Profesiju vidējām stundu tarifa likmēm sadalījumā pa mēnešiem ir informatīvs raksturs. VID apkopotā informācija var mainīties atbilstoši nodokļu maksātāju iesniegtajiem pārskatu precizējumiem, kas noteikti likuma “Par nodokļiem un nodevām” 16.pantā. Nodokļu maksātājus, kuri vēlas novērtēt sava uzņēmuma profesiju grupu stundas tarifa likmju atbilstību Publisko iepirkumu likuma  48.panta 1.1daļas prasībām, lūdzam izmantot datus, kas ievietoti sadaļas “Publisko iepirkumu likuma normu piemērošana” apakšsadaļā “Profesiju grupu vidējās stundas tarifa likmes valstī”.

Izvēlieties periodu: