Bieži lai strādātu e-komercijas jomā, komersanti izmanto interneta tīmekļa vietnes un mobilās aplikācijas, ko VID jāreģistrē kā struktūrvienības. Noderīgā informācija par struktūrvienību veidiem un reģistrācijas nosacījumiem skatīt zemāk:

Elektroniskā komercija jeb e-komercija ir preču un pakalpojumu tirdzniecība, izmantojot elektroniskos sakarus. Par e-komercijas populārāko nozari tiek uzskatīta tirdzniecība internetā. Interneta e-komercijas priekšrocības slēpjas interneta globālajā izplatībā un pieejamībā, kas uzņēmējiem šo tirdzniecības veidu ļauj attīstīt ģeogrāfiski neierobežotos apmēros. E-komercija ir tirdzniecības nākotne, jo aizvien vairāk klienti vēlas iegādāties preci nepametot savus mājokļus (skatīt: https://lv.wikipedia.org/wiki/E-komercija).

Arvien vairāk personu izmanto internetu, aplikācijas un citus datortīklus, lai pirktu vai pārdotu preces vai pakalpojumus. Ņemot vērā e-komercijas pieaugumu un tās nozīmi, šajā sadaļā varēs iepazīties ar ieteikumiem un normatīvo aktu prasībām, kas attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem internetā, tai skaitā, mobilās aplikācijās. Tāpat ikviens var uzdot jautājumus vai atsūtīt ierosinājumus par e-komerciju sadaļā