Publiskie iepirkumiApakšsadaļu izvēlne
Lai kvalitatīvi un pilnā apmērā nodrošinātu VID noteiktos uzdevumus un funkcijas, iestādei ir nepieciešams iegādāties dažādas preces vai saņemt pakalpojumus. VID publiskos iepirkumus veic saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citiem publisko iepirkumu jomu reglamentējošiem tiesību aktiem. Šajā sadaļā pieejami gan aktuālie, gan vēsturiskie VID izsludinātie piegāžu un pakalpojumu iepirkumi, tehnisko specifikāciju projekti un rakstiski noslēgtie iepirkumu līgumi un to arhīvs.

Publisko iepirkumu dokumentācijā iespējamas izmaiņas un papildu informācija par iepirkumu prasībām, tādēļ aicinām ieinteresētos piegādātājus regulāri sekot līdzi informācijai VID tīmekļa vietnē. Iepirkumu procedūru uzraudzību, metodiskā atbalsta sniegšanu iepirkuma procedūru organizēšanā, kā arī statistiskās informācijas apkopošanu un analīzi veic Iepirkumu uzraudzības birojs.

VID publisko iepirkumu plāns pieejams Elektronisko iepirkumu sistēmas vietnē.
Iepirkuma nosaukums Iepirkuma identifikācijas numurs Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Paziņojuma publikācijas datums VID mājaslapā
Nekustamā īpašuma noma Valsts ieņēmumu dienesta vajadzībām Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā FM VID 2018/261 09.01.2019. 11.00 05.12.2018. 15.30
Dzelzceļa dinamisko svaru apkope un remonts MKP Indra, MKP Zilupe, MKP Kārsava FM VID 2018/312 18.12.2018. 11.00 27.11.2018. 12.47
Valsts ieņēmumu dienesta Čeku loterijas organizēšanas un īstenošanas pakalpojums FM VID 2018/100 28.12.2018. 11.00 23.11.2018. 09.46
Dokumentu atpazīšanas sistēmas pilnveidošana, uzturēšana un garantijas nodrošināšana FM VID 2017/292 11.12.2018. 11.00 21.11.2018. 10.21
PĀRTRAUKTS! Rezerves kopēšanas iekārtu un programmatūras licenču piegāde rezerves kopēšanas nodrošināšanai FM VID 2016/260 26.04.2018. 15.36
IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS! Akcīzes nodokļa marku izgatavošana un piegāde FM VID 2017/119 10.01.2018. 15.15
Nodokļu informācijas sistēmas un Valsts amatpersonu deklarāciju informācijas sistēmas pilnveidošana, uzturēšana un garantijas nodrošināšana FM VID 2017/076/ERAF 21.08.2017. 14.07
Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas pilnveidošana, uzturēšana un garantijas nodrošināšana FM VID 2017/141/ERAF 10.08.2017. 07.30
Akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēmas pilnveidošana, uzturēšana un garantijas nodrošināšana FM VID 2017/071 14.07.2017. 10.20
Dzelzceļa dimanoisko svaru tehniskā apkope un remonts FM VID 2017/053 15.03.2017. 10.40