Kas ir Valsts ieņēmumu dienests?

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) ir finanšu ministra padotībā esoša iestāde. VID darbību nosaka likums “Par Valsts ieņēmumu dienestu”. VID iekasē nodokļus un nodevas Latvijā un uz muitas robežas. VID arī uzskaita nodokļu maksātājus, uzrauga akcīzes preces, kārto muitas lietas, atklāj noziedzīgus nodarījumus. VID darbinieki paskaidro, kādi nodokļi ir jāmaksā.

VID sniedz iedzīvotājiem dažādus pakalpojumus. Lielākā daļa no tiem ir bezmaksas.

VID vadība

VID vada Ģenerāldirektors, viņam ir konsultants plānošanas un attīstības jautājumos, eksperts administratīvajos jautājumos, konsultants komunikācijas un sabiedrisko attiecību jautājumos.
Ģenerāldirektoram, ir trīs vietnieki: nodokļu, muitas un informātikas jomās.
Ģenerāldirektora un viņa vietnieku pārraudzībā ir dažādas VID struktūrvienības.
Ģenerāldirektora pārraudzībā ir:

 • Iekšējā audita daļa
 • Iekšējās drošības pārvalde
 • Juridiskā un pirmstiesas strīdu izskatīšanas pārvalde
 • Personālvadības pārvalde
 • Nelegāli iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārvalde
 • Nodokļu maksātāju uzvedības analīzes un prognozēšanas pārvalde
 • Nodokļu un muitas policijas pārvalde
 • Slepenības un drošības režīma nodrošināšanas daļa
 • Stratēģiskās vadības lietu un sabiedrisko attiecību pārvalde

Ģenerāldirektora vietnieka, Informātikas pārvaldes direktora pārraudzībā ir:

 • Finanšu pārvalde
 • Informātikas pārvalde
 • Informācijas sistēmu drošības pārvaldības daļa
 • Nodrošinājuma pārvalde

Ģenerāldirektora vietnieka muitas jomā, Muitas pārvaldes direktora pārraudzībā ir Muitas pārvalde.
Ģenerāldirektora vietnieka nodokļu jomā, Nodokļu pārvaldes direktora pārraudzībā ir:

 • Nodokļu pārvalde
 • Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde
Kas ir nodoklis?

Nodoklis ir ar likumu noteikts obligāts periodisks vai vienreizējs maksājums valsts budžeta vai pašvaldību budžetu ieņēmumu nodrošināšanai un valsts funkciju un pašvaldību funkciju finansēšanai.

Nodokļus maksā tie, kas strādā. Nodokļos iekasēto naudu valsts izmanto iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai – veselībai, izglītībai, drošībai, pensijām un pabalstiem.

Kas ir valsts nodeva?

Valsts nodeva ir obligāts maksājums valsts budžetā vai likumā “Par nodokļiem un nodevām” noteiktajos gadījumos pašvaldības budžetā par valsts vai pašvaldības institūcijas veicamo darbību, kas izriet no šīs institūcijas funkcijām.

Valsts nodevas tiek uzliktas saskaņā ar likumiem un Ministru kabineta noteikumiem.

Kā es varu sazināties ar Valsts ieņēmumu dienestu?

Konsultācijas var saņemt, zvanot uz konsultatīvo tālruni +371 67120000, rakstot mums, izmantojot Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) sadaļu “Sarakste ar VID”. Izvēloties sadaļu “Iestādes kontakti”, uz EDS tiksiet novirzīts automātiski. Varat arī iesniegt savu iesniegumu jebkurā klientu apkalpošanas centrā vai nosūtīt savu jautājumu pa pastu uz adresi Talejas iela 1, Rīga, LV-1978. Visu klientu apkalpošanas nodaļu telefonus un adreses skatīt ŠEIT.

Kāda ir Valsts ieņēmumu dienesta adrese?

Talejas iela 1, Rīga, LV-1978
Visu klientu apkalpošanas nodaļu adreses skatīt ŠEIT.