Publiskie iepirkumiApakšsadaļu izvēlne

Lai kvalitatīvi un pilnā apmērā nodrošinātu VID noteiktos uzdevumus un funkcijas, iestādei ir nepieciešams iegādāties dažādas preces vai saņemt pakalpojumus. VID publiskos iepirkumus veic saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (turpmāk – PIL) un citiem publisko iepirkumu jomu reglamentējošiem tiesību aktiem. Šajā sadaļā pieejama informācija par aktuālajiem VID izsludinātiem iepirkumiem un tehnisko specifikāciju projektiem, gadījumos, kad VID organizēs ieinteresēto piegādātāju sanāksmes, kā arī iepirkumu un rakstiski noslēgto iepirkumu līgumu arhīvs.


VID informāciju par publiskajiem iepirkumiem, to dokumentāciju, informāciju par noslēgtajiem līgumiem, iepirkumu plānu, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju ievieto pircēja profilā, kas saskaņā ar PIL no 01.01.2019. ir tikai Elektronisko iepirkumu sistēmas vietne.

Publisko iepirkumu dokumentācijā iespējamas izmaiņas un papildu informācija par iepirkumu prasībām, tādēļ aicinām ieinteresētos piegādātājus regulāri sekot līdzi informācijai Elektronisko iepirkumu sistēmas vietnē.

 

Iepirkumu procedūru uzraudzību, metodiskā atbalsta sniegšanu iepirkuma procedūru organizēšanā, kā arī statistiskās informācijas apkopošanu un analīzi veic Iepirkumu uzraudzības birojs.

Iepirkuma nosaukums Iepirkuma identifikācijas numurs Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Paziņojuma publikācijas datums VID mājaslapā
Apsaimniekošanas pakalpojumi Uriekstes ielā 16, Rīgā (MP), Piekrastes ielā 32, Daugavpilī un Atbrīvošanas alejā 160C, Rēzeknē (MP) FM VID 2018/319/C1 30.05.2019. 11.00 18.04.2019. 17.31
Mācības “Specializēta rentgeniekārtu attēlu analīze” FM VID 2019/033 29.04.2019. 11.00 16.04.2019. 14.28
Kravu skeneru apdrošināšana FM VID 2019/060 25.04.2019. 11.00 12.04.2019. 09.32
VID mājas lapu pilnveidošana, uzturēšana un garantijas nodrošināšana FM VID 2018/348 24.04.2019. 11.00 03.04.2019. 12.40
Stratēģiski svarīgu kompetenču attīstības mācības FM VID 2019/028 30.04.2019. 11.00 01.04.2019. 13.36
Nekustamā īpašuma noma Valsts ieņēmumu dienesta vajadzībām Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā FM VID 2018/336 02.05.2019. 11.00 29.03.2019. 12.27