv.

Jūs varat mazināt korupciju, sniedzot informāciju VID Iekšējās drošības pārvaldei uz elektroniskā pasta adresi IDP.lietvediba@vid.gov.lv vai Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam ziņošanas platformā vai lietotnē "Ziņo KNAB!".

Lūdzu skatīt infografiku