Rezidenta apliecību var saņemt EDS.

Rezidenta apliecība nepieciešama, lai nodokļu maksātājs – fiziska vai juridiska persona, varētu piemērot nodokļu konvencijā noteiktos nodokļu atvieglojumus, vienkāršoti sakot, lai veicot starpvalstu darījumus, būtu pamatojums nemaksāt nodokļus dubultā. Nodrošinot datu konfidencialitāti, elektroniski sagatavotajai rezidenta apliecībai automātiski tiek pievienots unikāls QR kods un izziņas kods. Zinot rezidenta apliecībai automātiski piešķirto izziņas kodu un nodokļa maksātāja reģistrācijas numuru, var pārliecināties, ka apliecība ir autentiska, t.i., nav viltota.

Skatiet infografiku, kurā pa soļiem attēlots kā “Rezidenta apliecību” var saņemt EDS.

rezidenta_apliecibas_sagatavosana-01_2.png
Saite uz infografiku "Rezidenta apliecības sagatavošanai"

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.178 “Kārtība, kādā piemērojami starptautiskajos līgumos par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu noteiktie nodokļu atvieglojumi”, maksājumu izmaksātājam atvieglojumu apliecība obligāti iesniedzama elektroniski EDS.

Iesniedzot atvieglojumu apliecību EDS, nodokļu maksātājam nepieciešams:

  • norādīt informāciju par maksājumu izmaksātāju;
  • norādīt informāciju par maksājumu saņēmēju;
  • norādīt ienākumu veidu un datumu, ar kuru tiek pieprasīts piemērot maksājumu aplikšanu ar nodokli;
  • pievienot skenētus/digitalizētus dokumentus.

Metodiskais materiāls:

Skatiet infografiku, kurā pa soļiem attēlots kā “Rezidenta apliecība – iesniegums nodokļu atvieglojumu piemērošanai” var iesniegt EDS.

rezidenta_aplieciba_-_iesniegums_nodoklu_atvieglojumu_piemerosanai-01-01.jpg