Reģistrēto eksportētāju sistēma (the Registered Exporter system, turpmāk – REX sistēma) ir preču izcelsmes apliecināšanas sistēma, kuras galvenā būtība – eksportētājs pats apliecina preču izcelsmi, sagatavojot izcelsmi apliecinošo dokumentu, lai preču saņēmējvalstī piemērotu ievedmuitas nodokļu atvieglojumus.

REX sistēma tiek izmantota gan importējot preces Eiropas Savienībā (turpmāk – ES), gan eksportējot preces no ES.

REX sistēmas izmantošana

ES eksportētāji REX sistēmu izmanto šādos gadījumos:

 • eksportējot preces uz valstīm, ar kurām ES ir noslēgusi brīvās tirdzniecības nolīgumus, kas paredz apliecināt izcelsmi, izmantojot REX sistēmu, t.i.:
  • Apvienoto Karalisti;
  • Kanādu;
  • Japānu;
  • Jaunzēlandi;
  • Vjetnamu;
  •  Kotdivuāru;
  • Austrumāfrikas un Dienvidāfrikas valstīm – Komoru salām, Madagaskaru, Maurīciju, Seišeļu salām un Zimbabvi;
  • Ganu;
  • Singapūru.
 • eksportējot preces pārstrādei uz Vispārējās priekšrocību sistēmas (turpmāk – VPS) saņēmējvalstīm;
 • eksportējot preces pārstrādei uz aizjūras zemēm un teritorijām (turpmāk – AZT) vai lai gūtu priekšrocības, ko ES precēm piemēro atsevišķas AZT valstis – Jaunkaledonija, Senpjēra un Mikelona, Franču Polinēzija.

Izcelsmes apliecinājumu sagatavošana

Izcelsmes apliecinājumus var sagatavot:

 • jebkurš eksportētājs (nav obligāti jābūt reģistrētam REX datubāzē), ja sūtījuma vērtība nepārsniedz normatīvajos aktos noteiktās izcelsmes preču sūtījumu vērtības (10 000 EUR uz AZT, 6 000 EUR – uz pārējām valstīm).
 • REX datubāzē reģistrēts eksportētājs;

Izcelsmes apliecinājumu paraugi:

Atbildību par izcelsmes apliecinājumos norādīto ziņu pareizību un patiesumu uzņemas eksportētājs.


Eksportētāju reģistrēšana REX datubāzē

REX datubāzi ir izveidojusi un uztur Eiropas Komisija, eksportētājus reģistrē Eiropas Savienības dalībvalstu muitas iestādes, pamatojoties uz eksportētāja pieteikumu.

Latvijā eksportētāju reģistrēšanu REX datubāzē veic Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) Muitas pārvalde.

Pieteikuma iesniegšana

Eksportētājs pieteikumu var iesniegt divos veidos:

1. aizpildot pieteikumu REX datubāzes komersantu portālā – REX EU Trader portal.

Lai reģistrētu lietotājus, kas varēs uzņēmuma vārdā piekļūt REX datubāzes komersantu portālam, personai VID Muitas pārvaldei jāiesniedz Iesniegums par Reģistrēto eksportētāju sistēmas (REX) lietotāju saraksta noteikšanu (informācija par dokumenta iesniegšanas veidiem pieejama šeit).

Iesniegumā norādītajiem uzņēmuma lietotājiem pēc noklusējuma tiks piešķirtas visas sistēmā paredzētās tiesības, kuras pēc nepieciešamības var mainīt uzņēmuma nozīmētais tiesību pārvaldnieks.

Kad lietotāja tiesības ir saņemtas, piekļuve  REX datubāzei tiek nodrošināta ar Elektroniskās deklarēšanas sistēmas piedāvātajām autentificēšanas iespējām.

Plašāka informācija par nepieciešamajām darbībām REX pieteikuma iesniegšanai, izmantojot REX datu bāzes komersantu portālu, ir apkopota ceļvedī.

Par pieteikuma iesniegšanu REX datubāzes komersantu portālā eksportētājam jāinformē VID Muitas pārvalde, rakstot uz e-pasta adresi izcelsme@vid.gov.lv;

vai

2. aizpildot pieteikuma veidlapu:

 •  un iesniedzot elektroniski – Elektroniskās deklarēšanas sistēmas sadaļā “Dokumenti”, izvēloties kategoriju “No veidlapas” – “Informācija VID Muitas pārvaldei” – kā papīra formā parakstītu un ieskenētu pielikumu;

vai

 • ar drošu elektronisko parakstu (eParakstu) parakstītu pieteikumu nosūtot uz e-pasta adresi MP.lietvediba@vid.gov.lv.

Plašāka informācija par pieteikuma veidlapā norādāmo informāciju ir pieejama šeit.

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties pa tālruņiem  +371 67121007 vai +37167123273.

REX sistēmas izmantošana

ES importētāji REX sistēmu izmanto šādos gadījumos:

 • importējot preces no Vispārējās priekšrocību sistēmas (turpmāk – VPS) saņēmējvalstīm; 
 • importējot preces no aizjūras zemēm un teritorijām (turpmāk – AZT);
 • importējot preces no valstīm, ar kurām ES ir noslēgusi tirdzniecības nolīgumus, kas paredz apliecināt izcelsmi, izmantojot REX sistēmu, t.i.:
  • Kotdivuāras;
  • Austrumāfrikas un Dienvidāfrikas valstīm – Zimbabves, Madagaskaras un Seišelu Salām.

Izcelsmes apliecinājumu sagatavošana

Izcelsmes apliecinājumus var sagatavot:

 • REX datubāzē reģistrēts eksportētājs;
 • jebkurš eksportētājs (nav obligāti jābūt reģistrētam REX datubāzē), ja sūtījuma vērtība nepārsniedz normatīvajos aktos noteiktās izcelsmes preču sūtījumu vērtības (10 000 EUR no AZT, 6 000 EUR – no pārējām valstīm).

Izcelsmes apliecinājumu paraugi

REX datubāzē reģistrēto eksportētāju datus ir iespējams pārbaudīt Eiropas Komisijas mājaslapas sadaļā REX validation.

Iesniedzot pieteikumu reģistrācijai, eksportētājs var norādīt, vai piekrīt informācijas publicēšanai Eiropas Komisijas mājaslapā.

Arī tādā gadījumā, ja eksportētājs nav devis piekrišanu datu publicēšanai, atsevišķi dati – REX numurs, datums, no kura reģistrācija ir spēkā vai ir anulēta – ir publiski pieejami, lai būtu iespējams pārliecināties par reģistrācijas derīgumu.