Paziņojumu kodi, kurus kredītiestādes un maksājumu pakalpojumu sniedzēji izmanto datu izplatīšanas tīklā ievietojamiem paziņojumiem atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 21.marta noteikumu Nr.167 “Kārtība, kādā veic datu apmaiņu attiecībā uz elektroniski nosūtāmiem rīkojumiem un paziņojumiem par to izpildi” (grozījumi, kas stāsies spēkā ar 01.07.2020.) 16.punktam.