Reģistrēto eksportētāju sistēma - REX

 Publicēts: 01.02.2021. 11.41


Apakšsadaļu izvēlne

Reģistrēto eksportētāju sistēma (the Registered Exporter system, turpmāk – REX sistēma) ir preču izcelsmes apliecināšanas sistēma, kuras galvenā būtība – eksportētājs pats apliecina preču izcelsmi, sagatavojot izcelsmi apliecinošo dokumentu, lai preču saņēmējvalstī piemērotu ievedmuitas nodokļu atvieglojumus.

REX sistēma tiek izmantota gan importējot preces Eiropas Savienībā (turpmāk – ES), gan eksportējot preces no ES.

 • REX sistēma eksportam
  • REX sistēmas izmantošana

   ES eksportētāji REX sistēmu izmanto šādos gadījumos:

   • eksportējot preces uz valstīm, ar kurām ES ir noslēgusi brīvās tirdzniecības nolīgumus, kas paredz apliecināt izcelsmi, izmantojot REX sistēmu, t.i.:

   • Apvienoto Karalisti;
   • Kanādu;
   • Japānu;
   • Vjetnamu;
   • Kotdivuāru;
   • Austrumāfrikas un Dienvidāfrikas valstīm – Komoru salām, Madagaskaru, Maurīciju, Seišeļu salām un Zimbabvi;
   • Ganu.

   • eksportējot preces pārstrādei uz Vispārējās priekšrocību sistēmas (turpmāk – VPS) saņēmējvalstīm;

   • eksportējot preces pārstrādei uz aizjūras zemēm un teritorijām (turpmāk – AZT) vai lai gūtu priekšrocības, ko ES precēm piemēro atsevišķas AZT valstis – Jaunkaledonija, Senpjēra un Mikelona, Franču Polinēzija.


   Izcelsmes apliecinājumu sagatavošana

   Izcelsmes apliecinājumus var sagatavot:

   • REX datubāzē reģistrēts eksportētājs;
   • jebkurš eksportētājs (nav obligāti jābūt reģistrētam REX datubāzē), ja sūtījuma vērtība nepārsniedz normatīvajos aktos noteiktās izcelsmes preču sūtījumu vērtības (10 000 EUR uz AZT, 6 000 EUR – uz pārējām valstīm).
     

   Izcelsmes apliecinājumu paraugi:


   Atbildību par izcelsmes apliecinājumos norādīto ziņu pareizību un patiesumu uzņemas eksportētājs.


   Eksportētāju reģistrēšana REX datubāzē

   REX datubāzi ir izveidojusi un uztur Eiropas Komisija, eksportētājus reģistrē Eiropas Savienības dalībvalstu muitas iestādes.

   Latvijā eksportētāju reģistrēšanu REX datubāzē veic Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde.

   Eksportētājs, lai tiktu reģistrēts REX datubāzē, izmanto vienu no piedāvātajiem veidiem:

   1. iesniedz pieteikumu elektroniskā veidā Eiropas Komisijas izstrādātajā REX sistēmā (REX – EU Trader Portal), vienlaikus informējot VID Muitas pārvaldi par sistēmā iesniegto pieteikumu, rakstot uz e-pasta adresi izcelsme [at] vid.gov.lv;
    

   Piekļuve  REX sistēmai tiek nodrošināta ar VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas piedāvātajām autentificēšanas iespējām.

   Lai reģistrētu sākotnējos lietotājus, kas varēs uzņēmuma vārdā piekļūt REX sistēmai, personai VID Muitas pārvaldei jāiesniedz Iesniegums par Reģistrēto eksportētāju sistēmas (REX) lietotāju saraksta noteikšanu (informācija par dokumenta iesniegšanas veidiem pieejama šeit). Iesniegumā norādītajiem uzņēmuma lietotājiem pēc noklusējuma tiks piešķirtas visas sistēmā paredzētās tiesības, kuras pēc nepieciešamības var mainīt uzņēmuma nozīmētais tiesību pārvaldnieks.

   2. aizpilda pieteikumu papīra formā, kuru var iesniegt:

   • nosūtot pa pastu VID Muitas pārvaldes Muitas tarifu un maksājumu piemērošanas daļai Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978; vai
   • klātienē VID Muitas pārvaldes Muitas tarifu un maksājumu piemērošanas daļā:
    - Rīgā, Talejas ielā 1, tālrunis 67121011, 67121012;
    - Daugavpilī, Rīgas ielā 4/6, tālrunis 67123273.
 • REX sistēma importam
  • REX sistēmas izmantošana

   ES importētāji REX sistēmu izmanto šādos gadījumos:

   • importējot preces no Vispārējās priekšrocību sistēmas (turpmāk – VPS) saņēmējvalstīm. VPS saņēmējvalstīm ir noteikts pārejas periods REX sistēmas ieviešanai, kas atsevišķām valstīm paredz iespēju ievedmuitas nodokļu atvieglojumu piemērošanai izmantot Form A sertifikātus.Plašāka informācija pieejama šīs sadaļas atvērumā “Vispārējā priekšrocību sistēma”;
   • importējot preces no aizjūras zemēm un teritorijām (turpmāk – AZT).

   Izcelsmes apliecinājumu sagatavošana

   Izcelsmes apliecinājumus var sagatavot:

   • REX datubāzē reģistrēts eksportētājs;
   • jebkurš eksportētājs (nav obligāti jābūt reģistrētam REX datubāzē), ja sūtījuma vērtība nepārsniedz normatīvajos aktos noteiktās izcelsmes preču sūtījumu vērtības (10 000 EUR no AZT, 6 000 EUR – no VPS saņēmējvalstīm).
     

   Izcelsmes apliecinājumu paraugi:

 • Reģistrēto eksportētāju datu publicēšana
  • REX datubāzē reģistrēto eksportētāju datus ir iespējams pārbaudīt Eiropas Komisijas mājaslapas sadaļā REX validation.

   Iesniedzot pieteikumu reģistrācijai, eksportētājs var norādīt, vai piekrīt informācijas publicēšanai Eiropas Komisijas mājaslapā.

   Arī tādā gadījumā, ja eksportētājs nav devis piekrišanu datu publicēšanai, atsevišķi dati – REX numurs, datums, no kura reģistrācija ir spēkā vai ir anulēta – ir publiski pieejami, lai būtu iespējams pārliecināties par reģistrācijas derīgumu.