VID (iestādes darbības nodrošināšana) rekvizīti

Saņēmēja nosaukums: Valsts ieņēmumu dienests

Saņēmēja reģistrācijas numurs: 90000069281

Bankas konts: LV26TREL2130056037000

Bankas nosaukums: Valsts kase

Bankas kods: TRELLV22

VID (nodokļu administrēšanai) rekvizīti

Vienotais nodokļu konts

Saņēmēja nosaukums: Valsts ieņēmumu dienests

Saņēmēja reģistrācijas numurs: 90000010008

Bankas konts: LV33TREL1060000300000

Bankas nosaukums: Valsts kase

Bankas kods: TRELLV22