Stratēģija, plāns, pārskati

 Publicēts: 09.06.2021. 09.47


Apakšsadaļu izvēlne

VID attīstības stratēģija 2020.–2022.gadam 

(apstiprināta ar FM 2020.gada 24.aprīļa rīkojumu Nr.138) ir vidēja termiņa vadības dokuments, kas nodrošina VID darbības plānošanu, nosakot VID misiju, vērtības, stratēģiskos mērķus, galvenos rīcības virzienus, rezultatīvos rādītājus un to sasniedzamās skaitliskās vērtības, saskaņā ar kurām tiks noteikta mērķu sasniegšanas pakāpe.

Stratēģija nodrošina VID darbības plānošanu atbilstošo tā kompetencē esošām funkcijām un uzdevumiem ietvaros, kas noteikti likumā “Par nodokļiem un nodevām”, likumā “Par Valsts ieņēmumu dienestu”, kā arī citos saistošajos tiesību aktos un apstiprinātajos attīstības plānošanas dokumentos. Stratēģijas īstenošana atbilst plānotajam VID budžeta izdevumu kopapjomam vidējam termiņam (trīs gadiem).

Stratēģijas karte 2020.-2022.gadam


Valsts ieņēmumu dienesta darba plāns 2021.gadam

 

Ziņo par Valsts ieņēmumu dienesta darbinieku izdarītajiem pārkāpumiem


Ja ir aizdomas par Valsts ieņēmumu dienesta darbinieku pieļautu likuma pārkāpumu, negodprātīgu un ētikas normām neatbilstošu rīcību, ziņo:

  • atklāti vai anonīmi zvanot uz Valsts ieņēmumu dienesta bezmaksas uzticības tālruni 80009070 (24 stundas diennaktī);
  • nosūtot informāciju uz e-pasta adresi parkapumi [at] vid.gov.lv;
  • Valsts ieņēmumu dienesta Iekšējās drošības pārvaldei uz e-pasta adresi IDP.lietvediba [at] vid.gov.lv.

Valsts ieņēmumu dienests jau iepriekš pateicas iedzīvotājiem par sniegto informāciju! Aicinām to darīt, lai kopīgiem spēkiem laikus novērstu un nepieļautu pārkāpumus amatpersonu rīcībā!